Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Peapiiskopi saatesõna

“Uskuge valgusesse, kuni teil valgus on, et te sünniksite valguse lasteks.” (Jh 12:36)

Küünlapäeval, 2. veebruaril 2020 möödub 100 aastat Tartu rahulepingu allakirjutamisest. Sündmuse fotol on jäädvustatud sajandi tagune hetk, mil Eesti välisminister Jaan Poska rahulepingut allkirjastab. Foto esiplaanil on selge särava leegiga küünal. Kohalolnute kirjelduse kohaselt põlenud 2. veebruari esimestel minutitel mõlema lepingupoole, Eesti ja Vene delegatsioonijuhtide laual küünal. Seda hoolimata sellest, et kogu ruum olevat olnud fotograafide ja filmikroonikute huvides silmipimestavalt ereda elektrivalgusega täidetud.

Kas põlesid need küünlad vaid selle hetke pidulikkust ja pühalikkust tähistades, või oli nendel küünaldel küünlapäeva sõnumit edastav sügavam alatoon, seda täna enam keegi ei tea. Me võime seda ajaloolist fotot silmitsedes ja tollaste sündmuste tähtsust Eesti riiklusele ja vabadusele meenutades, anda neil hetkil süüdatud küünaldele sümboolse sisu ja tähenduse. Ehk aitab see meil ka täna mõista selle momendi erakordsust Eesti riigile ja rahvale. Nende allkirjadega lõpetati Vabadussõda ja Venemaa tunnustas tingimusteta ja igaveseks Eesti Vabariigi iseseisvust.

Kui Tartu rahulepingut on peetud Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks, siis mõeldes valguse väelisele tähendusele kirikus ja ristiusus, julgen selle lepingu allkirjastamislaudadel põlenud küünaldes näha ristimisküünaldele sarnast sümboolset sõnumit. Vabadus on aade, mida väärtustame rahvana, kuid valguse lastena hoiame oma silmad maailma Valgusel – Jeesusel Kristusel, keda oma eluga järgime.

Valguse lastena koguneme 2020. aasta juuli alguses ka EELK kirikupäevale ja vaimulikule laulupeole, et kogeda osadust nendegi usukaaslastega, kellega muidu võibolla iial kusagil mujal ei kohtugi. Et tunda end üha enam polariseeruvas maailmas ühtse Kristuse järgijate perena, vajame kinnitavat õlatunnet ning ühiseid laulu- ja palvehetki.

Urmas Viilma
Peapiiskop