Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK Konsistoorium andis korraldused seoses koroonaviiruse haigusega COVID-19

EELK Konsistoorium andis 12. märtsil kogudustele korraldused seoses koroonaviiruse haigusega COVID-19.

 1. Teavitada kõigis EELK kogudustes inimesi võimalustest lähinädalatel kirikusse tulemise asemel osaleda pühapäevasel jumalateenistusel raadio või interneti kaudu. Kogudustes jagada vastavat täpsustavat informatsiooni raadiokanalitest (Pereraadio ja Raadio 7) ja internetilehekülgedest (nt http://tartupauluse.ee/kogudus/teenistused), kus pühapäevaseid jumalateenistusi üle kantakse.
 1. Pidada kõikides EELK kogudustes vahemikus 13. märtsist – 25. märtsini 2020 avalike missade asemel sõnajumalateenistusi. Samal ajal kinnitada inimestele, et säilib eraviisilise pihi ja armulaua vastuvõtmise võimalus, mille soovist saab anda koguduse õpetajale teada. Koguduse õpetajal korraldada armulaua jagamine oblaadi veini sisse kastmisega ja inimesele otse keelele asetamisega. Rangelt jälgida, et armulauariistad ja jagaja käed oleks eelnevalt puhtad, vajadusel desinfitseeritud. 
 1. Nendes EELK kogudustes, kus on eeldada, et jumalateenistusel või mõnel teisel kiriklikul sündmusel osaleb 100 või enam osalejat, tuleb vastavad jumalateenistused, ametitalitused, kontserdid, konverentsid, seminarid, koolitused, vms edasi lükata või ära jätta.
 1. Kogudustes, kus pühapäevasel või nädalasisesel jumalateenistustel osaleb tavapäraselt enam kui 100 inimest on jumalateenistuse ära jätmise alternatiiviks täiendavate jumalateenistuste läbiviimine samal päeval või nädala sees selleks, et hajutada inimeste kogunemist samal ajal ainult ühele teenistuse. Seda alternatiivi võib kasutada ainult nendes kogudustes, kus on tagatud koguduse liikmete ja teiste inimeste operatiivne informeerimine alternatiivsetest teenistustest. Nendes kirikutes on oluline, et vabatahtlikud abilised või koguduse töötegijad piiraksid saja osaleja täitumisel uute inimeste sisenemise kirikusse. Kirikusse mitte pääsejate ees tuleb vabandada ja neile selgitada olukorra tõsidust. Samuti tuleb kõiki tulijaid informeerida võimalusest osaleda alternatiivsetel jumalateenistustel. 
 1. Kõikides kogudustes suhtuda kõrgendatud tähelepanuga sanitaar- ja hügieeninõuete täitmisse. Eriti, mis puudutab kirikusse või mõnda teise koguduse avalikku ruumi saabuvate või seal viibivate inimeste kätepesu või desinfitseerimise võimalusi. Samuti tuleb hoolitseda mitu korda päevas regulaarselt selle eest, et kõik kohad ja pinnad, mida inimesed sageli puudutavad, või esemed, millega inimesed vahetult kokku puutuvad oleks puhtad ja vajadusel desinfitseeritud. Kõigil peab olema kirikus turvaline.
 1. Juhendada jumalateenistustel osalejaid, et nad üksteist tervitades või rahusoovi edastades väldiksid füüsilist kontakti ning piirduksi suulisele tervitusele lisaks peanoogutuse või kummardusega. 
 1. Paluda kirikupinkidesse istuvatel inimestel hoida üksteisega distantsi (u 1 meeter).
 1. Jätta ära jumalateenistuste järel kirikukohvi pakkumine ja muud vahetut suhtlemist eeldavad üritused.
 1. Kirikud, kus jumalateenistused on ära jäetud tuleb hoida tavapärasel jumalateenistuse ajal avatuna, et kohaletulijad saaksid kirikus olla palves. Sellisel juhul tuleb vabatahtlikel abilistel või koguduse töötegijatel jälgida, et kirikus samaaegselt viibivate inimeste arv ei ületaks sadat inimest.
 1. Kogudustes, kus see on võimalik (näiteks linnades ja kihelkonnakeskustes), hoida kirikud võimalusel avatud ka nädalasisestel päevadel päevastel kellaaegadel, et inimesed saaksid viibida palves, süüdata küünlaid ja kindlaksmääratud kellaaegadel kõneleda vaimulikuga. Jälgida tuleb, et kirikus samaaegselt viibivate inimeste arv ei ületaks sadat inimest.
 1. Tõsiselt kaaluda kogudustes kuni märtsikuu lõpuni ka väiksemate kokkusaamiste – laulukooriproovide, piiblitundide, leeritundide, vestlusringide, palvetundide ning muude rühma- ja ringitundide ära jätmist või edasilükkamist.
 1. Paluda inimestel, kes tunnevad, et on haigestunud, mitte liikuda inimeste hulgas ega tulla ka kirikusse.
 1. Kogudustes, kus on suutlikkus olla kohalikule omavalitusele koostööpartneriks, anda vaimulikel kohalikule omavalitsusele teada, et ollakse valmis oma abi pakkumiseks näiteks kodusel ravil viibivatele haigetele toidu koju viimisel või muu füüsilise või hingehoidliku abi osutamisel. 
 1. Jätkuvalt palvetada kõikidel jumalateenistustel ja palvustel viiruse tõttu hukkunud inimeste hingede ja haigestunute pärast; paluda õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolistevad; kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks; hingerahu ja meelekindluse pärast kõigile inimestele; kogu tekkinud olukorra lahenemise pärast Eestis ja kogu maailmas; et Issand Kristus hinge ja ihu arstina oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas.
Prindi