Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK Usuteaduse Instituut kutsub kirikumuusika õppesse

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima kirikumuusikat. Oodatud on muusikud, kes organisti või koorijuhi ametis vajavad täiendavaid teadmisi oreli- ja klaverimängus, koorijuhtimises, muusikateoreetilistes ja teoloogilistes ainetes või kirikumuusiku töös vajalikel teemadel.

Kursus kestab kaks aastat, eelkursus üks aasta. Vastava kursuse lõpetanu saab taotleda
EELK kirikumuusika kutsekomisjonilt kirikumuusiku D- või C-kutsekategooriat .

Õppetöö on korraldatud 3-päevaste õppesessioonidena, mida on aastas 10-11. Dokumente (avaldus, keskharidust tõendav tunnistus, foto, Isikutunnistuse koopia ja tõend kirikliku kuuluvuse kohta) võetakse vastu
15.- 22. augustini 2018.a. aadressil EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, Tallinn.

Sisseastumiseksamid toimuvad 23. augustil kell 11.00. Eksamil kontrollitakse teadmisi solfedžost/ elementaarteooriast, samuti tuleb esitada klaveril ja/või orelil kaks erineva karakteriga pala, laulda üks vaimulik laul ja esitada üks lühike vaimulik tekst. Kandidaadiga toimub ka vestlus.

Õppemaks on D- ja C- kursusel 1280 eurot õppeaastas, EELK liikmetele 550 eurot õppeaastas. Eelkursusel on õppemaks 770 eurot õppeaastas, EELK liikmetele 320 eurot õppeaastas

Lisainfo:

ui.eelk.ee
ui.kirikumuusika@eelk.ee
telefonil 6117408
Kersti Petermann, Kristel Aer

Prindi