Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK lauluraamatu komisjon kutsub üles tegema laulude ettepanekuid uude lauluraamatusse

EELK lauluraamatu komisjon kutsub üles tegema laulude ettepanekuid uude lauluraamatusse. Oodatakse nii laule (tekst + viis) kui ka vaimulikke luuletusi, mis sobiksid kirikulauluks.

Lauluraamatu komisjoni juhtide pöördumine:

Armsad kaasteelised!

Meie kirik on ette võtnud suure ja auväärse töö – koostada uus lauluraamat. Soovime, et uus lauluraamat saaks omaseks meile kõigile, mistõttu ootame kaastööd.

Kui Sulle on kirikulaul südamelähedane ja Sind on puudutanud mõni laul, mis võiks edaspidi olla kõigile kättesaadav lauluraamatus, siis saada oma ettepanek lauluraamatukomisjonile.

Võimalusel peaks laulu saatmisel arvestama neid aspekte, mis on lisatud laulukorje üleskutses. Kui siiski pole võimalik mõnd neist punktidest täia, aga laulusaatmise soov on suur, võib julgelt ühendust võtta ning proovime leida lahenduse.

Laulude saatmise tähtaeg on 31.12.2020

Teeme koos uue lauluraamatu!

Marko Tiitus
Lauluraamatukomisjoni esimees

Sigrid Põld
Lauluraamatukomisjoni projektijuht

Laulude ettepanekute puhul palutakse esitada:

– Laulu pealkiri originaalkeeles

– Laulu pealkiri eesti keeles (kui on)

– Helilooja

– Sõnade autor

– Noot originaalviisiga(pdf, jpg)

– Laulu originaaltekst (isegi kui see on juba tõlgitud eesti keelde)

– Kui on olemas laulust eestikeelne tõlge ja noot, siis ka eestikeelne tekst koos noodiga

– Viide allikale (laulikule või kogumikule), kus laul on avaldatud

– Kui laul pole varem avaldatud, siis kontaktandmed, kellelt saab laulu kohta lisainfot

– Ettepaneku tegija nimi ja kontaktandmed

Luuletuste ettepanekute puhul palutakse esitada:

– Luuletuse pealkiri

– Luuletuse tekst

– Autor

– Viide allikale (kogumikule), juhul kui luuletus on varem ilmunud

– Kui luuletus pole varem avaldatud, siis kontaktandmed, kellelt saab luuletuses kohta lisainfot

– Ettepaneku tegija nimi ja kontaktandmed

EELK uue lauluraamatu kontseptsiooni järgi on rohkem laule järgnevatesse lauluraamatu rubriikidesse:

advent, Suur Neljapäev, kolmainupüha, küünlapäev, maarjalaulud, apostlite- ja pühakutelaulud, mihklipäev, tänu- ja ülistuslaulud, täiskasvanute ristimine, Püha Õhtusöömaaeg, kirik ja kogudus, kodu ja perekond (emadepäev, isadepäev, sünnipäev, ristivanemad), inimestevahelised  suhted (sõprus, armastus, osadus, leppimine, teenimine

Samuti soovitakse leida laule lauluraamatu uutesse rubriikidesse:

igapäevane hingehoid (sh kaasajale omased  probleemid nagu depressioon, sõltuvused,  läbipõlemine, suhtekriisid jt), pühitsuselu, palverännakulaulud, vastutus loodu eest (sh loodushoid), usutunnistuslaulud (usutunnistust parafraseerivad või viisistatud usutunnistused),  matuselaulud (arvestades matusetalituse missioloogilist aspekti mitmekesistada  matuselaulude temaatilist spektrit), kirik ja kristlane ühiskonnas (kristlaste roll kogukonna teenimisel, tervendamisel,  lepitamisel, ühendamisel

Täpsemalt on võimalik tutvuda EELK lauluraamatu kontseptsiooniga aadressil: https://eelk.ee/et/uus-lauluraamat/kontseptsioon/

Ettepanekud ja küsimused on oodatud aadressile laulud@eelk.ee hiljemalt 31.12.2020.

Ettepanekute esitajate vahel loositakse välja auhinnad!

Prindi