Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK teenistustel ja talitustel osales eelmisel aastal 785 000 inimest

EELK kaheteistkümnes praostkonnas on alanud aastakoosolekute ehk sinodite hooaeg ning sellega seoses ka kokkuvõtete tegemine 2016. Issanda aastast.

Möödunud aastal oli EELK kodu-Eesti 167 koguduses ühtekokku 160 247 liiget. Ristiti 1659 ja konfirmeeriti 1255 inimest, laulatati 358 paari ja maeti 2653 inimest. Vaimulikud külastasid hingehoidlikuks vestluseks või koduse armulaua jagamiseks kodusid 3818 korral.

Kasvanud on laste- ja noortetöös osalejate hulk (vastavalt 3525 ja 971), samuti kirikutöös kaasa löövate vabatahtlike kaastööliste arv (5384 inimest).  Ka väljaspool kirikut peetud palvuste arv on selgelt kasvuteel (2016. aastal kokku 2840 palvust).

Kogudustele laekus korjandustest ja liikmeannetustest ca 2 024 400 eurot. Välisannetusi laekus 733 100 eurot. Riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt said kogudused projekti- ja tegevustoetusi 1 582 900 eurot. Koguduste omandis oleva kinnisvara, peamiselt muinsuskaitse all olevate ajalooliste objektide korrashoiuks kulutati 3 025 140 eurot.

Saja-aastane EELK on jätkuvalt vabariigi suurim vabatahtlikke koondav organisatsioon, korraldades aastas ligi 17 000 jumalateenistust ning kaasates oma sündmustele aastas ühtekokku ligi 785 000 inimest.

On, mille eest Jumalale tänulik olla.

Info:

Kalle Kõiv
EELK avalike suhete spetsialist
5191 2995

Prindi