Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Koolituselt SAMAS PAADIS koorus välja soovitusi pagulaskriisi leevendamiseks ühiskonnas

EELK Perekeskus korraldas novembrikuu jooksul Tartus, Tallinnas ja Rakveres pagulasteemal koolituse „Samas paadis“. Koolitajateks olid Pia Ruotsala, kel kogemusi pagulastöö alal Jordaaniast ja Soomest ning Kadri Kesküla, kelle kokkupuuted pagulasteemaga pärinevad Rootsist. Osalejateks olid aktiivsed koguduste liikmed, jutlustajad, õpetajad ja preestrid.

Koolituse eesmärgiks oli tõsta oma teadlikust kohanemisel muutustega. Me mõistame tiesi alati lähtudes iseendast ja oma kultuurist. Muutused ühiskonnas kutsuvad inimeses esile loomuliku vastukaja. Püüdsime koolitusel märgata, teadvustada ja aru saada ühiskonnas esile kerkivatest tunnetest.

Osalejad olid aktiivselt kaasatud. Iga ühe kogemus ja panus olid olulised ning edasiviivad. Info jagamise ja arutelude kõrval koorusid rühmatööde käigus välja ettepanekud pagulaskriisi leevendamiseks:

  • Teeme teistele seda, mida tahame, et meile tehakse.
  • Meie suhtumist peegeldatakse meile tagasi.
  • Oleme avatud ja soosivalt uudishimulikud.
  • Meil tuleb õppida rääkima pagulasteemal neutraalselt, lähtudes faktidest.
  • Austame üksteise tundeid, kuulame ära.
  • Austame teise kultuuri sügavalt religioosset mõtteviisi.
  • Teadvustame olukorra keerulisust.
  • Saame tuttavaks tundmatuga – et mõista teist, peab teadma, kes ta on.
  • Eristame neid asju mida saame muuta ja mida mitte.
  • Jäädes iseendaks, arvestame teise kogemusmaailma.

Koostas:

Kadri Kesküla
diakooniasekretär
EELK Konsistoorium

Prindi