Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Eesti lood ristivanematest ja ristilastest

Sügisel 2017 tööd alustanud kirikutevaheline ristivanemate väärtustamise töörühm kuulutab välja ristivanemluse teemalise lugude kogumise. Osaleda võivad kõik lapsed ja täiskasvanud kodu – ja välismaal. Lugude kogumine kestab 31. maini ja on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale. Töörühma patrooniks on pr Egle Viilma.

Eestis on üle 300000 kristlase. Üks kristlase eelisõigus ja võimalus on olla ristivanem ehk vaimne teejuht. Nõnda moodustub vaimne perekond, mille osadus ületab bioloogilised vereliinid, ka erinevate kirikute piirid.

Töörühma poolt kokku kutsutud ristivanemate fookusgrupis selgus, et ristivanemad soovivad osa saada teiste kogemustest, et paremini teostada oma kutsumust ristivanemana. Iga lugu on oluline. See tunnistab armastusest, hoolivusest, Jumala ligiolust ja seob inimesi. Lood kõnetavad. Lood inspireerivad. Saabunud lugusid (autori nõusolekul) jagatakse loodaval kodulehel. Lähem info Facebooki grupis Ristivanemad: https://www.facebook.com/Ristivanemad-201823507268526/

Lugusid hindab kirikutevaheline žürii, kuhu kuuluvad: Egle Viilma (EELK, töörühma patroon, Toomkooli direktor), Leena Helena Tölp (EAÕK esindaja), Riin Pärnamets (EMK esindaja), Ene Mellow (RKK esindaja), Sirje Semm (ajalehe Eesti Kirik peatoimetaja), Kätlin Liimets (töörühma koordinaator). Kokkuvõte lugude kogumisest tehakse 2. juulil. Kõikide osavõtjate vahel loositakse välja auhinnad.

Korraldaja: Interreg projekti Sempre (http://estodiac.eu/sempre/) raames ellu kutsutud kirikutevaheline töörühm (http://www.eestikirik.ee/fookuses-ristivanemad), mis on arutlemas ristivanemate rolli ja tähenduse üle nii kirikutes kui ka ühiskonnas laiemalt ning soovib ristivanemaid enam toetada. Töörühmast võtavad osa õigeusklikud, katoliiklased, metodistid ja luterlased.

Lisainfo:

Ingmar Kurg
Projekti juht
tel: 5541232
e-post: ingmar.kurg@gmail.com

Kätlin Liimets
Projekti koordinaator
56639139
e-post: katlin.liimets@mail.ee

Prindi