Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Birgit annab heategevuskontserdi Kaarli Kooli juurdeehituse toetuseks

Sel pühapäeval, 4. novembril korraldab Kaarli Kool järjekorras seitsmendat korda heategevuskontserdi Kaarli kirikus. Kontserdi peaesineja on Birgit ning kaasa teevad Kaarli Kooli lapsed. Kontserdi tulu aitab Kaarli Koolil täita unistust kasvada põhikooliks.

Juba seitsmendat korda toimub Tallinnas Kaarli kirikus Kaarli Kooli korraldatav heategevuslik kontsert kooli toetuseks. Seekordne kontsert on pühendatud vaiksele mõtisklusele ning tänule ja tänulikkusele olnu, oleva ja tuleva eest. Kontserdi peaesineja on Birgit, kelle selle aasta ainsal kirikukontserdil tulevad esitusele helged ja mõtlikud laulud kõikidele ilusatele hingedele meie ümber ja meie mälestustes. Kaarli Kooli laste lastekoor esitab koos Birgitiga laulupeorepertuaarist laulu “Naerulohkudega maailm” (Olivia Saar / Helin-Mari Arder) ning kõik Kaarli Kooli lapsed esitavad tuntud lauljatariga ühiselt laulu “Väike küünal, sära!” (Milla Krimm / Raivo Kõrgemägi).

“Mitmeid aastaid toimuv järjekordne heategevuskontsert saab teoks kooli õpetajate ja lapsevanemate ühise tänuväärse ühistöö tulemusena. Seda kannustab kooli eesmärk avada järgmisel aastal kolmas kooliaste ehk 7.-9. klass ja saada sellega täismahus põhikooliks. Oleme igal aastal enda koolimaja laiendanud ja renoveerinud, praegugi on käimas mitmete seni kasutamata ruumide kohandamine õppetööks sobivateks. Selleks, et avada kolmas kooliaste ning saada seega täismahus põhikooliks, vajab meie praegune koolimaja kahte lisakorrust. Meie jaoks on iga heategu suur samm edasi unistuse suunas,” selgitab Kaarli Kooli kultuuri- ja arendustegevuse koordinaator Meelis Holsting.

Kontserdi peaesinejana üles astuval Birgitil on rõõm aidata Kaarli Kooli suure unistuse täitumisele kaasa: “See liigutas mind väga, kui Kaarli Kool mulle lähenevast kontserdist rääkis ja esinema kutsus. Näen enda esialgu veel Kaarli Kooli lasteaias käiva lapse pealt iga päev, kuivõrd tegusalt, sihikindlalt ning väärtuspõhiselt Kaarli Kool oma lastesse panustab ning selliselt ühiskonda hindamatu pagasi ühel päeval saadab. Mul on väga hea meel esineda pühapäeval koos Kaarli Kooli lastega, et panna enda õlg alla ühe suurepärase väikese kooli suure unistuse täitumisele.”

Aastatagusel heategevuskontserdil, mil üles astusid Lenna, Jaan Sööt ning Ewert Sundja, kogus kool juurdeehituse toetuseks üle 5000 euro. Kogu vajaminev summa on 400 000 eurot, millest on kogutud 25 238 eurot.

Kaarli Kooli heategevuslik hingedeajakontsert toimub pühapäeval 4. novembril kell 17:00 Kaarli kirikus. Piletid on müügil Piletilevis, Kaarli Koolis ning enne kontserdi algust kohapeal. Alla 12. aastastele lastele on kontsert tasuta. Uksed avatakse kell 16:15.

Taustainfo

Kaarli kool sai alguse 1880. aastal, mil avati Eesti vaimuliku Johann Heinrich Brasche eestvedamisel linnalt saadud majas Liivalaia tänaval Väikeste Laste Hoid. Hoid sai töötada 60 aastat, kuni võõrvõim selle sulges. 1918. aastal alustas Kaarli Eragümnaasium, kus peeti oluliseks kristlikku kasvatust ning üldinimlikke põhimõtteid. Ka see kool sai tegutseda 1940. aastani. 1995. aastal avati Kaarli Koguduse Lasteaed. Kuna aga kristlikku kasvatust väärtustavaid lapsevanemaid oli rohkem, kui lasteaial oli võimalik vastu võtta, hakkas lasteaed pidama laienemise plaani. 2008. aasta augustis avatigi lasteaia uued ruumid. 2009. aasta sügisel avati lisaks ka sõimerühm. Lasteaia taustal toimus eelkõige lapsevanemate algatusel aastaid arutelu kooli avamisest.  2013. aasta juunis andis Haridus- ja Teadusministeerium koolitusloa Kaarli Koolile, mis hõlmab praeguseks nii lasteaeda kui ka põhikooli. Kaarli Kool alustas tööd 1. septembril 2013. Igal aastal võetakse vastu uus esimene klass, kuni kool kasvab välja täiemahuliseks põhikooliks. Klasside suuruseks on keskmiselt 20 õpilast. Praegu õpib Kaarli Koolis 104 last.

Fotod varasematest heategevuskontserditest ja kooli ehitustöödest:
https://drive.google.com/drive/folders/1wvaS4AdF7e4CmUtrxKw19o9JNk0ZLrjs

Rohkem fotosid: www.kaarlikooliheaks.ee/galerii

Fotode autor: Kaarli Kool

Lisainfo:

Meelis Holsting
Kaarli Kooli kultuuri- ja arendustegevuse koordinaator
meelis.holsting@kaarlikool.ee
507 9634

Prindi