Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Kogumiku “Mitut usku Eesti IV. Valik usundiloolisi uurimusi: õigeusu eri” esitlus

Mitut usku Eesti28. jaanuaril 2016 kell 12.30 oodatakse kõiki huvilisi kogumiku “Mitut usku Eesti IV. Valik usundiloolisi uurimusi: õigeusu eri” esitlusele EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn).

Tartu Ülikooli kirjastuses ilmunud sarja „Mitut usku Eesti“ neljas kogumik keskendub õigeusule Eestis, selle erinevatele aspektidele ajaloos ja tänapäeval. Artiklite autoriteks on Tartu ülikooli religiooniuuringute, kirikuloo ja kunstiajaloo õppejõud ja doktorandid, Eesti Rahvaluule Arhiivi, Eesti Rahvusarhiivi ning Eesti Kunstimuuseumi teadurid ning külalisena Kanada Alberta Ülikooli vene keele, kirjanduse ja kultuuri professor Jelena Pogosjan. Kogumiku toimetaja on Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant ja EELK UI vilistlane Liina Eek.

Kogumik koondab kaheksa artiklit õigeusu ajaloost ja tänapäevast, selle erinevatest aspektidest Eestimaal. Nendes artiklites käsitletakse:

  • 19. sajandi kiriku- ehk usuvahetusliikumist ja selle põhjuseid;
  • Eesti õigeusu kiriku ajalugu 19. sajandist tänaseni, kahe õigeusu kiriku tekke põhjuseid Eestis;
  • Kuidas on eesti keelt kõnelevad inimesed jõudnud õigeusu kirikusse ja mis on nende õigeusklikuks olemise põhjused,
  • Õigeusu hariduse andmist Eestis alates tsaariajast kuni tänapäevani,
  • Kahe Tallinna kiriku ikonostaasi lugu XVII sajandi lõpust – XVIII sajandus algusest,
  • Setumaa elavat õigeusku ning sellega seotud eelarvamusi ning pärimust,
  • Vanausulisi Eestis, nende ajalugu ja tänapäevast olukorda,
  • Eesti vanausuliste ikoonikunsti traditsiooni ja selle kuulsamaid esindajaid.

NIi mahukat (280 lk) eestikeelset õigeusu erinevaid aspekte käsitlevat kogumikku pole Eestis varem ilmunud. Kogumiku teeb eriti unikaalselt Toomas Schvaki artikkel Eesti õigeusu kirikute lähiajaloost, mille koostamisele on andnud oma õnnistuse mõlema Eestis tegutseva õigeusu kirikku – EAÕK ning MPEÕK – metropoliidid ning tegu on esimese korraga, kus mõlema kiriku seisukohad on esitatud neutraalselt ning paralleelselt, omapoolse hinnanguta.

Esitlusel müüakse kogumikku hinnaga 20 EUR

Prindi