Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Ida-Virumaal algab maapiirkondade võimestamise koolituste sari

sempre_projekt2.-3. septembril toimub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse koostöös esimene hingehoiukoolitus sarjast, kus räägitakse perekonna tähtsusest maaelu edendamisel. Ida-Viru koolitus on suunatud haiglate patsientidele tugiisikute saamiseks. Tegemist on koolituste sarjaga, mis on hajutatud kolmele kuule, vastavalt õppurite võimalustele osaleda.

Ida-Virumaa pastorite sõnul teeb sealsetele peredele tööpuuduse kõrval muret ka pereliikmete tervis, tohtrite koormatus ning vähene tähelepanu, mis haigetele osaks saab. Pastorid on külastanud haiglaid ning kuulnud nii patsientidelt kui personalilt, et lootusetus ja üksindus koormavad eriti eakaid patsiente väga,“ tutvustas Ida-Virumaa mikroprojekti Ühiskonnatöö Sihtasutuse juht Avo Üprus.

„Lihtne inimlik tähelepanu koos mõningate kuulamis- ja peegeldamisoskustega parandaks patsientide elukvaliteeti ning võimaldaks ka väärikalt elust lahkuda. Aruteludes Ida-Viru haiglate peaarstidega koorus välja kokkulepe, et koolitatud vabatahtlike abil võiks olukorda leevendada. Seetõttu keskendubki kahepäevane koolitus tugiisikute võrgustiku loomisele,“ rääkis Üprus.

Tegemist on Läänemere regiooni programmi Interreg projektiga SEMPRE, mis on suunatud maapiirkondade sotsiaalsele võimestamisele.

SEMPRE projekti peamine arusaam on, et Eesti perekonna tugevus on Eesti ühiskonna tugevus. Seetõttu ongi projekti üheks siduvaks teemaks perekond ning kõik selle juurde kuuluv: perekonna terviklikkus ja toimetulek, vanemlikud oskused ja võimekus, laste haridus ja turvalisus, noorte tööhõivatus ja palju muud.

Projekti osapooled on kohalikud omavalitsused, MTÜ-d, kogudused, sotsiaalsed ettevõtjad. Projektiga pakutakse strateegilist koostööd, koolitust kui ka toetust oma mikroprojektide algatamiseks.

Uudne lähenemine maapiirkonna sotsiaalsel võimestamisel on sihtrühma kaasamine sellisel viisil, et lahendused sotsiaalsete vajaduste leevendamiseks sünnivad ühises toimimises, milles iga osapool panustab temale omaste ressurssidega. Projekti käigus testitakse erinevaid riskirühmade kaasamise viise ning antakse neile endile võimalus osaleda sotsiaalteenuste väljatöötamisel ja pakkumisel.

Projekti tegevused toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Kohaliku Omaalgatuse Programmi eesmärke kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamisel kogukondlikku initsiatiivi. Projekt panustab Euroopa Liidu 2020 eesmärkide elluviimisesse ja kestab 2018. aasta lõpuni.

Projekti juhtpartneriks on Saksamaa Diakonisches Werk Schleswig-Holstein. Eestis esindavad projekti Ühiskonnatöö Sihtasutus ning Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.

Prindi