Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Läänemaa sinodil sai kiidusõnu tegus praostkonnanõukogu

Sinodist osavõtjad. Foto Illimar Toometi kogust

Peapiiskop Urmas Viilma lausus oma Lääne praostkonna sinodil peetud kõnes, et Lääne praostkonnal on hoolimata oma väiksusest kindel eripära ja traditsioonid. Nii aktiivset praostkonnanõukogu, nagu Läänemaal, mujal Eestis ei leidu. Nõukogu käib koos regulaarselt ja kirikuvalitsuse otsused on alati teadmiseks võetud.

Sarnaselt päev varem toimunud Lääne-Harju sinodile nentis peapiiskop, et sinodil räägitakse kirikuhoonest kui kinnisvarast tunduvalt vähem kui varem – teemakäsitlused on muutunud sisulisemaks. Selle üheks põhjuseks võib olla seegi, et kirikud pole enam nii avariilises seisus kui varem. Üle Eesti on sõjajärgselt korda tehtud ligi 50 pühakoda. See lubab töö rõhu asetada muule – piltlikult öeldes, kui meie kirikutes on orelid, siis peame hoolitsema, et need ka hüüaksid ja et keegi nende mängu ka kuulaks. Taas kord päev varem toimunud sinodile viidates julgustas peapiiskop tegema koostööd koolide ja lasteaedadega, et neile kirikut ja orelimängu tutvustada.

Urmas Viilma lisas, et koguduse vaimulikul on kindlasti suurem vastutus kui kohaliku huviringi juhil, sest tema tegelik kogudus on terve kogukond. Kiriku mõju on samuti tunduvalt suurem kui statistilised numbrid. Vaimulikelt oodatakse ka avalikke arvamusavaldusi ühiskonnaelu teemadel. Viilma tõstis esile praostkonna hea koostööd ajalehega Lääne Elu, kes on hästi kirikute ja vaimulike tegemistega kursis.

Sinodil peetavad ettekanded olid tavapäraselt lühikesed ja konkreetsed. Põhjalikuma käsitluse järgi puudub ka vajadus, sest igal aastal väetakse koguduste ja praostkonna olulisemad sündmused sõnas ja pildis kokku aastaraamatus Scripta Annalia, millega saab tutvuda siin: http://haapsalu.eelk.ee/doc/ajakirjad/scripta_annalia_2018v.pdf Selline mahukas ülevaatlik trükis väärib kahtlemata esiletõstmist ja eeskuju järgimist.

Ametikohustused uuele praostile andis üle senine Lääne praost Leevi Reinaru. Ametis mittejätkamist selgitas Reinaru oma kõnes suure koormusega EELK Misjonikeskuses.

Praostiks valimise eel tunnustas Lihula, Karuse ja Mihkli koguduste õpetaja Kaido Saak oma eelkäijat senise väga hea töö eest ja sõnas, et praosti roll on suur väljakutse, sest ta pärib oma eelkäijalt mitu numbrit suuremad saapad. Peapiiskopi ettepaneku võttis ta siiski vastu, sest on Läänemaa elu ning inimestega tuttav. Oma ametis loodab ta muu hulgas edendada vaimulike mitteformaalset suhtlemist. Reinaru avaldas omalt poolt veendumust, et uus praost saab oma tööga suurepäraselt hakkama.

Abipraosti kohusetäitjaks valiti Ridala ja Martna koguduste õpetaja Küllike Valk. Täieõiguslikuks abipraostiks on Valkil võimalik kandideerida järgmise aasta kevadel toimuval praostkonna sinodil, mil tal on täis saanud viis aastat preestriks ordineerimisest.

Ülevaadet Lääne praostkonna sinodi kohta saab lugeda 2. aprilli Lääne Elust.

Õp Illimar Toometi fotod sinodist:

[Best_Wordpress_Gallery id=”32″ gal_title=”Lääne praostkonna 28.3.2019 sinod Lihulas”]

Prindi