Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Koolitustesari „Jumala armu poolt vabastatud“: luterlik arusaam kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest tänapäeval

 EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema
reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud koolituste sarjas

„Jumala armu poolt vabastatud“:
luterlik arusaam kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest tänapäeval

Läbiviija: Thomas-Andreas Põder, EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia dotsent ja Tartu Ülikooli religioonifilosoofia lektor.

Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised ning usuteaduse ja sellega seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik teised huvilised.

Toimumisajad: 

  • 14.03.2017 III „Inimesed pole müügiks“
  • 24.10.2017 IV „Loodu pole müügiks“

Taust ja koolituse alusmaterjal: Üleilmne evangeelsete luterlike kirikute osaduskond – Luterlik Maailmaliit (LML) – tähistab reformatsiooni 500. aastapäeva 2015-2017. Reformatsiooni juubeli peateemaks on osaduskonna kontekstis „Jumala armu poolt vabastatud“, mida avavad lähemalt alateemad „Lunastus pole müügiks“, „Inimesed pole müügiks“ ning „Loodu pole müügiks“.

Teemadele on pühendatud esmakordselt 2015. a. suvel ilmunud neli väikest artiklikogumikku, mis sisaldavad laiemale lugejaskonnale suunatud kaastöid kõigist LML piirkondadest.

Koolituse aluseks on teemavihikute eestikeelne tõlge. Inglise keeles on need tasuta allalaaditavad LML kodulehel: https://2017.lutheranworld.org/content/liberated-god%E2%80%99s-grace-131.

Koolitussarja eesmärk: süvendada teadlikkust reformatsiooni tähendusest ja evangeelsest luterlikust kirikust kui üleilmsest osaduskonnast ning arutleda luterliku viisi üle olla kristlane ja kirik kaasaja ühiskondliku, konfessionaalse-oikumeenilise ja religioosse pluralismi tingimustes.

Koolitustasu ühe päeva eest on 18 EUR.

14.03 toimuvale koolituspäevale palume registreeruda hiljemalt 12.03.2017

Elektrooniline registreerumine koolitusele

Info: Kerstin.Kask@eelk.ee, tel 5530399, vaata ka failis sisalduvat pikemat koolitussarja tutvustust

Prindi