Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Jumalateenistused Issanda ülestõusmisööl Eestimaa kirikutes

Issanda ülestõusmispüha öö (2016. aastal öö vastu 27. märtsi) on valvamisöö Issandale (2Ms 12:42).

Vaikse Laupäeva õhtul pärast päikeseloojangut algaval jumalateenistusel laulab Kirik kiitust Kristuse ülestõusmise valgusele, mõtiskleb Jumala imelistele tegude üle ning pühitseb ristimise ja armulaua sakramente, mis ühendavad meid Kristuse surma ja ülestõusmise osadusega.

Maailma valgusAlgselt kuulusid need teemad erinevatesse teenistustesse. Öösel peeti vigiiliat, seejärel toimus katekumeenide ehk usuõppijate ristimine ning päikesetõusul pühitseti armulauda. Tänapäeval on vigiilia, ristimine ja armulaud liidetud üheks jumalateenistuseks.

Vigiilia tähendab öist valvet. Nagu Iisraeli rahvas valvas esimesel paasaööl, kui Jumal neid Egiptusest välja viis, nõnda valvab sellel pühal ööl ka kristlaskond, et uuesti vaimus läbi elada Kristuse ülestõusmise rõõmsat müsteeriumi.

Vigiilia alguses pimedasse või hämarasse kirikusse toodav paasaküünal väljendab Kristuse ülestõusmise valguse saabumist koguduse keskele. Tema valguse ees taandub surma ja patu pimedus. Paasaküünlaga liitub igivana ülistushümn (exsultet), mida juba kirikuisa Hieronymus oma kirjas aastal 384 nimetab ülestõusmisöö liturgia oluliseks osaks. Paljudes kohtades on tavaks lugeda ka Johannes Kuldsuu paasapühajutlust, mis kutsub inimesi üles mitte enam nutma oma nõtruse ja eksimuste pärast, vaid usujulgeina üheskoos astuma oma Issanda rõõmupeole.

Öise jumalateenistuse piiblilugemistes tulevad esile Vana Testamendi paasadega seotud teemad ja ristimine. Evangeelium kuulutab sündmustest kaljuhaua juures. Jumal on äratanud Jeesuse surnuist üles ning murdnud surma kammitsad. Me tuletame ka meelde, et ristimises oleme koos Kristusega surnud ja üles tõusnud uueks eluks. Ülestõusmispühad on kristlastele ikka olnud tähtsaim ja ilusaim ristimisaeg ja nii liidetakse ka sel pühapäeval mitmel pool üle maa uusi kristlasi selle sakramendi läbi Jumala rahva osadusse.

2016. aastal peetakse EELK kogudustes Issanda ülestõusmisöö jumalateenistusi järgmiselt:

kogudus algusaeg
Haapsalu 19.30 Palvus ja paasaküünla süütamine Jaani kirikus, seejärel protsessioon toomkirikusse ning paasaöö missa ja ristimine.
Häädameeste Miikaeli 18.00
Karuse 00.00
Lääne-Nigula 23.00
Lüganuse Ristija Johannese 23.00
Põlva Maarja 21.00
Pärnu Eliisabeti 18.00
Rakvere Kolmainu 23.00
Räpina Miikaeli 22.00
Tallinna Kaarli 22.00
Tartu Ülikooli-Jaani 23.00
Tallinna Rootsi-Mihkli 23.00
Tuhala Kaarli 23.45

Nimekiri ei pruugi olla ammendav.

Prindi