Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Konsistooriumi komisjonid

EELK autasude ja sümboolika komisjon

Tiit SALUMÄE (esimees), Priit HERODES, Gustav Peeter PIIR, Andrus MÕTTUS, Riina SILDVEE, Jüri TREI ja Urmas VIILMA

Komisjoni ülesanne on autasude nominantide valimine ning ettepanekute tegemine autasude, sümboolika ja tunnustamise küsimustes.

EELK diasporaatöö komisjon

Tiit SALUMÄE (esimees), Kristel ENGMAN, Regina HANSEN, Gustav Peeter PIIR, Kadri Eliisabet PÕDER, Tiit PÄDAM, Leevi REINARU, Kaido SOOM ja Urmas VIILMA

Komisjoni ülesanne on koordineerida EELK diasporaatööd, korraldada väljaspool Eestit asuvate koguduste, kuulutuspunktide ja kogukondade suhteid EELK Konsistooriumiga.

EELK ja EAÕK dialoogikomisjon

EELK­poolsed liikmed
Urmas VIILMA (esimees)
Komisjoni liikmed nimetab peapiiskop oma otsusega.

EELK hariduskomisjon

Marko TIITUS (esimees),  Mariann MÜNTER (sekretär), Kristel AER, Anne BURGHARDT, Kerstin KASK, Jaan LAHE, Urmas NÕMMIK, Ove SANDER, Olga SCHIHALEJEV, Randar TASMUTH ja Egle VIILMA

EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjon

Marko TIITUS (esimees), Anna HUMAL, Mart JAANSON, Tuuliki JÜRJO, Toomas MÄEVÄLI, Kersti PETERMANN, Gustav Peeter PIIR, Sigrid PÕLD, Tiit SALUMÄE, Joel SIIM ja Kaido SOOM

Komisjoni ülesanne on EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika strateegiline planeerimine, koordineerimine ja arendamine.

EELK kirikumuusika kutsekomisjon

Tuuliki JÜRJO (esimees), Marika KAHAR, Kersti PETERMANN, Marko TIITUS ja Gustav Peeter PIIR

EELK kristliku kasvatuse komisjon

Katrin-Helena MELDER (esimees), Meelis HOLSTING, Kerstin KASK, Kristjan LUHAMETS, Triin SALMU ja Hedi VILUMAA

Komisjoni ülesanne on kirikliku laste­ ja noorsootöö koordineerimine, kristliku kasvatustöö, sh leeritöö strateegiline planeerimine ning metoodiliste vahendite arendamine.

EELK kultuuriväärtuste komisjon

Tiit SALUMÄE (esimees), Eva JÄNES, Juhan KILUMETS, Andrus MÕTTUS, Toomas MÄEVÄLI, Marju RAABE, Ants RAJANDO ja Marko TIITUS

Komisjoni ülesanne on nõustada kogudusi ja kiriku allasutusi kunsti­ ja arhitektuuriküsimustes ning kirikuhoonete restaureerimise küsimustes (sh Pühakodade programmist toetatavate projektide osas).

EELK lauluraamatu komisjon

Marko TIITUS (esimees), Kristel AER, Mart JAANSON, Tuuliki JÜRJO, Kristjan LUHAMETS, Maris OIDEKIVI-KAUFMAN, Gustav Peeter PIIR, Sigrid PÕLD, Siret RUTIKU ja Tiit SALUMÄE

Komisjoni ülesandeks on uue lauluraamatu väljaandmise ettevalmistamine vastavalt konsistooriumi poolt heaks kiidetud lauluraamatu lähteülesandele.

EELK meedia- ja kirjastuskomisjon

Tiit SALUMÄE (esimees), Regina HANSEN, Mihkel KUKK, Eva-Liisa LUHAMETS, Sirje SEMM, Piret SUURVÄLI, Meelis SÜLD ja Indrek TREUFELDT

Komisjoni ülesanne on EELK meediatöö ja kirjastustegevuse koordineerimine.

EELK misjonikomisjon

Katrin-Helena MELDER (esimees), Urmas KARILEET, Tiina KLEMENT, Eha KRAFT, Toomas NIGOLA, Leevi REINARU ja Kaido SOOM

Komisjoni eesmärk on edendada üldkiriku sise­ ja välismisjonitööd, sõnastada selle teoloogilised alused ja strateegilised ülesanded.

EELK rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete komisjon

Kadri Eliisabet PÕDER (esimees), Eva-Liisa LUHAMETS, Andrus MÕTTUS, Gustav Peeter PIIR, Tiit SALUMÄE, Randar TASMUTH ja Urmas VIILMA ning eksperdid Thomas-Andreas PÕDER ja Tauno TEDER

Komisjoni ülesanne on EELK rahvusvaheliste konfessionaalsete ja oikumeeniliste suhete korraldamine (sh suhted partnerkirikutega, rahvusvaheliste konfessionaalsete ja oikumeeniliste osaduskondade ja organisatsioonidega).

EELK vaimuliku ameti komisjon

Marko TIITUS (esimees), Liina SANDER (sekretär), Naatan HAAMER, Siimon HAAMER, Kerstin KASK, Margus KIRJA, Allan KÄHRIK, Triin KÄPP, Urmas NAGEL, Ove SANDER, Kaido SOOM, Einar SOONE ja Urmas VIILMA.

Komisjoni ülesanne on nõustada vaimuliku ameti kandidaatide ettevalmistamist pastoraalseminaris, analüüsida, planeerida ja koordineerida vaimulike täiendkoolitust, hingehoidu ja vaimulikku kasvamist.