Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Diakoonia: ühiselt elamise kunst

Luterlik Maailmaliit väljendab veendumust, et kogu loodu on väärtus, mille tükkhaaval peenraha vastu vahetamine on väär, et nii looduskeskkond kui inimkond vajab hoidmist ja kaitset ning inimesed ei ole kaup. Neoliberaalsele turumajandusele, mis soodustab vastutustundetut  tarbimist, saastamist ja võlastumist, on arvestatav alternatiiv loovusel ja vastastikkusel hoolivusel põhineva ühiselu, vastutustundliku valitsemise ja sotsiaalse ettevõtluse näol.  Kogu diakoonia uuendusprotsessi võtmesõna „conviviencia“ haarab enesesse solidaarselt üheskoos elamise, ressursside jagamise ning ühise jätkusuutliku kogukonna eest võitlemise. Eeskuju ammutatakse traditsioonidest, mis on kujunenud väga pika aja jooksul, mil naabrid on üksteist aidanud. Piirkonna vajadusi märkav ning nendele mõistlikke lahendusi pakkuv diakoonia on kogukonda viivaks sillaks, millel luuakse uusi struktuure ja uut väärtust.

EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse visiooniks on terve, turvaline ja moraalne ühiskond, milles kirikul ja kogudustel on selge sotsiaalne orientatsioon, selle realiseerimiseks vajalik võimekus ja positsioon võrgustikes.  See on kooskasvamise protsess, millest võidavad kõik osalejad. Ühise kasvamise võimalustest  loobumine getostab loobuja, kirik seda ei soovi. Oleme teel kogukonna keskmesse, ajalooliselt meile kuuluvale kohale keset küla, kapist välja, kui soovite.

Diakooniatöö on vastastikune „andmine ja saamine“. Selles vastastikuses andmise ja saamise ühenduses asuvad kogudus ja kogukond nii oma tugevate kui haavatavate liikmetega. Vastastikuses teenimises jõudke üksteisest ette. Selleks tuleb vastu võtta kutse, elada koos inimestega ning tuua koostöös esile positiivsed muutused.

 

Avo Üprus
EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus

Vaata ka:

Prindi