Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK Kirikukogu valib kirikuvalitsuse uue koosseisu ning arutab muudatusi kiriku töökorralduses

28. ja 29. novembril toimub Tallinnas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) XXX Kirikukogu 1. istungjärk. Tähtsamate teemadena on päevakorras uue kirikuvalitsuse (konsistooriumi) valimine, kiriku 2018. aasta eelarve menetlemine ning EELK töökorralduse muutmisega seotud küsimused.

Esimesel istungipäeval toimub EELK 2018. aasta eelarve eelnõu esimene lugemine ja töökorralduse muutmise arutelu, tutvustatakse EELK Kirikukogu otsuse eelnõu EELK Narva Aleksandri koguduse lõpetamise kohta, toimub EELK Konsistooriumi assessorite ja kantsleri valimine.

Teisel istungipäeval tutvustatakse koolitusprogrammi „E-kodanik“ ja ettekannet „Annetuskultuuri muutmine“, jätkub EELK Konsistooriumi töökorralduse muutmise arutelu, võetakse vastu otsus EELK Välis-Eesti piiskopkonna koguduste EELKsse vastuvõtmise ja EELK Põhja-Ameerika praostkonna moodustamise kohta, toimub EELK Konsistooriumi eelarve eelnõu teine lugemine, Kirikukohtu liikmete, EELK XXX Kirikukogu abijuhatajate ning komisjonide ja nõukogude liikmete valimine.

Kirikukogu on EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ, kuhu ameti poolest kuuluvad peapiiskop ja piiskopid, kantsler, assessorid ja praostid ning lisaks neile igast praostkonnast kolm valitud esindajat. Kirikukogu valitakse neljaks aastaks ja selle kutsub kokku peapiiskop vähemalt kahel korral aastas.

Lisainfo:
Regina Hansen
avalike suhete spetsialist
EELK Konsistoorium
press@eelk.ee
+372 5191 2995

Prindi