Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima kirikumuusika õppesse

EELK USUTEADUSE INSTITUUT

VASTUVÕTT KIRIKUMUUSIKA ÕPPESSE 2019

D- kursusele (õppeaeg 2 aastat)
C- kursusele (õppeaeg 2 aastat, eeldus D- kursuse läbimine)
eelkursusele (eelõpe D- kursusele, õppeaeg 1 aasta)

Õppeaastas on 11 õppesessiooni, a´ 3 päeva.

2019/2020 õ-a sessioonide ajad: http://ui.eelk.ee/index.php/et/kirikumuusika/kmo-ajakava2

Kursuste ainekavad: http://ui.eelk.ee/index.php/et/kirikumuusika/kursused

Õppetöö kirikumuusika kursustel on tasuline:
D- ja C- kursusel EELK liikmetele 550 eurot õ-a, teistele 1280 eurot õ-a
Eelkursusel EELK liikmetele 320 eurot õ-a, teistele 770 eurot õ-a

Vastava kursuse lõpetanu saab taotleda EELK kirikumuusika kutsekomisjonilt
kirikumuusiku D- või C- kutsekategooriat

 

Dokumentide vastuvõtt  19.- 27. augustini 2019. a. aadressil:
EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, Tallinn

  • avaldus (vabas vormis)
  • keskkooli või teise taseme kutsehariduse lõputunnistus
  • muusikalise eelhariduse tunnistus
  • 1 foto (3×4)
  • elulookirjeldus ning passi või ID- kaardi koopia
  • tõend kirikliku kuuluvuse kohta

Sisseastumiseksamid  D- ja C- kursusele  28. augustil 2019. a.  kell 11.00

  • solfedžo/ elementaarteooria
  • klaver ja/või orel (kaks erineva karakteriga pala)
  • laulda üks vaimulik laul ja esitada üks lühike vaimulik tekst
  • vestlus

Individuaaltundidesse saab registreeruda kogu õppeaasta vältel, tundide maht on vastavalt osapoolte kokkuleppele.

Individuaalõpe on tasuline. 2019/2020 õppeaastal on individuaaltunni õppeteenustasu 17 eurot. Täpsem info individuaaltundide kohta kodulehel.

Lisainfo e-posti aadressil ui.kirikumuusika@eelk.ee, tel  6117408 või kodulehel.

Prindi