Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK kirikuvalitsus võõrustab rände koostöövõrgustiku liikmeid

EELK Diakoonia- ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse korraldamisel toimub neljapäeval, 6. septembril ja reedel, 7. septembril rahvusvahelise pagulasprojekti Training the Unknown Trainer kohtumine Tallinnas EELK Konsistooriumis. Eesti, Saksamaa, Ungari, Tšehhi ja Itaalia koostööprojekti eesmärk on tutvuda erinevates maades pagulaste ja migrantidega tehtava tööga ning leida ja juurutada parimaid praktikaid.

Koostöövõrgustik on loodud kogemuste vahetamiseks rändega seotud asjaoludest ning parimate praktikate leidmiseks rahvusvahelise kaitse saanud isikute aitamiseks ning sisserännanute integreerimiseks.

„EELK osaleb Siseministeeriumi eestvedamisel koostatud rände ümarlauas ning pagulastele majutuse pakkumises,“ selgitas võrgustiku EELK-poolne esindaja Agnus-Dei Üprus. „Majutust on pakutud kahele perekonnale, kellest üks elab ka praegu EELK koguduse juures, teine pere on edasi liikunud.“

Neljapäeval, 6. septembril kell 9.00 algaval kokkusaamisel EELK Konsistooriumi saalis annavad Eesti pagulaste vastuvõtmise korraldusest ülevaate Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja MTÜ Pagulasabi esindajad.

Kell 12.00 on väljasõit Vao pagulaskeskusesse, kus toimuval arutelul osalevad ka sealsed kliendid ning töötajad. Kell 18.00 külastatakse organisatsiooni Caritas Estonia.

Reedel, 7. septembril EELK konsistooriumis jätkuval kokkusaamisel arutatakse töökorralduslikke küsimusi ja häid praktikaid.EELK jagab riigi ja rahvaga vastutust sotsiaalprobleemide lahendamise, sealhulgas ka pagulaste integreerimise osas. Kirik on avalikule sektorile aktiivne partner puuetega inimestele ja vanglast vabanenutele toetavate teenuste osutamisel, eakate ja surijate hoolduses, kuriteoennetuse ja ohvriabi arendamisel. EELK-l on oma haigla ja mitu kooli, nende hulgas ka Eesti vanim erakõrgkool Usuteaduse Instituut.

Projekti kohta saab põhjalikumat infot kodulehelt http://unknowntrainers.eu/index.php/about/

Prindi