Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse väikeprojektide IDEEKONKURSS „Julgus olla vajalik”

EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus kuulutab välja väikeprojektide ideekonkursi „Julgus olla vajalik”.

Konkursi eesmärgid

  • sotsiaalselt oluliste, rakenduslike ning diakooniatöö süsteemset arengut toetavate ideede leidmine;
  • kogukondade arengu ja koguduste elu edendamine;
  • sotsiaalse aktiivsuse julgustamine ja jõustamine;
  • koostöö soodustamine koguduste ning kohalike omavalitsuste vahel.

 

Ideekonkursil eelistatakse projekte, mis:

  • Lähtuvad kohaliku kogukonna vajadustest;
  • Parandavad hingehoiu või teenuste kättesaadavust;
  • Edendavad eakate vaimulike ja teiste kiriku töötegijate toimetulekut.

 

Ideede hindamise valikukriteeriumid (100 punkti skaalal)

Idee eesmärgipärasus (max 40 p)

Kas ja kuivõrd on esitatud idee vastavuses:

DÜT missiooniga: Tagades diakoonia- ja ühiskonnatöö hea taseme ja kättesaadavuse anname oma panuse inimeste ainelise ja vaimse eluolu parandamiseks.

Idee sotsiaalne mõjusus (max 30 p)

Kuivõrd lähtutakse lõppkasusaajate vajadustest? Kas lõppkasusaajad on kaasatud idee leidmisse ja projekti teostamisse? Milline mõju on projekti teostamisel?

Idee teostatavus (max 30 p)

Kas ja kuivõrd on esitatud idee:

Realistlik (on kooskõlas autori tegeliku võimekusega algatust teostada/kuivõrd on analüüsitud pakkuja erinevaid võimekusi teenust vms kvaliteetselt pakkuda? Hindamisel on aluseks pakkuja CV)

Läbiräägitud või kalkuleeritud lähtuvalt KOV kontekstist (arvestamine KOV üksuse vajaduste ja võimalustega; sarnaste teenuste pakkumise olemasolu ja kättesaadavusega)

 

Projektiidee saata 15. Veebruariks 2018 e-post: diakoonia@eelk.ee

 

Ideekonkursil osalenutega võetakse ühendust viie tööpäeva jooksul.

 

Läbiviija: EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus (DÜT). Vastutavad korraldajad Avo Üprus ja Kadri Kesküla. Konkursi läbiviimine toimub projekti SEMPRE – maapiirkondade sotsiaalne võimestamine – raames

Prindi