Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Kaplaniteenistuse ajalooline aastapäev

Kaplanid Tõnis Nõmmik ja Tõnis KarkTäna 97 aastat tagasi anti ülemjuhataja kindralmajor Laidoneri käskkirjaga nr 76, (22. veebruarist 1919) korraldus suurendada staabi koosseisusid, et oleks ametis ka sõjaväepastorid ja -preestrid.

Nii see kuupäev muutuski Eesti kaitseväe kaplanaadi aastapäevaks (dr. T.Nõmmik „Vaimulikud kaitsejõududes“, 2005, lk.74).

Seoses selle ajaloolise päeva meenutamisega on põhjust tervitada kõiki meie kaplaneid ning õnnitleda neid, keda vabariigi aastapäeva eel on auastmes ülendatud. Käesoleval aastal on  auastmes ülendamisi nii Kaitseliidus kui ka reservis ning tegevteenistuses olevate kaplanite hulgas.

Esimesed õnnitlused Kaitseliitu – kapten Eduard Kakkole, kes alustas KOK-2 õppurina aastal 1997, sai lipnikuks 1998, hiljem sai temast nooremleitnant 2005a. ning viimati leitnant 2011a. Kapten Kakko (sünd. 25.dets. 1953) riigikaitselisi teeneid on esile tõstnud Kaitseliidu Pärnu Malev, kus ta tegutsenud aastakümneid maleva kaplanina, ta on olnud aktiivne reservohvitser, tegutsenud riigikaitseõpetajana, samuti kohaliku valla volikogu liige. Vaimulikuna jagab ta head sõnumit EEKBL Suigu koguduse pastorina.

Järgmised õnnitlused lähevad Tartusse reservkaplanile, leitnant Ants Toomingale, kes on olnud Kaitseliidu liige alates 1998. a, algul Tartu Akadeemilises Malevkonnas, hiljem Sakala Maleva Suure-Jaani malevkonna kaplan ja Kolga-Jaani rühma liige. Peale reservkaplanite kursuse KOK-5 (a.2000) läbimist ülendas president Meri ta nooremleitnandiks. Reservkaplanina on ltn Tooming osalenud Kevadtormil ning hiljem läbinud ka cimic-väljaõppe. Praegu on ltn Tooming EELK Tartu Peetri koguduse õpetaja ja Tartu praostkonna praost.

Tegevteenistuses olevatest kaplanitest ülendati:

leitnant Mihkel Madalvee, teenistuskäik: EKNK Toompea koguduse noortepastor; Logistikapataljoni kaplan alates 1. aprillist 2011.

leitnant Peeter Paenurm, teenistuskäik: 2007-2012 Kaitseliidu Tartu maleva kaplan; tegevteenistuses alates 2. juulist 2012 Staabi- ja Sidepataljonis.

leitnant Anna-Liisa Vaher, teenistuskäik:  2006-2011 õpetaja EELK Tarvastu Peetri koguduses; Kuperjanovi jalaväepataljoni kaplan alates 2011.

Info:

major Gustav Kutsar
kaitseväe peakaplan
Tel. 717 49 76
Lühi nr. 5 49 76
Mob. 52 71 594
E-post: gustav.kutsar@mil.ee

Kaitsevägi/toetuse väejuhatus
Toetusteenuste keskus
Lõkke 4
10122 Tallinn

Prindi