Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK kirikukongress võttis vastu avalduse kiriku rollist ühiskonnas

Eerik Jõks kirikukongressil avalduse teksti tutvustamas

26. ja 27. mail Tartusse Eesti vaba rahvakiriku 100. sünnipäeva tähistavale kirikukongressile kogunenud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) liikmed ja kaastöölised võtsid vastu avalduse kiriku rollist Eesti ühiskonnas.

Tartus kogunenud kirikukongress rõhutab oma avalduses, et Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on oma töös ja teenimises suunatud Eesti rahvale ning kannab kaasvastutust ka Eesti rahva ja kultuuri eest. Kirik on meie identiteedi ja kogukonna üks alustaladest ning rahva hariduse ja kultuuripärandi kandjatest.

Kirik, eristades usule ja südametunnistusele tuginevat ning ühiskondlikku poliitilist ühiselu, osaleb ühiskondlikus religioosses ja maailmavaatelises arutelus ning, teenides ühiskonda diakoonia ja hingehoiuga, kannab ka sotsiaalset vastutust.

EELK vaba rahvakirikuna on osa üleilmsest Kristuse kirikust, olles osaduses ja tegutsedes koos teiste kirikutega Eestis, Euroopas ja kogu maailmas.

“Kristlik usk ja kirik rajanevad evangeeliumis avalikuks saanud kolmainu Jumala ustavusel, kohalolul ja tegutsemisel. Selles tänulikus veendumuses ja usalduses vaatame juubeliaasta kirikukongressil julge ja rahuliku südamega tulevikku,” tõdetakse avalduses.

Meenutamaks ja tähistamaks Eesti rahvast ja siinset 800-aastast kristlikku elu mõjutanud suurte sündmuste aastapäevi, 500 aasta möödumist luterlikust reformatsioonist ning 100 aasta möödumist Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Vabariigi sünnist, on 2017. ja 2018. aasta on Eesti kirikurahva poolt pühendatud teemale „Vabaduse teetähised“.

Vaata ka:

 

Info:

Kalle Kõiv
avalike suhete spetsialist
EELK konsistoorium
press@eelk.ee, 5191 2995

Prindi