Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi uudiste juurde

Allkirjastati EELK ja Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku vaheline koostööleping

Lepingu allkirjastamine EELK ja Ingeri kiriku vahel. Egle Viilma foto.

Koostöölepingu allkirjastamine

21. veebruaril 2016. aastal kinnitasid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Aarre Kuukauppi Peterburi Jaani kirikus oma allkirjaga koostöölepingu jätkamise järgmiseks viieks aastaks.

Mõlemad kirikud on kokku leppinud edasises koostöös erinevates valdkondades. Näiteks: teoloogiline ja kiriklik haridus ning õpetus; vaimulik teenimine Vene Föderatsioonis eelkõige nende rahvaste juures, kes traditsiooniliselt järgivad luterlikku usutunnistust; vaimulik töö Eestis elavate ingerlastega; vaimulik töö eestlastega, kes elavad Vene Föderatsiooni territooriumil. Leping pikendati viie aasta võrra kuni aastani 2021.

Samal ajal tähistati Peterburi Jaani kiriku taaspühitsemise 5. aastapäeva ja Eesti Vabariigi 98. aastapäeva. Pidulikul jumalateenistusel jutlustas peapiiskop Urmas Viilma, kes kutsus üles pidama meeles, et Jaani kiriku ülesanne on niihästi eesti vaimuliku sõna kui eesti kultuuri hoidmine. Liturgias teenis EELK diasporaaltöö eest vastutav piiskop Tiit Salumäe.

Kiriku avapidustused 2011. aastal, Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese osalusel, olid pidulikuks finaaliks 15 aastat kestnud kiriku taastamise protsessile.
Nüüdseks on Jaani kirik juba viis aastat Jaani koguduse ja Eesti Kontserdi koostöös tegutsenud kiriku, kontserdisaali ja eesti kultuurielu keskusena Peterburis.

Eestikeelsed jumalateenistused toimuvad Jaani kirikus igal pühapäeval. Kaks korda kuus viib teenistuse läbi Eestist saabunud vaimulik ja kahel korral kohalik diakon. Kontsertide arv kirikus on tõusnud esimeste aastate ca 80 kontserdilt tänaseks keskmiselt 150 kontserdini aastas. Lisaks jumalateenistustel osalejatele külastavad kirikut arvukad turistid, kontserdikülastajaid oli mullu 20 000.

Eesti Kirik
Info: piiskop Tiit Salumäe tiit.salumae@eelk.ee

Prindi