Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

EELK Diakooniatalitus hakkab Harjumaal raske ja sügava puudega lastele tugiteenust osutama

2015 aasta sügisel viis Sotsiaalkindlustusamet läbi riigihanke “Puudega lastele tugiteenuse arendaja ja pakkuja” leidmiseks igasse Eesti maakonda. Teenuse eesmärk on arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja transport – suuremas mahus nii, et teenused oleksid kättesaadavad neile, kelle teenusevajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis.

​Harjumaal osutus hankevõitjaks EELK Diakooniatalitus. Teenuste mahuks 2016 ja 2017 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta (üldmaht Harjumaal 800 000 eurot).

Lisainfo:
Avo ÜPRUS
Diakooniatalituse juhataja
627 7363, avo.uprus@eelk.ee

Prindi