Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Surnuaiapühad praostkonniti| Ida-Harju | Järva | Lääne | Lääne-Harju | Pärnu | Saarte |
| Tallinna | Tartu | Valga | Viljandi | Viru | Võru |�les
VIRU PRAOSTKOND

Simuna kogudus
23.06 11.00 Simuna kalmistu. Pärast jumalateenistust pühitsetakse kalmistu kabelis armulauda.