Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Diakoonia: Rahastamisotsuse sai suur rahvusvaheline koostööprojekt

Rahastamisotsuse sai suur rahvusvaheline projekt Social Empowerment in
Rural Areas of the Baltic Sea Region
, akronüümiga SEMPRE.

Vahendeid taotleti Interreg Baltic Sea Region programmist 2014 – 2018 (INTERREG). Juhtpartneriks on Diakonisches Werk Schleswig-Holstein.
Osalevad seitse partnerit: Saksamaa, Rootsi, Taani, Läti, Leedu, Poola, Soome, Eesti. Eestist osalevad projektis Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja 
Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö sihtasutus. EELK osalemisele pani õla alla ka Saksamaa Põhjakirik (Nordkirche), kes toetab tegevuste läbiviimist kuni Euroopa Liidu vahendite laekumiseni.

Oluliseks peetakse kohalike omavalitsuste ja koguduste koostöömudeli loomist, uute sotsiaalteenuste vormide toomist maapiirkondadesse, uuringu läbiviimist kohapealsete vajaduste selgitamiseks, inimeste ja koguduste võimestamist (võimekuse suurendamist).

Partnerid osalevad piirkondlike vajaduste ja kohalike koguduste võimekuse uuringus ning toetavad nii rahaliselt kui intellektuaalselt koguduste ja vabaühenduste väikeprojekte. Projekti läbiviimiseks vajaliku omafinantseeringu suurus on 51 042 eurot kolme aasta jooksul ehk 17 000 eurot aastas. Kogufinantseering ületab 340 000 eurot, mis tähendab, et iga omafinantseeringu euro kohta tuleb toetusraha peaaegu kuus eurot. Ühiskonnatöö sihtasutusega koos toome Eestisse diakoonia-alase koostöö arendamiseks üle poole miljoni euro lisaraha.

Avo Üprus
juhataja
EELK Konsistooriumi diakooniatalitus
tel 627 7363, avo.uprus@eelk.ee
Prindi