Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK konsistooriumi ning EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse pöördumine seoses kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo „Rõõm üle maa“ edasilükkamisega

Austatud EELK vaimulikud, kirikumuusikud, kogudused ja allasutused
Austatud koorilauljad, pillimängijad ja kõik kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo korraldajad
Armsad õed ja vennad

Pöördume teie poole teatega, et 26.03.2020 toimunud EELK konsistooriumi ning EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse esindajate ühisel nõupidamisel otsustati 3.-5. juulil 2020 Viljandis toimuma pidanud EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu „Rõõm üle maa“ edasi lükata ning korraldada see aasta võrra hiljem, 2.-4. juulil 2021.

Otsuse tingis Eestit ja kogu maailma tabanud koroonaviiruse levikust põhjustatud eriolukord, mis kestab praegustel andmetel vähemalt aprillikuu lõpuni ning on toonud endaga kaasa avalike sündmuste ja kogunemiste, sh jumalateenistuste ja kooriproovide ärajätmise ning mitmete tavapäraste toimingute piiramise. Elame praegu maailmas, kus iga päev toob uusi uudiseid ja prognoose ning kõik muutub väga kiiresti, kuid peame olema valmis eriolukorra ja piirangute pikendamiseks ka peale 30. aprilli. Sellega seoses on tõsiselt häiritud peo sujuv ettevalmistus nii kooride kui ka laulupeo ja kirikupäeva korraldajate poolt.

Tänaseks on juba mitmed koorid ja kirikupäeva programmi kavandatud sündmuste läbiviijad teatanud peol osalemisest loobumisest, kuna peljatakse, et nakkusoht ei pruugi olla suveks täielikult taandunud, või siis liiga lühikeseks jäävat ettevalmistusaega pärast eriolukorra lõppu. See on ka igati mõistetav, arvestades seda, et avalikkuses on peaaegu iga päev kuulda erinevate kultuuri-, spordi- ja meelelahutuslike sündmuste ärajätmisest.

Vaimulik laulupidu ja kirikupäev on traditsiooniliselt meie kiriku kõige rahvarohkem ja esinduslikum suursündmus, mis hõlmab kõiki EELK praostkondi, kogudusi, muusikakollektiive ja asutusi, samuti meie sõpru ja partnereid väljaspool Eestit ning kujundab oluliselt meie kiriku kuvandit ja sõnumit avalikkuses. Laulupeo ja kirikupäeva korraldamiseks on juba praegu panustatud väga palju aega ja armastust – on koostatud peo kontseptsioon, trükitud laulikud ja valmistatud ette kirikupäeva programm ning koorid on omandanud suure osa repertuaarist.

Seda suurepärast ettevalmistust arvestades ei oleks õige viia kirikupäev ja laulupidu läbi olukorras, kus on oht, et peost osavõtjate hulk jääb maailma ja Eestit puudutanud sündmuste tagajärjel väikeseks või kannatab napi ettevalmistusaja ja kehtestatud piirangute tõttu peo kvaliteet. Lisaks peame arvesse võtma ka seda, et laulupeo ja kirikupäeva üldine moto ja sõnum „Rõõm üle maa“ ei ole praeguses olukorras ega isegi vahetult peale kriisi leevenemist kõige asjakohasem.

Eelöeldut arvestades ja kõiki argumente põhjalikult kaaludes tegid EELK konsistoorium ning EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse esindajad üksmeelse otsuse korraldada EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu „Rõõm üle maa“ 2.-4. juulil 2021 Viljandis. Me loodame, et kogu see aeg ja armastus, mis laulupeo korraldamisse tänaseks on panustatud, leiab ilusa ja rõõmustava väljundi tuleva aasta suvel. Jumala armule ja halastusele lootes tohime paluda, et selleks ajaks on meie rahvas ja kirik kriisist ja selle järelmõjudest kosunud ning me võime taas suust ja südamest Jumalat kiita ning tulla selleks üle kogu maa Viljandisse kokku.

Loodame kõigi laulupeo ja kirikupäeva korraldamisse panustanute mõistvale ja toetavale suhtumisele ning jätkuvale koostööle peo ettevalmistamisel. Palume, et Jumal kingiks meile usku, lootust ja armastust rasketest aegadest läbitulekuks ning õnnistaks ja hoiaks meie maad, rahvast ja kirikut.

Kristlikus osaduses

Urmas Viilma, EELK peapiiskop

Marko Tiitus, EELK jumalateenistuselu, kirikumuusika ja hariduse assessor

Jüri Ehasalu, EELK Kirikpäeva ja Laulupeo Sihtasutuse nõukogu esimees

Piret Aidulo, EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse juhatuse esimees

Heli Jürgenson, vaimuliku laulupeo „Rõõm üle maa“ kunstiline juht

Prindi