Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Diakonieksami sooritas neli tulevast vaimulikku

Diakonieksamil osalenud koos piiskop Einar Soone ning Liina Sanderiga konsistooriumi kabelis

Tänase eksami EELK Konsistooriumis sooritas neli tulevast diakoni: Valdek Hang, Meelis Holsting, Tanel Meiel ja Ülle Reimann. Konsistooriumi liikmetest koosneva eksamikomisjoniga kohtumisele eelnes pool aastat õpinguid pastoraalseminaris ja praktikat koguduses.

Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari juhataja, piiskop Einar Soone kirjeldab vaimuliku kandidaadi hindamist kolmetahulise või -kihilisena: ”Üks osa on teadmised, mille põhjal on ette valmistatud – neid võidakse eksamil pisteliselt kontrollida ja küsida. Teine on praktilised oskused, mida läheb koguduses teenides vaja: kõnetehnika, esinemislaad ja kõik sellega seonduv. Kolmas on isiklik spirituaalne elu. Tulevase vaimuliku puhul on oluline kõik see kokku võtta.” Einar Soone toob esile, et vaimuliku seisusesse jõuab tulevane diakon alles ordinatsiooni järel.

”Pingelangus ja vabanemine, teisalt aga uue staatusega kaasas vastutuse koorem,” kirjeldavad eksami värskelt sooritanud end vallanud tundeid. Sündmusele lisas nende sõnul kaalu ja andis aimu tulevasest vastutusest see, et eksamikomisjonis osalesid pea kõik konsistooriumi liikmed: peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Joel Luhamets, piiskop emeeritus Einar Soone, kantsler Andrus Mõttus ning assessorid Katrin-Helena Melder, Kadri Põder, Ove Sander ja Marko Tiitus.

Prindi