Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK ja Kirikumuusika Liit uuendasid koostöölepet

KML koostöölepingu sõlmimine 17.05.2016 b17. mail kirjutasid assessor Marko Tiitus ning Tuuliku Jürjo pidulikult alla EELK ja EELK Kirikumuusika Liidu vahelise koostöölepingu uuendamise kokkuleppele.

Eelmise lepingu allkirjastasid 2000ndate alguses peapiiskop Jaan Kiivit ja Piret Aidulo. Kuna aga vahepealsetel aastatel on Kirikumuusika Liidu tööülesanded ja vastutusalad arvestataval määral muutunud, tekkis vajadus uuendada ka pooltevahelist koostöölepingut. Eelkõige tuli muudatusi teha just lepingu esimeses peatükis, kus kirjeldatakse Kirikumuusika Liidu poolt korraldatavaid tegevusi.

Kirikumuusika Liidu juhatuse esimehe Tuuliki Jürjo sõnul fikseeriti uues lepingus tänaseks väljakujunenud olukord, reaalsed tegevused, mida vana leping enam täpselt ei kajastanud. Ühe näitena toob Tuuliki Jürjo välja iga-aastase Kirikumuusikute konverentsi korraldamise, millest vana leping ei räägi sõnagi. Samuti on toimunud muudatused EELK Kirikupäeva ja Laulupeo korraldamise osas, kus peakorraldaja ülesanded on läinud Kirikumuusika Liidult EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutuse kätte. Uus leping esitab uued nõuded ka aruandluse kohustuste osas.

1993. aastal loodud EELK Kirikumuusika Liit on 1931. aastal asutatud Kirikumuusika Sekretariaadi järglane ning koondab endas peamiselt EELK, aga ka teiste konfessioonide kirikumuusikuid.

Prindi