Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Ettepanekud EELK uue lauluraamatu kontseptsiooni kavandi osas on oodatud 1. septembrini

EELK lauluraamatukomisjon ootab tagasisidet ja ettepanekuid EELK uue lauluraamatu kontseptsiooni kavandi osas hiljemalt 1. septembriks 2019. Lauluraamatu kontseptsioon esitatakse Kirikukogule heakskiitmiseks novembris 2019.

Kontseptsiooni kavandi leiate kirja manusest, sellele on lisatud ka lühem variant ehk väljavõte, mis sisaldab üksnes lauluraamatukomisjoni põhimõttelisi kontseptuaalseid otsuseid uue lauluraamatu koostamiseks.

Nii kavand kui väljavõte on leitavad ka EELK kodulehe siseveebis jumalateenistuselu ja kirikumuusika rubriigis, kus on loodud eraldi alamleht uue lauluraamatu materjalide jaoks.

Marko Tiitus, EELK jumalateenistuselu ja hariduse assessor ja EELK lauluraamatukomisjoni esimees tänab kõiki, kes on oma mõtteid ja ettepanekuid juba saatnud või andnud muul viisil oma panuse lauluraamatu kontseptsiooni koostamisse, hoidnud seda tööd oma palvetes ja sellele kaasa elanud.

Oma tähelepanekuid, täiendused ja parandusettepanekud lauluraamatu kontseptsiooni kavandi osas palub ta saata kontseptsiooni toimetajale Siret Rutikule hiljemalt 1. septembriks 2019 aadressil siret.rutiku@etag.ee. Ühtlasi palub õp Tiitus korraldada lauluraamatu kontseptsiooni teemalisi arutelusid ja sümpoosione kogudustes, praostkondades, konverentsidel ja koolitustel, et valmiv kontseptsioon leiaks meie kirikus võimalikult laia kõlapinna ja selle põhjal koostatav lauluraamat võiks teenida kogu meie kirikut, tunnistada Kristusest meie rahva keskel ja ülistada Jumalat Püha Vaimu väes.

Vaata lisaks:

Prindi