Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Avalikud suhted ja meediatöö

Kirikuelu lahutamatuks osaks on kommunikatsioon nii enda sees kui ka väljapoole. Kirikus toimub palju niisugust, mis väärib kajastamist ka ajakirjanduses ning mida tasub teada neilgi inimestel, kes ise otseselt kogudustesse ei kuulu või kirikuelus aktiivselt ei osale. Niisugust infovahetust korraldavad EELK avalike suhete komisjon, konsistooriumi avalike suhete osakond ning ajaleht Eesti Kirik. Lisaks nädalalehele ning siinsele kodulehele on EELK üldiseks infokanaliks lehekülg sotsiaalmeediakeskkonnas Facebook ning videojagamiskeskkonnas YouTube. Oma koduleht ning esindatus sotsiaalmeedias on kõigil kiriku allasutustel, samuti mitmetel praostkondadel ja paljudel kogudustel.

 

Töötegijad

EELK avalike suhete komisjon koordineerib kiriku avalike suhete vallas toimuvat. Sellesse komisjoni kuuluvad piiskop Tiit Salumäe (esimees), õp Mihkel Kukk, Eva-Liisa Luhamets, Mare Pihlak, Sirje Semm, Meelis Süld, Indrek Treufeldt, õp Tauno Toompuu, õp Arho Tuhkru ning õp Kalle Kõiv. Avalike suhete komisjoni ülesanne on muuhulgas ka EELK avalike suhete strateegia väljatöötamine ja kirjastustegevuse koordineerimine.

Igapäevast infovahetust kiriku ja avalikkuse vahel korraldab Konsistooriumi avalike suhete osakond. Praegu on vakantne osakonna juhi, avalike suhete spetsialisti ametikoht, kelle ülesannete hulka kuulub ajakirjandusega suhtlemine, kogudustelt ja kiriku allasutustelt olulisemate sündmuste kohta info kogumine jne. Õp Toomas Nigola toimetab kiriku kodulehte, haldab EELK lehekülge Facebookis ja teistes sotsiaalmeedia kanalites. Rahvusvaheliste ja avalike suhete assistent Eva-Liisa Luhamets vahendab laiast ilmast saabuvaid kirikuelu-sündmusi meie kirikurahvale ning meie uudiseid partnerkirikutele.

Koostöös erinevate asjatundjatega korraldab Konsistooriumi avalike suhete osakond kiriku töötegijatele ning kaastöölistele ka meediatöö-alaseid koolitusi (nt sotsiaalmeedia kasutamine, foto- ja videomaterjali tootmine jne).

 

Infokanalid

Iga nädala kolmapäeval ilmub kirikuelu sündmusi kajastav nädalaleht Eesti Kirik, mille toimetus asub Tartus ja mille peatoimetaja on Sirje Semm. Lisaks päevakajaliste sündmuste vahendamisele leiab selle ajalehe veergudelt sisukaid arvamusartikleid, portreelugusid, õpetusliku ja ajaloolise sisuga artikleid jpm.

Tõnis Mägi Põlvas 14.06.2016Neli korda aastas ilmub kristlik noorteajakiri Pluss, mida toimetavad noored kristlased ise. Plussmeedia vabatahtlike tiimi kuuluvad erinevate Eesti koguduste noored vanuses 15-25, kellega koos neli korda aastas ühise laua ümber mõeldaksegi välja järgmise ajakirja number. Ajakirja väljaandja on EELK Misjonikeskus, peatoimetaja on Joel Reinaru ning tegevtoimetaja Sirli Lend.

Rahvusringhäälingu kanalites on vaimuliku sisuga saated eetris koostöös Eesti Kirikute Nõukoguga. Igal hommikul on raadioeetris hommikumõtisklused, pühapäeviti kristlikke päevaküsimusi kajastav saade Kirikuelu; suurematel kirikupühadel ja Eesti Vabariigi tähtpäevadel toimuvad jumalateenistuste ülekanded nii raadios kui ka televisioonis, pühapäeviti kantakse üle lühimõtisklusi ristiusu ja selle väärtuste üle saates Tähendamisi. Kiriku häält saab kuulda ka kristlike raadiote (Raadio 7, Pereraadio) vahendusel. Projekti Teeliste kirikud on aastaid kaasatud kõik EELK pühakojad.

Mitmetel kogudustel ja praostkondadel ilmuvad ka omad ajalehed/ajakirjad. Nende kohta saad soovi korral täpsemat informatsiooni oma kohaliku koguduse või praostkonna kantseleist.

Kui soovid EELK avalike suhete teemal lisateavet, kirjuta julgesti aadressil press@eelk.ee või helista telefonil 5191 2995 (Konsistooriumi avalike suhete osakond).