Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Ilmus raamat armastuse külvitööst – „Diakoonia ilu“

Täna, 5. veebruaril esitleti konsistooriumis trükivärsket raamatut diakooniatöö eri tahkudest ning selle tänuväärse töö tegijatest. Tunnustussõnu ütlesid kohaletulnud diakooniatöötajatele assessor Ove Sander, kantsler Andrus Mõttus kui ka raamatu autorid Ingmar Kurg ja Margit Arndt-Kalju.

Raamatu üks autoreid Ingmar Kurg (dr theol) kirjutas raamatu tutvustuseks järgmist:

„Käsiraamat diakoonia kaunidusest laiendab kirikliku diakoonia piire. Tõsi, et diakoonia on suunatud abivajajate abistamisele ning õige diakoonia seisneb isetus teenimises. Aga veel? Peapiiskop Urmas Viilma asetab raamatu eessõnas diakoonia piirid sinna, kus kirik täitab oma Issandalt saadud missiooni: diakooniatöö on ühiskonna poole pööratud kiriku töö. Avo Üprus kinnitab, et diakoonia ongi kiriku ühiskonnatöö. Niisiis seisneb diakoonia selles, et olla koos kirikuga rahva ning olla olemas selle rahva iga liikme jaoks. Diakoonia märgistab kirikut inimeste läheduses.

„Diakoonia ilu“ on kokku pandud lugudest, mida räägivad erinevate valdkondade töötegijad oma kohtumistest inimestega. Kirik oma palverännakul läbi aja satub kokku kõiksuguste elusituatsioonidega. Kirik ei lähe neist mööda. Elu ise mängib kätte pakilised vajadused, millega kirik saab ja peab tegelema. Lood inimestest on ilusad, kui tunda huvi ja südamesse võtta.

Käsiraamatu jutustatud lood on valdkonniti kokku köidetud. Kõige esimene kimp teemasid on seotud perekonnaga. Eestimaalaste perekonnaelu ja pere edenemine on tähtis. Kirik mõtleb perele ning leiab siin oma teenimisvaldkonna – selleks on perekeskused, kodukülastused, üksikvanemate eest hoolitsemine, noored ja lapsed. Teine kimp teemasid annab tunnistust sellest, et kirik ise on perekond ning seda koos kõigi pereprobleemidega. Kolmas teemadekimp on pühendatud muutumise imele – kurjategijast heategijani, lootusetusest Lootuse Külla. Lõpuks antakse teavet selle kohta, kuidas üles ehitada kiriklikke abistamise struktuure, võtta ühendust kohalike omavalitsustega ning töötada projektidega.

Käsiraamatuga „Diakoonia ilu“ tehakse kummardus kiriku töötegijatele, kes tõmbavad laiemaks kiriku piire – see tähendab suurendada Jumala riigi piire sinnamaani, kus kõik on üksteist üles leidnud ja ühendatud Jeesuses Kristuse valitsuse alla, kus on rahu ja ilu.“

Raamatu andis välja EELK Diakoonia- ja Ühiskonnatöö Sihtasutus. Raamatu koostaja, intervjuude autor ning keeletoimetaja on Margit Arndt-Kalju, koostajad Avo Üprus ja Ingmar Kurg. Kujundaja ja illustraator on Riina Sildvee, fotode autorid Urmas Roos ja Peeter Langovits.

Raamatu autorid lubasid, et tänasele esitlusele järgnevad tutvustused piirkondlikel sinoditel, et silmast silma tunnustada ja tänada diakooniatöö tegijaid üle Eesti.

Prindi