Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Ettevalmistused

KOGUDUSE NÕUKOGU

soovitavalt enne 6. novembrit 2016, kuid mitte hiljem kui 15. jaanuaril 2017
 • määrab uue nõukogu valitavate liikmete ja asendusliikmete arvu
 • otsustab kui mitu häält on igal täiskogu liikmel valimistel
hiljemalt 6. novembriks 2016
 • võib taotleda kirikuvalitsuselt loa nõukogu valimata jätmiseks ning nõukogu ülesannete andmiseks täiskogule
 • võib taotleda, et kirikuvalitsus kehtestaks nõukogu valimiskorra, mis tagab teatud rühma(de) esindatuse nõukogus

KOGUDUSE JUHATUS

määrab isikud, kes koostavad koguduse täiskogu liikmete nimekirja
vähemalt 4 nädalat enne valimiste toimumist
 • määrab valimiste täpse aja ja koha
 • määrab täiskogu liikmetele nõukogu valimistest teatamise korra
 • teatab täiskogu liikmetele nõukogu valimistest (vähemalt 4 nädala jooksul enne valimisi)
vähemalt 2 nädalat enne valimiste toimumist
 • seab üles koguduse nõukogu liikmete kandidaadid
vähemalt 2 nädalat enne valimiste toimumist
 • koguduse liikmed seavad üles oma kandidaadid
 • registreerib esitatud kandidaadid
 • paneb välja esitatud kandidaatide nimekirja
 • valmib koguduse täiskogu liikmete nimekiri

KOGUDUSE NÕUKOGU VALIMISED