Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Haigekassa pressiteates esitatud info on eksitav

29. jaanuaril levis meedias uudis, mille aluseks oli Haigekassa 29.01.2019 pressiteade„Hospiitsteenus on abivajajatele tagatud“.  Parakusisaldab teade eksitavat informatsiooni ega esita objektiivselt EELK Tallinna Diakooniahaigla hospiitsi rahastamise hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid.

Haigekassa kinnitab oma pressiteates, et hospiitsteenus on igal juhul tagatud kõigile ravikindlustatud patsientidele, kes seda vajavad ja kohtuvaidlus ei mõjuta teenuse kättesaadavust. Kahjuks ei vasta see väide tõele.

EELK Tallinna Diakooniahaigla hospiitsteenust on Haigekassa juba aastaid rahastanud statsionaarse õendusabi rea alt. Statsionaarse õendusabi lepinguid on Haigekassa pikendanud kõikide seni ravirahastuse lepingut omavate õendusabi osutajatega 31. märtsini 2019, sh. EELK Tallinna Diakooniahaiglaga. Haigekassa pressiteates esitatud väide, et EELK Tallinna Diakooniahaiglal on võimalik jätkata hospiitsteenuse pakkumist 2021. aastani, ei ole seega õige.

Ambulatoorse õendusteenuse ehk koduõendusteenuse pakkumiseks omab EELK Tallinna Diakooniahaigla lepingut aastani 2021, kuid sellest ei rahastata hospiitsi. Hospiitsteenus pole koduõendus, seda pakub õendushaiglatest ainult EELK Diakooniahaigla statsionaarne hospiitsosakond.

EELK Tallinna Diakooniahaigla on aastaid püüdnud saavutada hospiitsteenuse ja kogu palliatiivse ravi tunnustamist Eesti riigi poolt. Seni pole see õnnestunud, kuigi 16 aasta vältel on statsionaarset hospiitsi arendanud ja seda sõnumit kantud nii koolituste läbiviimise kui ka rahvusvaheliste hospiitskonverentside korraldamisega.

EELK Tallinna Diakooniahaigla loodab, et Haigekassa pikendab statsionaarse õendusabi lepingut ajani, mil leitakse toimiv rahastus statsionaarse õendusteenuse, sh hospiitsteenuse jätkamiseks. Samas väljendame lootust, et Haigekassa kiirendab hospiitsteenuse kaardistamist, mille tulemusel lisatakse statsionaarne hospiitsteenus Haigekassa hinnakirja ning viiakse läbi täiendav hange.

Prindi