Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Kokkuvõtteks Narva kirikute päevadest

Narva kirikute päevad koos sellele eelnenud Nelja Tuule ristirännakuga on edukalt peetud ja saame olla tänulikud, et ettevalmistava oikumeenilise toimkonna seatud eesmärgid täitusid.

EV 100 ja EELK 100 olid nende päevade teetähised. Terve Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku jaoks oli oluline, et Narva Aleksandri kirikus toimusid peale nelja-aastast vaheaega taas jumalateenistused. Jumala Sõna koguduses pühitseti kogudusele Eesti lipp. Narva koguduste elu sai nähtavamaks nii Narvas kui kogu Virumaal. Elavnes koostöö linnavalitsuse, erinevate koguduste ja asutuste vahel. Koguduste liikmeskonnas kasvas vabatahtlike panus. Kiriku kuulutatav rõõmusõnum jõudis linnaelanikeni ja läbi meedia ka kaugemale. Lastele ja noortele suunatud programm elavdas tööd ka nendes kogudusetöö valdkondades.

Eriliseks tegi selle sündmuse mitu märkimisväärset seika. Kohal olid näiteks viis piiskoppi kolmest kirikust, kes teenisid erinevatel üritustel. Narva Aleksandri kirikus suudeti tähtajaks teostada Päästeameti poolt ettekirjutatud remonttööd ja saadi luba kirikusaal taas kasutusele võtta. Remonttööde kulud kanti kahasse eraisiku ja riigi poolt. Nelja Tuule ristirännaku vabatahtlikud suutsid kahe päevaga Aleksandri kiriku koristada ja jumalateenistusteks valmis seada. Kõige kaugemad abilised neil töödel olid Venemaalt Ingeri kiriku Uurali praostkonnast.

Kirikute päevade ühine ettevalmistamine ning läbiviimine viis erinevate koguduste koostöö uuele tasandile. Ürituse jooksul kogetud innustus annab tulevikus loodetavasti palju head tervele kogukonnale. Kolmel jumalateenistusel Aleksandri kirikus osales kokku umbes 570 inimest. See näitab, kui hoolega inimesed elavad kaasa ühe koguduse rõõmudele ja muredele. Kuigi tänaval kohvi jagajad said ühe kristlaste koostööd puudutava halvustava kommentaari osaliseks, ei kardetud vastuseks anda tunnistust oma usust ja kogudusse kuulumise positiivsest mõjust.

Erinäolised muusikakollektiivid esinesid nii jumalateenistustel kui ka konverentsil. Misjonikoor esitas muuhulgas esmaettekande Maarja Vardja teosest “Püha tempel”. Lugu on pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile igatsuses ja usus, et meie maa ja kirik kestaks ning meie rahvas ehitaks endas uuesti üles usu Jumalasse, meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Teos on inspireeritud apostel Pauluse kirjast efeslastele: “Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Püha Vaim” (1Kr 3:16-23)

Narva kirikute päevadele saatis oma tervituse eelmisel aastal kirikupäevi võõrustanud Keila linnapea Enno Fels. Tema hinnangul on tegu meeldiva traditsiooniga, mis võiks jätkuda, sest see muudab koguduste elu nähtavamaks ja tugevdab koostööd kiriku ja omavalitsuse vahel. Seda koostööd hindab ka Narva linnapea Tarmo Tammiste, kes kirjutab oma tervituses: “Mul on hea meel, et taas saab toimuma midagi suurt ja olulist Aleksandri kirikus, mis on kindlasti üheks Narva sümboliks nagu Kreenholm või Hermanni linnus!” Kirikute päevadele tõi südamlikud tervitused ka piiskop Philippe Jourdan, kes jagas konverentsil ja jumalateenistusel sõnumeid kohtumistelt paavst Franciscusega.

Kokku osales Narva kirikute päevade raames toimunud üritustel ja sellele eelnenud Nelja Tuule ristirännaku kohtumistel kokku u 3800 inimest. Neist u 2000-le jagati Nelja Tuule ristirännaku vabatahtlike poolt helkurid.

Kõiki nädala jooksul toimunud sündmusi kandis eestpalvetoimkonna palve. Ettevõtmised läksid korda, sõbralik ning heatahtlik õhkkond sisustas igat kohtumist inimestega tänavatel, ostukeskustes ja jumalateenistustel. MPEÕK piiskop Laatsarus ütles oma kõnes, et kui ka üks inimene neil päevil Jumalale ligemale jõudis, on töö ennast ära tasunud.

Leevi Reinaru
Misjonikeskuse juhataja
1.10.18

Prindi