Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Asutati Sihtasutus Mustamäe Kirik

Mustamäe kirikTäna allkirjastati Tallinna Linna, EELK Konsistooriumi ja Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse poolt SA Mustamäe Kirik asutamisleping. Sihtasutuse eesmärk on uue kirikuhoone ehitamine Mustamäele.

Rajatavasse hoonesse on kavandatud kirikusaal, ruumid lastehoiu ja noorte tugikeskuse jaoks, erinevad ringiruumid, mida saab kasutada hingehoidlike vestluste ja diakooniatöö tarvis, kiriku köök ja kiriku kantselei koos abiruumidega.

Loodava sihtasutuse juhatajaks kinnitati Taavi Turvas. Järgmisena on Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse õpetaja Tiina Klementi sõnul ees ootamas koguduse nõukogu kokku kutsumine ning ehitushanke väljakuulutamine.

Tallinna Linn on lubanud uue kiriku ehitamist toetada 50% ulatuses ettevõtmise eelarvest. Selle summaga loodetakse aasta pärast valmis saada hoone karp ehk suurem osa välistöödest. Omafinantseeringuga tuleb lahendada kõik sisetööd. Millal kirikuhoone lõplikult valmis saab, sõltub suuresti annetajatest.

Oma annetuse saate teha EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse arveldusarvele Nordea pangas nr EE241700017003221206.

Lisainfo:

Tiina Klement
tiina.klement@eelk.ee

Vaata ka:

Prindi