Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Valimised 2021

Tulge, teenigem Issandat rõõmuga!

Lähtudes EELK kirikuseadustiku § 207 lõikest 1 on kirikukogu otsustanud viia läbi valimised Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus järgmiselt:

  • Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul
    1. jaanuar kuni 30. aprill 2021.
  • Praostkondade sinoditel ja EELK vaimulike konverentsil tuleb valida EELK XXXI Kirikukogu liikmed 30. septembriks 2021.
  • Konsistooriumi valitavate assessorite, kantsleri, kirikukohtu, EELK nõukogude ja kirikukogu komisjonide liikmete valimised toimuvad EELK XXXI Kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 23.-24. novembril 2021.

Nendelt lehtedelt leiate abimaterjali koguduse nõukogu valimise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.