Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Kirikukogus võeti vastu uus kogudus ja asutati sihtasutus

EELK XXX Kirikukogu 3. istungjärgul asutati ja võeti EELKsse vastu Saue Pauluse kogudus.

Koguduse hooldajaõpetajaks määrati konsistooriumi 13.11.2018 otsusega Matthias Burghardt, abiõpetajaks saab koguduse rajaja õp Juha Väliaho. Koguduse asutamist taotles 18 inimest.

Seni konsistooriumi allüksusena tegutsenud EELK Perekeskuse asemele asutati Kirikukogu otsusega EELK Perekeskuse sihtasutus. Sihtasutuse loomine on kooskõlas organisatsiooni arengukavaga.

EELK arengukava strateegia 2019-2028 võeti vastu 43 poolt- ja 0 vastuhäälega, 1 Kirikukogu liige oli erapooletu. Tegevuskava 2019-2021 koostab konsistoorium ja esitab seejärel Kirikukogule.

Kirikukogu võttis tänasel istungjärgul vastu ka EELK 2019. aasta eelarve. Revisjonikomisjoni hinnangul on eelarve koostatud korrektselt ning kokkuhoidlikult. Eelarveväliseid toetusi on kavas suunata elujõulistesse projektidesse.

Kirikukogu on EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ, kuhu ameti poolest kuuluvad peapiiskop ja piiskopid, kantsler, assessorid ja praostid ning lisaks neile igast praostkonnast kolm valitud esindajat. Kirikukogu valitakse neljaks aastaks ja selle kutsub kokku peapiiskop vähemalt kahel korral aastas.

Prindi