Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Euroopa kirikute juhid andsid Euroopa Parlamendile üle ühise jõulupöördumise

4. detsembril anti Brüsselis Euroopa Parlamendi esimesele asepresidendile Mairead McGuinness’ile üle Euroopa Kirikute Rändekomisjoni ja Euroopa Kirikute Konverentsi koostöös valminud jõulupöördumine, milles kutsuti Euroopa riike ja rahvaid, poliitilisi juhte ja kirikuid üles põgenikke jõukohaselt aitama, austama abi vajavate inimeste väärikust ning mõistma, et külalislahkus võõraste suhtes on osa meie kristlikust ja euroopalikust pärandist. Pöördumise koostamises said osaleda ja selle allkirjastamisega liituda Euroopa Kirikute Konverentsi liikmeskirikute juhid, samuti oikumeeniliste kogude juhid ja esindajad, teiste seas ka Luterliku Maailmaliidu asepresident ja EELK peapiiskop Urmas Viilma ning Eesti Apostlik-õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus.

Pöördumises rõhutatakse iga inimese õigust varjupaika taotleda ja abi küsida, ning vajadust tagada ligipääs varjupaiga taotlemise protsessile. „Varjupaiga taotlemine on universaalne inimõigus, kuid see ei taga veel automaatselt varjupaiga saamist või andmist. Ma ei arva, et keegi peab väga inimlikuks või kristlikuks mitte anda inimesele võimalust varjupaigataotlust esitada. Selle õiguse alusel on okupatsiooni ajal saanud varjupaiga ka arvukad eesti kultuuritegelased ja teised „raudse eesriide“ tagant vabasse maailma pääsenud eestlased. Kui neile oleks öeldud, et neil pole õigust taotlust esitada või oleks tehtud selle taotluse esitamine bürokraatlikult segaseks, oleks see olnud väga ebaõiglane,“ andis pöördumisele oma hinnangu peapiiskop Urmas Viilma. “Avalduses rõhutatakse ka solidaarsust, mis tähendab tugevamate kohustust võtta nõrgematest suurem roll. Oluline on igaühele jõukohase vastutuse võtmine, mis on kristlik põhimõte,“ lisas peapiiskop.

26. novembril Tallinnas toimunud EELK kirikukogu istungjärgu avajumalateenistuse jutluses sõnastas peapiiskop oma seisukoha ÜRO rändedokumendi arutelu kontekstis: „Meie ülesanne kirikuna ja ristiinimestena on näha poliitika ning kõikide paktide ja lepingute taga inimest – ligimest, kes vajab abi. Ligimese tasandile asudes peame abivajajas ära tundma Kristuse enda. See ei tähenda üht poolt valides massiimmigratsiooni toetamist ega teist poolt valides abivajajate selekteerimist nende usu või rahvuse alusel. Me peame olema Kristuse poolel.“

Luterlik Maailmaliit, mille Kesk- ja Ida-Euroopa asepresidendina peapiiskop Urmas Viilma jõulupöördumisele alla kirjutas, on 1947. aastal asutatud organisatsioon, mis asutati pärast II maailmasõda eesmärgiga aidata lahendada ootamatult Euroopas tekkinud põgenikekriisi. Organisatsiooni kuulub 148 luteri kirikut 99 riigist enam kui 75,5 miljoni liikmega. EELK on oma tollase eksiilkiriku kaudu Luterliku Maailmaliidu asutajaliige. Pärast II Maailmasõda aitas Luterlik Maailmaliit kümneid tuhandeid eesti pagulast ümber paigutada maailma turvalistesse riikidesse ja leida neil esmane töö ja kodu.

Vaata lisaks:

Prindi