Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Kohtumine patriarh Kirilliga kulges kristliku vennaarmastuse vaimus

Foto: Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kirik

Täna, 29. novembril kohtusid Moskvas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ning Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill. Eesti luterliku ja Venemaa õigeusu kiriku juhtide kohtumisel osalesid peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe ja Eesti Vabariigi suursaadik Margus Laidre.

Arutlusteemadeks olid Eesti ja Venemaa kristlike kirikute oikumeenilised suhted ja koostöö ning samuti eestlaste ja eesti juurtega luterlaste vaimulik teenimine Venemaal. Peapiiskop Urmas Viilma tutvustas ka oma tööd  Luterliku Maailmaliidu Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna asepresidendina.

„Kohtumine patriarh Kirilliga kulges soojas õhkkonnas ja oli mõlemalt poolt oodatud,“ lausus peapiiskop Urmas Viilma kohtumise järel. „Patriarh Kirill tunnustas kohtumisel luterliku kiriku tegevust ajaloos ning tänas ühiste väärtuste hoidmise eest. Mõlemad kirikud annavad omalt poolt kõik, et usuvabadus ja kristlikud põhiväärtused oleksid ühiskonnas arvestatud.“ Urmas Viilma sõnul oli tal hea meel kuulda, et patriarh Kirill hoiatas sekularismi kui uue ideoloogia pealetungi eest. See on tendents, mida peapiiskop Viilma on märganud ka Eestis. „Kui sekularismist saab usuline maailmavaade, on riigi usuline neutraalsus ohus,“ märkis Viilma.

Kohtumine patriarh Kirilliga

Peapiiskop Viilma kinkis patriarh Kirillile Dolores Hoffmanni vitraaži „Neitsi Maarja Jeesuslapsega“, mis sümboliseerib Eestit kui Maarjamaad ja ühtlasi kristlikke kirikuid ühendavat armastust Jumalaema vastu.

Patriarh Kirill näitas oma residentsis Urmas Viilmale äsja valminud uut kabelit, kus seatakse ametisse piiskoppe. Räägiti helilooja Arvo Pärdist kui kaasaja kristliku kultuuri esindajast muusikas.

Peapiiskop kordas juba varem Eesti riigi poolt esitatud küllakutset Eestisse, mille patriarh ka rõõmuga vastu võttis.

Pühapäeva õhtuni kestval visiidil tutvub Urmas Viilma Luterliku Maailmaliidu Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna asepresidendina ka evangeelse luterliku kiriku tegevusega Venemaal. Luterlik kirik on praeguse Venemaa territooriumil tegutsenud aastasadu ja suuremad eestlaste kogukonnad on täna Moskvas, Peterburis, Ülem-Suetukis ja ajaloolisel Petserimaal. Pühapäeval, 1. detsembri toimuval advenditeenistusel Moskva Pühade Peetruse ja Pauluse Toomkirikus peab peapiiskop Urmas Viilma jutluse. Visiidi raames toimub kohtumine Venemaa Euroopa-osa Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Dietrich Braueri, tema kaastööliste ja Venemaa luterlastega.

Eesti luterliku kiriku juhtide visiit Venemaale on vastukülaskäik Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli visiidile Eestisse ja tänuavaldus senise hea koostöö eest Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga. Patriarh Kirill külastas Eestit 2013. aastal ning see oli tema esimene ja seni ka ainus ametlik visiit Eestisse patriarhina.

Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kiriku kajastus visiidi kohta:

Prindi