Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Justiitsministeerium tunnustas vanglast vabanenute aitajaid

Esmaspäeval, 3. detsembril tänati justiitsministeeriumis 55 vanglast vabanenute tugiteenuse pakkujat. Teiste seas said tunnustuse ka Balti kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni instituudi töötajad Eva Üprus, Fea Otter-Üprus, Avo Üprus, Aare Vain, Aarne Lätte, Ave Vill, Dana Nekrilov, Eda Vesik, Epp Mähar, Eve Ringo, Roman Kahur, Immanuel Volkonski, Igor Štuts, Margarita Štuts, Igor Astmäe, Kalle Kangur, Mihhail Marhel, Oleg Pronin, Pjotr Ovdeitšuk, Natalja Kravets, Sulev Kuuskmäe, Yuri Mysnik, Irina Mikhaylova, Valentin Mihhailov, Katrin Sari.

„Täna on meil rõõm tänada inimesi, kes on võtnud enda südameasjaks aidata muuta inimeste elusid, kes on olnud tavapärasest ühiskonnaelust eemal, sest on kandnud vanglakaristust,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. „Tugiisikutel jt nõustajatel on eriline empaatiavõime ja uskumus, et kõik väärivad võimalust elada paremat, õiguskuulekat elu – teisiti ei saaks nad vanglast vabanenutega tööd teha.“

Tugiteenust vajavad peamiselt retsidiivsemasse sihtrühma kuuluvad kinnipeetavad, kelle jaoks vanglas viibimine on harjumuspärasem kui elamine vabaduses. Kuritegevuse teelt inimese ühiskonda tagasitoomine on äärmiselt keeruline, sest tuleb tegeleda pea kõigi eluliste küsimustega, nagu töö- ja elukoha leidmine, terviseprobleemid, sõltuvushäired, võlad jne.

Eva Üprus tõi välja, et inimestes on peidus muutumispotentsiaal, seda hoolimata pikkade aastate vangistusemõjudest ja ühiskonnast eemalolekust. Tema sõnul on mitmeid häid näiteid, kus vabanedes tuge ja abi saanud inimene pühendab end mõne aja pärast ise vabanenutega töötamisele, sest tunneb vajadust ühiskonnale tagasi anda.

Palju õnne tunnustuse saajatele!

Prindi