Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Leerikooli toimumisajadHarju-Jaani kogudus
03.11.2019-31.05.2020 pühapäeviti kl 11
Kümmekond tundi algavad kõik jumalateenistusega pühapäevadel, mis kokkutulnuile sobivad.

Harkujärve kogudus
01.02-12.04.2020 pühapäeviti kl 18.30-20
Kokkuleppel toimub täiendav tund materjali süvitsi käsitsemiseks ka nädala sees, aga see pole kohustuslik. Lisandub üks praktikum kirikutöös osalemiseks (diakoonia, kogukonnatöö vms) ja mõne teise koguduse külastamine.

Käsmu kogudus
29.01-05.04.2020 pühapäeviti kl 16.30-18.30
Leeritunnid toimuvad Käsmu kirikus pärast jumalateenistust

Pilistvere kogudus
13.10.2019-31.05.2020
Leeritund, koos jumalateenistusega, üle pühapäeviti kell 13. Leeritunni toimumise aegu täpsustatakse jooksvalt.

Rapla kogudus
02.02-31.05.2020 pühapäeviti kl 12-14.30

Risti kogudus
07.03-31.05.2020
Leeritunnid toimuvad vastavalt esimeses tunnis kokku lepitud ajakavale, mille kohta saab täpsemat infot risti@eelk.ee või tel 55649256. Leerikursusega on võimalik liituda märtsikuu jooksul.
20.03-23.08.2020
Leerikursus on mõeldud 14-19-aastastele noortele. Esimene tund toimub reedel, 20. märtsil kl 18.30. Kursuse jooksul toimub kaks leerilaagrit. Täpsem info risti@eelk.ee, tel 55649256.

Tallinna Jaani kogudus
15.01-19.04.2020 kolmapäeviti kl 18-20.30
Tunnid lisaks mõnel pühapäeval kell 11.50-13.30. Leerilaager 20.-22.03.2020. Ristimine 11.04.2020 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
18.04-07.06.2020 kolmapäeviti kl 18-20.30
Tunnid lisaks mõnel pühapäeval kell 11.50-13.30. Leerilaager 22.-24.05.2020. Ristimine 30.05.2020 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
23.09-06.12.2020 kolmapäeviti kl 18-20.30
Tunnid lisaks mõnel pühapäeval kell 11.50-13.30. Leerilaager 13.-15.11.2020. Ristimine 28.11.2020 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).

Tallinna Püha Vaimu kogudus
02.04-21.06.2020 neljapäeviti kl 18
Ristimise- ja konfirmatsiooni püha, pühapäeval 21 juunil 2020 kell 11.00 Tallinna Püha Vaimu kirikus.
04.03-27.05.2020 kolmapäeviti kl 18
Lasnamäe Püha Markuse osakoguduse leerikool - Pae Palvetuba, Lasnamäe Pae tänav 21. Leeriõnnistamine Nelipühal -31.05.2020 (kella aeg täpsustamisel).

Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus
02.10.2019-11.04.2020 kolmapäeviti kl 18-20

Tallinna Toompea Kaarli kogudus
18.01-05.04.2020 laupäeviti kl 10-14
04.04-21.06.2020 laupäeviti kl 10-14
12.09-06.12.2020 laupäeviti kl 10-14

Äksi kogudus
29.09.2019-06.2020
Leeritund iga kuu viimasel pühapäeval kell 10:00.