Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Juhatuseesimeeste konverents andis nii mõtlemisainet kui ühistunnet

Koguduste juhatuste esimeeste sisutihe konverents toimus Nelijärvel 19.-21. oktoobrini. Arutelude ja osaduse kõrval valiti ka aasta juhatuse esimees, kelleks sel aastal nimetati Juuru koguduse juhatuse esimees Joel-Siimo Põld.

Konverents algas reedel avalajumalateenistusega, teenis õpetaja Tõnu Linnasmäe.

Raivo Ermi juhitud paneeldiskussioonis arutleti koguduse ja kogukonna ning koguduse ja omavalitsuse suhete teemal piiskopid Joel Luhamets ja Tiit Salumäe ning kantsler Andrus Mõttus. Olulise teema tõttu jäi kavas ettenähtud poolteisest tunnist jäi mõttevahetuseks napiks ja arutelu vältas hiliste tundideni.

Laupäeva töisemat osa alustas piiskop Tiit Salumäe esines ettekandega „Kiriku väärtused ja kommunikatsioon“. Ta julgustas koguduste juhatuse esimehi arvestama, et elame infoajastul. Seetõttu julgustas ta juhatuste esimehi rohkem tähelepanu pöörama avalikele suhetele – koguduse tegemised võiks olla nähtaval kohalikus meedias, samuti tasub otsida noorte seast vabatahtlikke sotsiaalmeedias koguduse tegemisi kajastama. Piiskop pani juhatuste esimeestele südamele, et kodulehtedel tuleb infot pidevalt värskendada, sest see on inimesele väljaspool kiriku esmane infokanal ja mulje kujundaja. Mõelda võis Salumäe sõnul ka Facebooki lehe peale, mis võimaldab hästi fotosid ja vahetuid emotsioone jagada. Lisaks andis piiskop uuringutel põhineva ülevaate sellest, kuidas näevad eestlased kirikut väljaspool kogudust.

Kantsler Andrus Mõttuse ettekanne kandis pealkirja „Majandamise põhiväärtused koguduses“ ja keskendus praktilistele teemadele. Andrus Mõttuse sõnul pole kiriku majandamisotsuseid teha alati lihtne, kuid otsustamisel aitab kiriku esmase ülesande meenutamine, milleks on misjonikäsu täitmine. Kui hoonete ja maa väljarentimist tasub kaaluda, siis vara müük igapäevaste kulutuste katmiseks ei ole hea idee, leidis kantsler. Selle asemel tuleks investeerida nii, et saadud tulu aitaks kogudust ülal pidada. Ettevaatlik tuleks olla maa rendi- või ostuhinna määramisel – sageli on selle väärtus tunduvalt kõrgem kui esimene ostja pakub, mistõttu tuleks võtta mitu hinnapakkumist. Kantsler lisas, et kirikuvalitsuse moodustatud majandusnõukogu on otsuste tegemisel abiks.

Pärastlõunal oli osalejatel valida seitsme töötoa vahel: „Haavatud ja katki“, „Pere ja kogudus koostöös“, „Meie misjon ja missioon“, „Hea majapidaja“, „Piibel köögis“, „Lapsed ja noored koguduses“ ning „Teistmoodi Piiblitund“. See oli hea võimalus saada uusi ideid, üksteise tegemistele vahetut tagasisidet anda ja ka omavahel paremini tuttavaks saada.

Õhtu lõpetas väikese kontserdiga muusik Tuule Kann ning toimusid intervjuud aasta juhatuse esimeeste kandidaatidega.

Aasta juhatuse esimehe kandidaate oli kolm: EELK Rapla koguduse juhatuse esimees Raivo Erm, kes lisaks pastoraadi ja kiriku kapitaalremondi korraldamisele ja kirikumaade arendamisele on aidanud hoolitseda Rapla koguduse rahalise toetamise eest Rapla valla poolt ja osaleb aktiivselt Rapla Kirikumuusika festivali nõukogu töös.

EELK Varbla koguduse juhatuse esimees Lea Lehis on koguduse juures väga erinevates rollides – et koguduse liikmed jäävad järjest vanemaks, mistõttu koguduse juhil tuleb palju töid kiriku juures endal ära teha. Lea Lehis on ere näide väikese maakoguduse tegevuse elushoidjast, kes on aidanud meeles pidada koguduse eakaid, hooldekodu elanikke, loonud suhteid sõpruskogudustega ja osaleb alati ka Lääne praostkonna ühisüritustel.

Juuru koguduse esitatud kandidaat oli Joel-Siimo Põld. Kogudusel oli oma juhatuse esimehe ka ka tema abikaasa Mari kohta öelda palju tunnustussõnu. Juhatuse aseesimees Kalev Kask kirjutas soovituskirjas: ”Nii Joel kui Mari teevad oma tööd ustavalt, pühendunult ja suure südamega – Loojale tänuks ja kiituseks! Nad on ja jäävad meile kõigile suureks eeskujuks!” Juuru Mihkli koguduse vaimulik Kalle Kõiv lisas: ”Kui oleks minu anda, siis annaksin Joelile ”Aasta isa”, Aasta vanaisa”, ”Aasta kogukonna liikme”, ”Aasta venna (Kristuses)” ja paljud muud tiitlid. Kindlasti on ta aga erilise tunnustuse vääriline just koguduse juhatuse esimehena! Tema pani mulle kui värskelt ordineeritud vaimulikule oma isa ametiristi kaela ning ütles: ”Jumala abiga saame kõigega hakkama!” Jumal on Põldude perekonda hoidnud ja õnnistanud nii, et ka kõik neid ümbritsenud inimesed sellest taevalikust armastuses osa saavad. Pühakiri nimetab väheseid ”õiglasteks”, ja minu arvates on just Joel see, keda võiks selle sõnaga iseloomustada. Mul on suur rõõm ja au temaga koos töötada!”

Aasta juhatuse esimeheks valitigi 14 aastat Juuru koguduse juhatuse tööd juhtinud Joel-Siimo Põld, kes selle aunimetuse saab oma 75. sünnipäevaks. Joel Põld ja tema abikaasa Mari mõtestasid omalt poolt koguduse tähendust: ”Kogudus on meie jaoks üks suur pere, kuhu kuuluda oma perekonnaga. Koguduseelus on väga tähtis liikmete osadus ja kasvamine usus jumalateenistusest osavõtu, sakramentide, üksteise aitamise ja raskustes toetamise kaudu. Oluline on, et igal koguduseliikmel oleks oma, kasvõi väikegi ülesanne kogudusetöös. Ühine palve aitab muuta meid endid ja maailma paremaks!

Pühapäevase konverentsipäeva ennelõuna sisustas Urmas Arumäe ettekandega tulumaksumajandusest. Seejärel tutvustas peapiiskop emeeritus Andres Põder Eesti usu teema-aasta ettevõtmisi ja kuulutas pidulikult välja aasta juhatuse esimehe.

Pildigalerii toimunust:

[Best_Wordpress_Gallery id=”26″ gal_title=”Juhatuse esimeeste konverents Nelijärvel 2018″]

Prindi