Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK Konsistoorium kuulutab välja konkursi EELK Usuteaduse Instituudi rektori ametikoha täitmiseks

EELK Konsistoorium kuulutab välja konkursi EELK Usuteaduse Instituudi rektori ametikoha täitmiseks 1. märtsist 2017 kuni 28. veebruarini 2022.

Rektori ülesandeks on juhtida ja esindada instituuti, vastutada instituudi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Rektori ametisse võib kandideerida teoloogilise kõrgharidusega vaimulik, kellel on doktorikraad ja kirikliku teenimise kogemus.

Kandideerijal palume esitada digitaalselt allkirjastatud  dokumendid EELK Konsistooriumile hiljemalt 1. veebruariks 2017. a e-posti aadressil konsistoorium@eelk.ee:

  • avaldus;
  • elulookirjeldus, sh teenistuskäik;
  • nõuetekohane haridust tõendava dokumendi koopia.

Täiendav teave: rektoraadi kantselei juhataja Mariann Münter  tel 600 1400 või
e-posti aadressil ui@eelk.ee

Prindi