Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK taotleb raha sõja ja okupatsiooniga tehtud ülekohtu heastamiseks

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma saatis eile rahandusministeeriumile taotluse, kus palub eraldada Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks tagastamatu toetusena 6 753 000 eurot. Selle taotluse esitamise aluseks oli eelmisel nädalal Vabariigi Valitsuse istungil tehtud otsus muuta Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. määrust nr 221 “Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine“.

Määruse täiendamise vajadust põhjendas eelnõu esitaja seletuskirjas järgmiselt: “Omandireformi reservfondi laekunud raha kasutamist reguleeriv valitsuse määrus ei näe praegu ette reservfondi vahendite kasutamist kulude katmiseks omanikele tagastatud ehitismälestiste või sakraalehitiste korrashoiuks, säilitamiseks või taastamiseks. Kehtivat määrust täiendatakse, nii et erastamisest laekuvat raha oleks võimalik kasutada ka eelnimetatud otstarvetel. Ettepanekut toetavad ka Eesti peamiste usuühenduste – Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Apostlik-Õigeusukiriku taotlused saada riigilt täiendavat toetust tagastatud pühakodade säilitamiseks ja taastamiseks.”

Eesti Vabariik on kogu omandireformi perioodi jooksul keskendunud sõja, okupatsiooni ja repressioonidega põhjustatud kahju hüvitamisele nii eraisikutele kui kogudustele, tehes seda varasid tagastades ja EVP-de kaudu kompenseerides. Riigi head tahet ka kirikute suhtes väljendab Vabariigi Valitsuse eelmise nädala otsus.

EELK on määruse muudatuse eest tänulik, sest see loob võimaluse reservfondist raha taotleda ja valitsuse positiivse otsuse korral lõpetada aastakümneid kestnud omandivaidlused. Kokkuleppele jõudmine võimaldab astuda Eesti Vabariigi 100. juubeliaastasse lepitatult ja rõõmsa südamega.

Prindi