Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK kirikuvalitsus arutas “Suud puhtaks” saate järelkaja

Tänasel EELK Konsistooriumi korralisel istungil arutati muude teemade kõrval vaimulike Annika Laatsi ja Arne Hiobi osalemist 4.10.2017 saates „Suud puhtaks“, kus diskuteeriti kooseluseaduse teemadel.

Lääne-Harju abipraost ja Risti koguduse õpetaja Annika Laats väljendas saates oma seisukohti seksuaalvähemuste sotsiaalsete õiguste kaitseks, temale saates kunstlikult vastandatud Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob tõi probleemina välja kooseluseadusega kaasneva abielu mõiste ümberdefineerimise.

Peapiiskop Urmas Viilma asus vahetult saate järel seisukohale, et mitmed Annika Laatsi esitatud arvamused jäid kiriklikus mõistes ühekülgseks ja seetõttu tekitasid ühiskonnas segadust. Peapiiskop küsis Annika Laatsilt EELK Konsistooriumile esitamiseks seletuskirja ja kutsus Risti koguduse õpetaja kirikuvalitsuses toimuva arutelu juurde.

Kirikuvalitsuses täna toimunud ühise arutelu käigus jõuti seisukohale, et samasooliste kooselu teemat tuleks vaadelda laiemas kontekstis, perekonnateemaliste arutelude ühe osana. Kirikuvalitsuse liikmed tõdesid, et saates esinenud mõlemad vaimulikud, nii Annika Laats kui ka Arne Hiob väljendasid oma vastuseisu abielu mõiste laiendamisele samasoolistele paaridele ja peavad oluliseks kõigi ühiskonnaliikmete võrdset kohtlemist, mis on kooskõlas ka luteri kiriku ametlike seisukohtadega. Samas tõdeti, et kuna kõik perekonnaga seotud küsimused puudutavad ka kirikut, on vajalik algatada kirikus asjakohane terve ja üksteist arvestav teoloogiline ja kiriku praktilist elu puudutav arutelu, mis arvestaks piisavalt kõigi erinevate seisukohtadega ning kiriku oikumeenilise koostööga Eestis ja mujal maailmas.

Koosoleku lõpus tänas peapiiskop Urmas Viilma Annika Laatsi tema suurepärase töö eest vaimuliku ja hingehoidjana koguduses, diakooniahaiglas ja lastehaiglas, mille eest ta on pälvinud üle-eelmisel aastal ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Teeneteristi III järgu autasu. Annika Laats on väga armastatud õpetaja oma koguduses, mida kinnitab ka tema toetuseks eelmisel nädalal peapiiskopile ja kirikuvalitsusele saadetud 224 liikme allkirjaga südamlik toetuskiri.

Lisainfo:

Regina Hansen
EELK Konsistooriumi avalike suhete spetsialist
+372 51912995
press@eelk.ee

Prindi