Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Kirikumuusika alane kursus “Alguses oli sõna…”

EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonna

TÄIENDUSÕPPE KURSUS

„ALGUSES OLI SÕNA…“
7. mail  2018. a.  kell 9.30 – 17.00
EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn)

Koolitusele on oodatud kirikumuusikud, vaimulikud, kõik huvilised

Koolituse eesmärgiks on tutvuda võimalustega, kuidas Pühakirja proosatekste muusika keelde tõlkida, et neid jumalateenistuslikus elus kasutada. Koolituse käigus on osalejatel võimalik õppida proosatekstilise kirikulaulu komponeerimist ja selle laulmist. Päev lõpeb ühise palvusega.

Koolituse viib läbi Eerik Jõks, MA (University of Limerick, 2001), PhD (University of York, 2009) – muusikateadlane, laulja, helilooja ja dirigent, kes on Eesti Muusika ja Teatriakadeemia lektor ja teadur, Pühalaulu Kooli asutaja ning õpetaja. Tema uurimishuviks teadlasena on keskaegne ühehäälne ladinakeelne kirikulaul, eriti aga emakeelse liturgilise laulu arenguvõimalused.

Koolitustasu 20 EUR sisaldab lisaks koolitusele kohvipause.

Koolitusele registreerumine kuni 5. maini aadressil ui.kirikumuusika@eelk.ee

Lisainfo:  Kristel Aer, tel 5020950  või Kersti Petermann, tel 5146341 või tel 6117408

Koolituse päevakava:

9.30–10.15      Sissejuhatus: kirikulaulu verstapostid muusikaloos; kirikulaulu liigitus
10.15–11.00    Proosatekstilise kirikulaulu stiilid
11.00–11.15    Paus
11.15–12.00    Ettevalmistus praktiliseks harjutuseks
12.00–14.15    Vaheaeg: lõuna ja praktilise harjutuse iseseisev ettevalmistus
14.15–15.00    Proosatekstilise kirikulaulu õpetamine ja selle kasutamise võimalused jumalateenistuslikus elus
15.00–15.45    Praktiliste harjutuste tulemustega tutvumine ja valmistumine palvuseks
15.45–16.00    Paus
16.00–16.30    Palvus, mis sisustatakse koolituse käigus valminud muusikaga.
16.30–17.00    Muljete vahetamine ja arutelu

Kirikulaulu saab teksti iseloomu järgi liigitada kahte kategooriasse: (1) stroofilise värsstekstiga kirikulaul, nt. koraal ja (2) proosatekstiga kirikulaul, nt. lauldud Pühakirja tekstid, erinevad litaania-palved, collecta-palved. Koolituse eesmärgiks on tutvuda võimalustega, kuidas Pühakirja proosatekste muusika keelde tõlkida, et neid koguduse jumalateenistuslikus elus ja isiklikus vagaduselus kasutada. See on vajalik, et ristikiriku tüvitekst – Jumala Sõna, mis on läbivalt proosatekstiline, leiaks võimalikult mitmekülgset rolli ristirahva elus. Koolituse käigus on osalejatel muuhulgas võimalik õppida proosatekstilise kirikulaulu komponeerimist ja selle laulmist. Tulemused pannakse proovile ühisel palvusel koolituspäeva lõpus. Parimad palad lisatakse Eesti Laulupsaltrisse.

Teemakohast lugemist:

Jõks, Eerik (2014). Pühalaul, Eesti Laulupsalter ja Pühalaulu Kool – sissejuhatus teemasse. Sulane, 2/63, 19−24.
http://dev.gridgroup.ee/kaarlikogudus/wp-content/uploads/2017/09/2014sulanesygis.pdf

Jõks, Eerik (2017). Proosast värsini ja tagasi – pühalaulu apoloogia. Priit Rohtmets, Atko Remmel (Toim.). Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100. Kirik, teoloogia, mälestused. (134−156). Tallinn, Tartu: EELK Usuteaduse Instituut, Tartu Ülikool. (EELK Usuteaduse Instituudi Toimetised; XXVI).
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/eca52ecb-b7f1-4feb-9f2f-fed05018c326

Jõks, Eerik (2017). Prosoodiast meloodiani – eestikeelse Piibli proosatekstil põhineva ühehäälse a cappella kirikulaulu ehk eesti pühalaulu metodoloogia. Mäetagused, 68, 53−82.
http://www.folklore.ee/tagused/nr68/joks.pdf

Prindi