Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Vaimulike leksikon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Z | T | U | V | Õ | Ä | Ö | Ü


Aaslav-Tepandi (snd Kaasik-Aaslav), Katri (04.08.1965 Tallinn) – haiglate ja hoolekandeasutuste kaplan.

Ristitud 1969. Konfirmeeritud 2013 Tallinna Toompea Kaarli kog. Ordineeritud diakoniks 09.02.2020. Ordineeritud preestriks 31.10.2020.

Hariduskäik: Tallinna 9 kk 1983. UI 2012-2019, past-sem 2019/2020 Nõmme kog ja PERH.

Teenistuskäik: Nõmme diak 2020, haiglate ja hoolekandeasutuste kaplan al 2020. Sotsiaalministeeriumi vanemkaplan al 2020. 


Alasoo, Ralf (15.10.1964 Valga) – Narva-Jõesuu Niguliste koguduse õpetaja.

Ristitud 1970. Konfirmeeritud 1987 Valga kog. Ordineeritud diakoniks 16.06.1992, õpetajaks 11.02.2017.

Hariduskäik: UI 1990–2005 (lõpetamata); KOK-4 1999.

Teenistuskäik: Narva Aleksandri diak 1992–1993, Narva-Jõesuu diak 1993, 2014–2017, õp al 2017, Helme ja Taagepera diak 1993–1995, Tartu Pauluse diak 1995–1997, Tartu Jaani diak 1997–1998, Torma diak 1998–2000, kaitseväe kaplan 2000–2008, reservis 2009–2014, Väike-Maarja h-õp 2017–2018.

Sõjaväeline auaste: lipnik 1995, nooremleitnant 2001, leitnant 2004.

EELK tänukiri 2020.


Alberi, Rene (22.01.1973 Puka, Valgamaa) – reservvaimulik.

Ristitud ja konfirmeeritud 1992 Helme kog. Ordineeritud diakoniks 11.12.1994, õpetajaks 14.09.1999. Arvatud reservi 01.08.2020.

Hariduskäik: Tallinna Spordiinternaatkooli Otepää osakond 1992, UI 1992–1998 (dipl), past-sem Jõgeva 1998/1999.

Teenistuskäik: Pindi diak 1994–1997, Jõgeva diak 1997–1999 ja õp 1999–2003, Avinurme h-õp 2002–2003 ja õp 2003–2020.

Autasud: Avinurme valla aukodanik 2013. EELK aukiri 2015.


Alveus, Marek (13.07.1977 Tallinn) – Nõmme Rahu koguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 2012 Nõmme Rahu kog. Ordineeritud diakoniks 10.03.2019.

Hariduskäik: Tallinna 4. kk 1995, UI 2016–.

Teenistuskäik: Nõmme diak al 2019.


Andersson, Mårten (02.04.1954 Turu, Soome) – Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja.

Ristitud 1954. Konfirmeeritud 1970 Soomes Turu toomkog. Ordineeritud Soome Evangeelses Luterlikus Kirikus pastoriks 29.05.1979.

Hariduskäik: Turu rootsi klassikaline lütseum 1973, Åbo Akademi 1973–1979 (mag. theol.).

Teenistuskäik Soomes: Sibbo abiõp 1979, Sörnäsi abiõp 1979–1980, Mariehamni abiõp 1980–1981, Eckerö õp al 1982. Ahvenamaa praost al 2001.

Teenistuskäik Eestis: Tallinna Rootsi-Mihkli h-õp 1997–1999, Tallinna Püha Vaimu abiõp al 1997.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2007, koostöömedal 2011.


Apsalon, Endel (06.05.1961 Kilingi-Nõmme) – reservvaimulik.

Konfirmeeritud 1980 Saarde kog. Ordineeritud aseõpetajaks 02.11.1984, antud õpetaja õigused 10.09.1987. Arvatud reservi 05.05.2016.

Hariduskäik: Kilingi-Nõmme kk 1980, UI 1980–1987 (dipl); KOK-7 2002.

Teenistuskäik: Lihula õp ja Karuse h-õp 1984–1994, Martna h-õp 1984–1990, Hanila h-õp 1994, Räpina õp 1994–1999, Mehikoorma h-õp 1996–1999, Tallinna vik-õp 2000–2002, Viru üksik-jalaväepataljoni kaplan 2002–2008, välismissioonil 2008 ja 2010, staabi- ja sidepataljoni kaplan 2009–2010, Kirde kaitseringkonna vanemkaplan 2011-2016. Kirikukogu liige 1994–1997. Õpetajate konverentsi juhatuse liige 1994–1997.

Sõjaväeline auaste: nooremleitnant 2002, leitnant 2005, kapten 2009.


Arro (snd Veelmaa), Imbi (18.02.1953 Tallinn) – diakon ​emeritus.

Ristitud ja konfirmeeritud 1983 Mustvee kog. Ordineeritud diakoniks 01.11.2008. Arvatud reservi 01.09.2012. Arvatud emerituuri 19.02.2018.

Hariduskäik: Tallinna 24. kk 1971, TÜ 1975–1979 (eesti filoloogia, lõpetamata), EMK Teoloogiline Seminar 2003–2007 (dipl), UI  2007–2009 (kristlik kultuurilugu, MA).

Teenistuskäik: Tapa diak 2008–2012.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud toimetaja, tõlgi ja raamatukoguhoidjana.


Asuküla, Raivo (28.02.1948 Ahja, Tartumaa) – õpetaja ​emeritus.

Ristitud 1948. Konfirmeeritud 1972 Vastseliina kog. Ordineeritud aseõpetajaks 28.02.1990, antud õpetaja õigused 21.09.1990. Arvatud emerituuri 01.02.2017.

Hariduskäik: Tihemetsa Sovhoostehnikum 1976, UI 1980–1990 (dipl); KOK-2 1997.

Teenistuskäik: Paistu õp 1990-2017, Mõisaküla h-õp 1991–1996. Kirikukogu liige 1992–1994.

Autasud: EELK teeneteristi tunnustusmärk 2017.


Audova, Peep (02.09.1943 Valga) – õpetaja emeritus.

Ristitud 1943. Konfirmeeritud 1962 Valga kog. Ordineeritud aseõpetajaks 02.02.1966, antud õpetaja õigused 26.08.1968. Arvatud emerituuri 15.09.2006.

Hariduskäik: Valga 1. kk 1961, UI 1961–1968 (dipl).

Teenistuskäik: Misso jutl 1964–1965. Kuressaare õp ja Kaarma h-õp 1965–1966, Petseri õp 1967–1974 ja h-õp 1974–1983, Räpina õp 1974–1977, Valga õp 1977–2006, Rõngu h-õp 1985–1986, 1997–2003, Sangaste h-õp 1986–1990, Laatre h-õp 1986–1991, Puhja ja Rannu h-õp 1990–1997, Karula h-õp 1992–1997, 1999–2006, Hargla h-õp 1995–2001, Helme h-õp 1996–1998, Taagepera h-õp 1996–1998, Nõo h-õp 1996–1997. Valga abipr 1985–1995 ja pr kt 1995–2003. Kons ass 1992–2001. Kirikukogu liige 1987, 1990–2003. UI õppejõud 1992–1996.

Muud ametid ja ülesanded: Eesti Kongressi saadik.

Autasud: EELK aukiri 2003, EELK Teeneteristi II järk 2006; Valgetähe IV klassi teenetemärk 2006, Valga linna aukodanik 2006.


Auksmann, Enn (30.10.1969 Pärnu) – EELK vikaarõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Tartu Pauluse kog. Ordineeritud diakonõpetajaks 10.10.1992, antud õpetaja õigused 01.07.2003.

Hariduskäik: Tartu 3. kk 1987, TÜ 1987–1990 (ajalugu, lõpetamata), UI 1990–2003 (dipl).

Teenistuskäik: Jõelähtme õp 1992–1994, Paide õp 1994–1998, Anna h-õp 1994–1996, Kärdla õp ning Pühalepa ja Reigi h-õp 1998–2004, Emmaste ja Käina h-õp 2000–2004, Pärnu Eliisabeti abiõp 2004–2005, õp 2005–2017, Saarde h-õp 2005–2011, Pärnu-Jakobi ja Tori h-õp 2005–2007, 2014-2015, Sindi ja Vändra h-õp 2005–2008, Treimani h-õp 2006–2007, 2008–2009, 2010–2012, Tahkuranna h-õp 2008–2009, Häädemeeste h-õp 2008–2012, Audru h-õp 2009–2010. Pärnu pr 2005–2017. Kirikukogu liige al 2005. Liturgiakomisjoni liige al 2006. EELK vik-õp al 2017.

Autasud: EELK meediapreemia 2008, EELK aukiri 2017.


Aus, Jaak (22.09.1968 Tallinn) – Tallinna Toompea Kaarli koguduse õpetaja.

Ristitud 1969. Konfirmeeritud 1989 Tallinna Kaarli kog. Ordineeritud diakonõpetajaks 12.01.1994, antud õpetaja õigused 06.06.2000.

Hariduskäik: Tallinna 6. kutsekk 1986 (raadioaparatuuri ja mõõteriistade monteerija), UI 1991–2000 (dipl), 2004–2011 (religioonipedagoogika, MA).

Teenistuskäik: Tallinna Peeteli õp 1994–1995, Tallinna Kaarli abiõp 1995–2012, õp al 2012. EELK Noorsootöö Keskuse juhatuse liige 1991–2006 ja esimees, EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse juhatuse liige 2006–2010. Õpetajate konverentsi juhatuse liige 2003–2004, vaimulike konverentsi juhatuse liige 2004–2006, al 2014. UI õppeülesannete täitja al 2002. Hariduskomisjoni liige al 2013. Kristliku kasvatuse komisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud elektrikuna; religiooniõpetuse ja filosoofia õpetaja Rocca al Mare koolis 2003–2009, al 2011, religiooniõpetuse õpetaja Arte gümn al 2009. SA Laagrikeskus Talu nõukogu liige 2015–2018.

Publikatsioonid: leeriõpik „On seal keegi?“ 2009.

Autasud: EELK aukiri 2010. EELK Teeneteristi III järk 2015.


Bach (snd Kask), Üllar (02.04.1960 Jõhvi) – reservvaimulik.

Ristitud ja konfirmeeritud 1980 Jõhvi kog. Ordineeritud aseõpetajaks 23.10.1985, antud õpetaja õigused 03.04.1995. Arvatud reservi 08.05.2007.

Hariduskäik: Kohtla-Järve 5. kk 1978, Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1978–1980 (arhitektuur, lõpetamata), UI 1981–1995 (dipl); täiendanud end  USAs Concordia Seminary St. Louis, Missouri 1995, TÜ juristide täienduskeskus (õigusteadus) 1995–1996; KOK-5 2000.

Teenistuskäik: Järva jutl 1982–1985. Lüganuse õp ja Kiviõli h-õp 1985–1993, Põlva õp 1993-2007. Kirikukogu liige 1991–1992, 1997–2001. Liturgilise komisjoni liige 1991. Ajalehe Eesti Kirik toimetuse kolleegiumi liige 1993.

Muud ametid ja ülesanded: muinsuskaitseklubi Portaal liige 1987, ERSP asutajaliige 1988, Eesti Kongressi saadik, Eesti Komitee I koosseisu liige, Lüganuse Muinsuskaitse Seltsi liige al 1987, Eesti Muinsuskaitse Seltsi Virumaa Ühenduse aseesimees al 1988, Kohtla-Järve Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu, hiljem Ida-Viru Maavolikogu saadik 1989–1993, EV Kodanike Lüganuse Kihelkonnakomitee esimees 1989 ja Virumaa Maakonnakomitee abiesimees 1989, Virumaa Fondi nõukogu liige 1989–1992, Maarjamaa Monarhistliku Gildi asutajaliige ja peasekretär 1989, Rosary  Atonement Crusade for Peace'i liige al 1991, Isamaaliidu liige, Kaitseliidu liige al 1994, Eesti Kaitseliidu Põlva malevkonna kaplan 2001–2007.

Sõjaväeline auaste: nooremleitnant 2000.

Autasud: Kaitseliidu III klassi teenetemedal 1998, II klassi teenetemedal 2005.


Bachblum, Ahti (08.05.1976 Haljala, Lääne-Virumaa) – Haljala koguduse diakon.

Ristitud 1990. Konfirmeeritud 1991 Haljala kog. Ordineeritud diakoniks 03.07.2010.

Hariduskäik: Heino Elleri nim Tartu Muusikakool 1995, EELK Kirikumuusikakool 1992–1994, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakool 1996–1998, UI 2007–.

Teenistuskäik: Viru vik-diak 2010–2019 (Kunda ja Viru-Nigula 2011–2018), Haljala diak al 2019.

Muud ametid ja ülesanded: teatri Vanemuine kooriartist 1994–1999, Haljala rahvamaja muusikajuht al 2001, Haljala gümn muusika- ja usundiõpetuse õpetaja al 2010.


Batuhtin, Vladimir (02.07.1960 Narva) – Narva Maarja koguduse abiõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1992 Ingeri kiriku Puškini kog. Ordineeritud Ingeri Evangeelses Luterlikus Kirikus pastoriks 11.02.2001.

Hariduskäik: Riia 59. kk 1977, Ingeri Kiriku Teoloogiline Instituut 2000.

Teenistuskäik Eestis: Narva Aleksandri abiõp 2012–2015, Viru vik-õp 2015–2018, Narva abiõp al 2018.

Autasud: EELK koostöömedal 2011, EELK aukiri 2019.


Bender, Elve (19.10.1966 Tartu) – Tarvastu Peetri koguduse õpetaja.

Ristitud 1982. Konfirmeeritud 1989 Juuru kog. Ordineeritud diakoniks 10.12.2000, õpetajaks 31.10.2005.

Hariduskäik: Tartu Kunstikool 1985, UI 1991–1993 (pedagoogiline osakond), 1993–1999 (usuteadus, dipl), past-sem Koeru 1999/2000.

Teenistuskäik: Koeru diak 2000–2005 ja abiõp 2005–2011, Tarvastu õp al 2011.

Muud ametid ja ülesanded: koordineerinud tööd puuetega lastega, korraldanud vaimupuudega inimeste vaimulikku teenimist, liikumise Usk ja Valgus rahvuslik koordinaator al 2012.

Autasud: EELK aukiri 2019.


​Bishop Villarreal, Sara Susan ​(21.08.1969 Milwaukee, Wisconsin, USA) – EELK vikaarõpetaja.

Ristitud 1969. Konfirmeeritud 1983 Ameerika Evangeelses Luterlikus Kirikus. Ordineeritud õpetajaks 13.08.2017.

Hariduskäik: The Colorado College 1998; Luther Seminary, St. Paul, Minnesota 2017.

Teenistuskäik: Tallinna Püha Vaimu abiõp 2017–2018, EELK vik-õp al 2018.


Burghardt (snd Liiber), Anne (19.11.1975 Pärnu) – EELK vikaarõpetaja.

Ristitud 1990. Konfirmeeritud 1993 Pärnu kog. Ordineeritud õpetajaks 20.05.2004.

Hariduskäik: Pärnu Sütevaka Humanitaargümn 1994, TÜ 1994–1998 (usuteadus, BA), 1999–2002 (mag. theol.), doktoriõpe Erlangen-Nürnbergi ülik 2003–.

Teenistuskäik: UI kaplanaadi teenistuses 2004–2008, EELK vik-õp al 2008. EELK ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku vahelise dialoogirühma liige al 2006, Luterliku Maailmaliidu oikumeeniliste suhete sekretär al 2013.

Muud ametid ja ülesanded: Akadeemilise Teoloogia Seltsi liige al 2009, populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) kaasasutaja ja toimetuskolleegiumi liige al 2011.

Publikatsioonid: avaldanud populaarteaduslikke ja teadusartikleid.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2017.

 


Burghardt, Arnd Matthias (11.05.1970 Ingelheim, Saksamaa) – Keila Miikaeli koguduse õpetaja.

Ristitud 1971. Konfirmeeritud 1984. Ordineeritud Niedersachseni Evangeelses Kirikus pastoriks 01.07.2000.

Hariduskäik: Wolfenbütteli gümn 1989, Marburgi ülik 1990–1993 (usuteadus), Kieli ülik 1993–1997 (Göttingeni ülik Dipl.-Theol.), past-sem Wendeburg (Saksamaa) 1997–2000.

Teenistuskäik Lätis: Saksa Kiriku teenistuses 2000–2002.

Teenistuskäik Saksamaal: Braunschweigi Georgi õp 2002–2006.

Teenistuskäik Eestis: Tallinna vik-õp 2006–2013, Saksa Lunastaja h-õp 2006–2013, õp 2013–2018 ja h-õp al 2018, Nõmme Rahu abiõp 2009–2018, Keila õp al 2018, Saue h-õp al 2018. Kirikukogu liige al 2009. UI õppeülesannete täitja al 2006. Kristliku kasvatuse komisjoni liige al 2015. Revisjonikomisjoni liige 2013–2017.

Muud ametid ja ülesanded: Tallinna Inglise Kolledži religiooniloo ja filoosofia ôpetaja al 2007.

Autasud: EELK aukiri 2017, aasta vaimulik 2020.


Ehasalu, Vallo (10.01.1973 Elva) – Elva koguduse õpetaja, Valga praostkonna abipraost.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Otepää kog. Ordineeritud diakoniks 19.05.1999, õpetajaks 29.08.2000.

Hariduskäik: Elva kk 1991, TÜ 1991–1995 (usuteadus, BA cum laude), 1995–1998 (mag. theol. 1999), doktoriõpe 2000–, UI past-sem Elva 1999/2000; täiendanud end Tübingeni Eberhard-Karli ülik evangeelses usuteaduskonnas 1996/1997.

Teenistuskäik: Elva diak 1999–2000 ja õp al 2001, Hargla h-õp al 2001, Nõo h-õp 2002–2003, 2005–2006, Rõngu h-õp 2004–2005, 2009–2011, al 2017, Valga h-õp 2006–2007, al 2009, Karula h-õp 2006–2017, Otepää, Puhja h-õp 2008-2017, Rannu h-õp 2008–2011, 2014–2018, Valga pr kt 2003–2008 ja pr 2008-2017, abipr al 2017. Kirikukogu liige al 2002. Õpetajate konverentsi juhatuse liige 2003–2004, vaimulike konverentsi juhatuse liige 2004–2014. Õpetuskomisjoni liige 2006–2010, õiguskomisjoni liige 2013–2017.

Muud ametid ja ülesanded: TTA UT ja kreeka keele õppejõud al 2000, TÜ kreeka ja heebrea keele õppejõud al 2009; Akadeemilise Teoloogia Seltsi ja Martin Lutheri Ühingu juhatuse liige.

Autasud: EELK aukiri 2016, EELK Teeneteristi III järk 2017.


Engman (snd Aasmaa), Kristel (07.02.1976 Noarootsi, Läänemaa) – EELK vikaarõpetaja.

Ristitud 1989. Konfirmeeritud 1991 Haapsalu kog. Ordineeritud õpetajaks 10.08.2004.

Hariduskäik: Noarootsi gümn 1994, UI 1994–1999 (dipl), TÜ 2000–2001 (usuteadus, BA), 2001–2003 (mag. theol.), UI past-sem Haapsalu 2003/2004, doktoriõpe 2007–, Viini Diplomaatiline Akadeemia 2000 (rahvusvahelised suhted).

Teenistuskäik: Lääne vik-õp 2004–2015, EELK vik-õp al 2015, vaimulike konverentsi juhatuse liige al 2014, rahvusvaheliste suhete komisjoni liige 2015–2018.

Muud ametid ja ülesanded: töötab diplomaadina EV Välisministeeriumis al 1999.

Autasud: EELK aukiri 2012, EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärk 2016.


Erikson, Meelis-Lauri (16.06.1970 Pärnu) – Kadrina Katariina koguduse õpetaja, Viru praostkonna abipraost.

Ristitud 1970. Konfirmeeritud 1987 Tarvastu kog. Ordineeritud õpetajaks 15.09.1998.

Hariduskäik: Pärnu õhtukk 1989, TÜ 1991–1997 (usuteadus, BA), UI past-sem Simuna 1997/1998, magistriõpe 2004–2007 (lõpetamata).

Teenistuskäik: Kadrina õp ja Ilumäe h-õp al 1998, Käsmu h-õp 2009–2010. Viru abipr al 2015.

Akadeemiliselt kuulub korporatsiooni Ugala.

Autasud: EELK tänukiri 2011.


Eru (snd Undusk), Reet (18.09.1957 Valga) – Lääne-Harju praostkonna vikaarõpetaja, Harju-Madise koguduse hooldajaõpetaja.

Ristitud 1997. Konfirmeeritud 1999 Kadrina kog. Ordineeritud õpetajaks 10.08.2004.

Hariduskäik: Juuru kk 1975, Kehtna Näidissovhoostehnikum 1979 (hüdromelioratsioon), Väimela Sovhoostehnikum 1991 (zootehnik), EMK Teoloogiline Seminar 1998–2002 (dipl), UI past-sem Harju-Madise 2003/2004, 2007–2011 (diakoonia, MA).

Teenistuskäik: Ida-Harju vik-õp 2004–2005, Tapa õp 2005–2012, Tamsalu h-õp 2010–2012, Harku ja Murru vangla kaplan 2011–2018, Lääne-Harju vik-õp ja Harju-Madise hõp al 2019.

Autasud: Justiitsministeeriumi vanglate peakaplani hinnaline kingitus 2016, EELK aukiri 2017.


Glaase, Georg (03.07.1986 Viljandi) – Laiuse Püha Jüri koguduse õpetaja.

Ristitud 1991. Konfirmeeritud 2003 Tallinna toomkog. Ordineeritud diakoniks 01.11.2008, õpetajaks 18.11.2012.

Hariduskäik: Tallinna 32. kk 2005, UI 2005–2008 (BA), 2008–2011 (MA), past-sem Tallinna toom 2011/2012.

Teenistuskäik: EELK vik-diak 2008–2012, Laiuse õp al 2012, Jõgeva h-õp al 2015. Tallinna toomkoguduse kirikumees 2005–2007, EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse sekretär 2007–2008, peapiiskopi assistent 2008–2010.


Göransson, Johan Patrik (27.12.1967 Uddevalla, Rootsi) – Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja.

Ristitud 1968. Konfirmeeritud 1981 Rootsis Uddevalla kog. Ordineeritud Rootsi Kirikus preestriks 09.06.1996.

Hariduskäik: Uddevalla Agnebergi gümn 1986, Göteborgi ülik 1989–1994 (usuteadus, MA), past-sem Uppsala 1995/1996; KOK-6 2001.

Teenistuskäik Rootsis: Göteborgi Pauluse abiõp 1998–2000.

Teenistuskäik Eestis: Jõhvi abiõp 1996–1998, Tallinna Rootsi-Mihkli õp al 2000, Tallinna toomi abiõp 2000–2001. Tallinna abipr 2007–2011.

Autasud: aasta vaimulik 2008, EELK aukiri 2010, EELK Teeneteristi III järk 2016, kuldristi kandmise õigus 2021; Rootsi Kuninga medal ja sinine lint 2013. Valgetähe V klassi teenetemärk 2017.


Haamer, Markus (06.06.1967 Tartu) – Põltsamaa Niguliste koguduse õpetaja, Viljandi praostkonna abipraost.

Ristitud 1967. Konfirmeeritud 1985 Mustvee kog. Ordineeritud diakoniks 14.08.1993, õpetajaks 14.09.1999.

Hariduskäik: Mustvee 1. kk 1985, UI 1985–1997 (dipl), past-sem Tarvastu 1998/1999, õpetajakoolitus (religioonipedagoogika) 2002–2004.

Teenistuskäik: Jõgeva diak 1992–1997, Tarvastu diak 1997–1999 ja õp 1999–2006, Põltsamaa õp al 2006, Pilistvere h-õp al 2011. Viljandi abipr al 2011. Kirikukogu liige 2004–2005, 2008–2009, al 2010. Nomineerimiskomisjoni liige al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: Jõgeva linnavolikogu liige 1993–1997 ja Tarvastu vallavalitsuse liige 1998–2005, Tarvastu gümn usuõpetuse ja ajaloo õpetaja 2000–2006, Tarvastu gümn hoolekogu esimees 2001–2006, Põltsamaa linnavolikogu liige al 2009, Põltsamaa ühisgümn hoolekogu esimees al 2010.

Autasud: EELK aukiri 2016, EELK Teeneteristi III järk 2017.


Haamer, Eenok (17.05.1935 Tartu) – Mustvee koguduse õpetaja.

Ristitud 1935. Konfirmeeritud 1954 Vastseliina kog. Ordineeritud aseõpetajaks 26.12.1963, antud õpetaja õigused 26.05.1971.

Hariduskäik: Tartu kaugõppekk 1960, UI 1960–1971 (dipl), 1972 (mag. theol.).

Teenistuskäik: Mustvee õp al 1963, Lohusuu h-õp al 1964, Maarja-Magdaleena h-õp 1976—2013, Avinurme ja Tudulinna h-õp 1980–1981, Tartu Soome h-õp al 1992. Kirikukogu liige 1990–2005, al 2008. UI õppejõud 1977–1992, prof ja prodekaan 1989–1992.

Muud ametid ja ülesanded: Jõgeva maakonna volikogu liige 1989–1992, TTA asutaja ja rektor al 1992; Eesti skautliku liikumise üks taastajaid, skautmaster; Mustvee gümn usu-, eetika- ja perekonnaõpetuse õpetaja al 1988; osalenud Eesti muinsuskaitseliikumises; Eesti Haridusnõukogu juhatuse liige 1989–1991; Eesti Kongressi saadik; Mustvee linnavolikogu liige 1993–1999, EV piirivalve Remniku õppekeskuse lektor ja kaplan 1990–1993, EV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe Arnold Rüütli nõunik usu-, hariduse ja noorsoo küsimustes 1991–1992, Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem al 2003.

Autasud: EELK aukiri 2005, titulaarpraost 2005, kuldristi kandmise õigus 2005, aasta vaimulik 2007, EELK Teeneteristi II järk 2014, EELK tänukiri 2017, UI tunnustusmedal 2017; B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 1996,  Piirivalve III klassi teeneterist 1998, piirivalve mälestusmedali „10 aastat taastatud piirivalvet” II liik 2000,Valgetähe IV klassi teenetemärk 2002, kaitseväe eriteenete rist 2004, Jõgeva vapimärk 2010.


Haamer, Naatan (21.10.1965 Tartu) – Tartu Ülikooli-Jaani koguduse abiõpetaja.

Ristitud 1966. Konfirmeeritud 1984 Mustvee kog. Ordineeritud aseõpetajaks 20.03.1991, antud õpetaja õigused 06.05.1997.

Hariduskäik: Mustvee 1. kk 1984, UI 1984–1997 (dipl), TÜ 2008 (religiooniantropoloogia, MA).

Teenistuskäik: Tarvastu õp 1991–1997, Tartu vik-õp 1997–2017, Kolga-Jaani õp kt 2008–2009, Tartu Ülikooli-Jaani h-õp 2016–2017, Tartu Ülikooli-Jaani abiõp al 2017. EELK Haiglahingehoiu Keskuse juhataja 1998–2004. Diakoonia- ja ühiskonnatöö komisjoni ning vaimuliku ameti komisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: Tartu naistekliiniku hingehoidja al 1992 ning TÜ inimuuringute eetika komitee (al 1999), Euroopa Haiglakaplanite Võrgustiku (al 2000), Pereterapeutide Ühingu ja Supilinna Seltsi juhatuse liige.

Publikatsioonid: luuleraamat „Jäljekuld“ 2004.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2015, EELK tänukiri 2017.


Haamer, Siimon (22.04.1973 Tartu) – Tartu praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud 1973. Konfirmeeritud 1991 Mustvee kog. Ordineeritud diakoniks 17.03.2013, preestriks 03.11.2018.

Hariduskäik: Mustvee 1. kk 1991, UI 1991–1993, TTA 1993–1998 (dipl), TÜ 2004– (MA), UI 2012–2016 (usuteadus, MA), past-sem Tartu Ülikooli-Jaani 2017/2018.

Teenistuskäik: Tartu vik-diak 2013–2018, vik-õp al 2018. Hariduskomisjoni liige al 2012. Vaimuliku ameti komisjoni liige al 2016. Kirikukogu liige al 2017.  Arengunõukogu liige al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: religiooniõpetuse õpetaja Mustvee 1. kk 1993–2003, Eesti Skautide Ühingu peaskaut 2006–2010; TTA välissuhete projektijuht 1998–1999, õppeprorektori kt 1999–2000, õppeprorektor 2000–2013, UI TTA juhataja al 2013.

Autasud: EELK aukiri 2015.


Hang, Valdek (22.10.1973 Rakvere) – Viru praostkonna vikaardiakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 2009 Rakvere kog. Ordineeritud 27.05.2018.

Hariduskäik: Rakvere Ametikool 1993. UI 2014–2017 (BA).

Teenistuskäik: Rakvere diak 2018, Kunda ja Viru-Nigula diak 2019–2020, Viru vik-diak al 2020.


Hanschmidt, Teet (22.02.1950 Türi) – Türi Püha Martini koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1981 Tallinna Püha Vaimu kog. Ordineeritud aseõpetajaks 06.06.1990, antud õpetaja õigused 04.05.1999.

Hariduskäik: Paide kk 1969, Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateeder 1974 (cum laude), UI 1985–1999 (dipl).

Teenistuskäik: Türi õp al 1990, Käru h-õp 1993–2000, al 2009, Koeru h-õp 1993–1998, 2013–2019, Järva-Peetri h-õp 1996–1998, 2011–2019, Anna h-õp 1996–1999, 2006–2007, 2011–2013, 2016–2018, Järva-Madise h-õp 1997–2003, 2007–2019, Paide h-õp 1998–2000, 2003–2005, 2016–2019, Vahastu h-õp 2000–2006, 2010-2016; Järva abipr kt 1992–1993, pr kt 1993–2000 ja pr 2000–2019. Kirikukogu liige al 1992. Välissuhete nõukogu liige 1997–2006. Kirikukohtu liige 2013-2017.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud näitleja ja lavastajana 1974–1983 ning rahvateatrite osakonna juhatajana 1984–1989; Türi linnavolikogu liige 1999–2005 ja Türi vallavolikogu liige al 2005; Türi Rotary klubi liige al 2001.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2007, aasta vaimulik 2010, kuldristi kandmise õigus 2017, EELK Teeneteristi II järk 2019; kodanikupäeva aumärk 2005, Järvamaa elutööpreemia 2017.


Heinaste (snd Leidma), Lea (16.11.1945 Pilistvere, Viljandimaa) – õpetaja emeritus.

Ristitud 1946. Konfirmeeritud 1989 Ambla kog. Ordineeritud diakoniks 03.11.1996, õpetajaks 14.09.1999. Arvatud emerituuri 17.11.2015.

Hariduskäik: Paide kaugõppekk 1968, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1979 (koolieelse kasvatuse pedagoogika ja psühholoogia), UI 1993–1998 (dipl), past-sem Paide ja Anna 1998/1999.

Teenistuskäik: Anna diak 1996–1999 ja õp 1999–2006, Paide diak 1998–1999, Järva-Peetri h-õp 1999–2006, õp 2006–2011, Koeru h-õp 2011–2013, Anna h-õp 2013–2015, 2018–2020, Järva-Madise h-õp 2019–2020.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2012.


Hermat (snd Tenson), Tiiu (31.07.1956 Tallinn) – Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja.

Ristitud 1956. Konfirmeeritud 1989 Nõmme Rahu kog. Ordineeritud diakoniks 31.03.1996, õpetajaks 09.09.1997.

Hariduskäik: Tallinna 1. kk 1974, Tallinna Polütehniline Instituut 1979 (masinaehitustööstuse ökonoomika ja juhtimine), UI 1993–1997 (dipl), past-sem Helsingi 1996 ja Tallinna Pühavaimu 1997, magistriõpe (diakoonia) 2010–.

Teenistuskäik: Tallinna vik-diak 1996–1997, Tallinna Püha Vaimu abiõp (Sakariase osakog õp) al 1997. Tallinna abipr kt 1999–2003, abipr 2003–2007.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud viipekeele tõlgi, teaduri, tehniku-inseneri, lasteaiakasvataja ja pühapäevakooliõpetajana.


Hiob, Arne (12.02.1961 Türi) – Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1986 Türi kog. Ordineeritud aseõpetajaks 28.02.1990, antud õpetaja õigused 09.03.1993.

Hariduskäik: Türi kk 1979, UI 1986–1993 (dipl), 1994 (mag. theol.), TÜ 1996–2000 (dr. theol.); täiendanud end Marburgi ülik 1996/1997.

Teenistuskäik: Koeru õp 1990–1993, Tallinna Jaani abiõp al 1993. Kons ass 2001–2004. UI õppejõud al 1994. Kirikukogu liige 1993–2009. Haridusnõukogu liige 1997–2001 ja õpetuskomisjoni liige al 2006. EELK ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku vahelise dialoogirühma liige al 2006. Türi organisti kt 1988–1990.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud Paide Lastemuusikakoolis sekretäri-majandusjuhatajana 1979–1984, vabakutseline muusik 1984–1988, TÜ õppejõud 1998–2000, Tallinna Ülik õppejõud 2000–2006, Eesti Kunstiakadeemia külalisõppejõud 2004–2007.

Publikatsioonid: „Uku Masingu religioonifilosoofia põhijooned“ 2000, „Uusaja kristlikud mõtlejad“ 2008, „Religioon minevikus ja tänapäeval“ 2011, „Püha Maa, juudid ja Jeesus” 2012.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2007, meediapreemia 2011, EELK tänukiri 2016.


Hollo, Toivo (08.09.1954 Väike-Kiislova, Võrumaa) – õpetaja emeritus.

Ristitud 1954. Konfirmeeritud 1983 Vastseliina kog. Ordineeritud diakoniks 12.01.1994, õpetajaks 09.09.1997. Arvatud emerituuri 08.09.2019.

Hariduskäik: Meremäe kk 1973, Räpina Sovhoostehnikum 1986 (aedvilja- ja puuviljakasvatuse agronoom), UI 1992–1997 (dipl), past-sem Vastseliina 1996/1997.

Teenistuskäik: Vastseliina diak 1994–1997 ja õp 1997–2019, Roosa h-õp 2006–2008, Petseri h-õp 2009–2010. Kirikukogu liige 1993–1994, 2004–2005, 2005–2009, 2015–2017. 

Muud ametid ja ülesanded: töötanud ehitajana 1973–1986 ja agronoomina 1987–1992; hingehoidja Lõuna-Eesti haiglas 1994–1998, Orava põhikooli usuõpetuse õpetaja 1998–2010, Misso kk usuõpetuse õpetaja 2004–2006.

Autasud: EELK tänukiri 2004; Eesti Kodanike Komiteede mälestusmärk 1990. EELK Teeneteristi III järk 2016.

Publikatsioonid: „Ingeri kiriku ristitee (Ingeri kiriku ajalugu 1917–1996)“ 2011.


Holsting, Meelis (04.01.1972 Tallinn) – Tallinna Toompea Kaarli koguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Tallinna Toompea Kaarli kog. Ordineeritud diakoniks 04.03.2018.

Hariduskäik: Tallinna Lilleküla keskkool 1990, UI 1991–2000 (usuteadus, lõpetamata), magistriõpe (religioonipedagoogika) 2004–2009 (lõpetamata), Tallinna Pedagoogiline Seminar 2003 (noorsootöö).

Teenistuskäik: Tallinna Kaarli diak al 2018.

Muud ametid ja ülesanded: ETV saatejuht ("Katekismuse kool" 1991–1992, "Ajalik ja ajatu" 2002–2013), Eesti Luterliku Tunni Teenistuse saatejuht 1994–2000, Tallinna Kaarli koguduse noortejuht 1996–2011, inimeseõpetuse ja filosoofia õpetaja Rocca al Mare Koolis 2005–2017.

Autasud: EELK aukiri 2010, 2014.


Hüdsi, Kristo (15.12.1988 Võru) – Haapsalu Püha Johannese koguduse abiõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 2009 Lääne-Nigula kog. Ordineeritud preestriks 03.11.2018.

Hariduskäik: Taebla gümn 2008, UI 2012–2017 (MA), past-sem Haapsalu 2017/2018.

Teenistuskäik: Haapsalu abiõp al 2018.


Jaanson, Mart (31.03.1966 Tartu) – Nõo Püha Laurentsiuse koguduse õpetaja, Valga praostkonna praost.

Ristitud ja konfirmeeritud 1996 Tartu Maarja kog. Ordineeritud õpetajaks 08.08.2003.

Hariduskäik: Tartu 2. kk 1984, Tartu 1. Lastemuusikakool 1972–1980 (klaver), Heino Elleri nim Tartu Muusikakool 1983–1987 (muusikateooria ja klaver), Tallinna Konservatoorium 1987–1992 (kompositsioon prof Eino Tambergi juures), Eesti Muusikaakadeemia 2002 (muusikateadus, MA), TÜ 1994–1999 (usuteadus, BA), doktoriõpe 2005–, UI past-sem Nõo 2002/2003; täiendanud end Viini Muusika- ja Lavakunsti Kõrgkoolis 1992/1993 (kompositsioon prof Kurt Schwertsiku juures).

Teenistuskäik: Nõo õp al 2003 (Toronto Peetri abiõp 2005–2006), Rannu h-õp 2018, al 2021. Valga abipr 2013–2017, pr al 2017. Kirikukogu liige 2005–2009, al 2017. EELK lauluraamatu komisjoni liige al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: korraldanud nüüdismuusika festivale, toimetanud trükiseid, tegutseb muusikateadlase ja heliloojana; Elva organist 1997–2003 ja pühapäevakooliõp 2001–2003, Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli muusikateoreetiliste ainete õpetaja 1994–2006 ja direktor 1999–2001, TÜ Õpetajate Seminari muusikateoreetiliste ainete lektor 2001–2005, TÜ kunstide osakonna muusikateoreetiliste ainete lektor al 2003; Eesti Arnold Schönbergi Ühingu asutajaliige ja juhatuse esimees 1995–2002.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2016.


Jalakas, Jaanus (06.07.1962 Tallinn) – Kuusalu Laurentsiuse koguduse õpetaja.

Ristitud 1962. Konfirmeeritud 1980 Kuusalu kog. Ordineeritud aseõpetajaks 01.10.1986, antud õpetaja õigused 08.12.1992.

Hariduskäik: Tallinna kaugõppekk 1982, UI 1984–1992 (dipl), magistriõpe (diakoonia) 2008–.

Teenistuskäik: Kärdla õp ning Pühalepa ja Reigi h-õp 1986–1997, Käina h-õp 1989–1993, Emmaste h-õp 1992–1993, Kuusalu õp al 1997, Jõelähtme h-õp 1998–2007, Jüri h-õp 1998–1999, Leesi h-õp 1998, al 2000, Randvere h-õp 1998–1999, Juuru h-õp 1999–2000, Harju-Jaani ja Loksa h-õp al 2000, Prangli h-õp 2014–2018, Kose h-õp 2014–2015, Tuhala h-õp 2014–2015. Saarte abipr 1992–1995, Ida-Harju pr 1998–2007, 2014–2018. Kirikukogu liige 1992–1997, 1998–2007, al 2013. Revisjonikomisjoni liige 1994–1997.

Autasud: EELK kuldristi kandmise õigus 2012. EELK Teeneteristi III järk 2016.


Janno, Tiina (07.04.1963 Kingissepa) – Saarte praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1988 Kuressaare kog. Ordineeritud õpetajaks 08.08.2003.

Hariduskäik: Leisi kk 1981, Tallinna 4. Tehnikakool  1985–1987 (rätsep-juurdelõikaja), UI pedagoogiline osakond 1993–1995, usuteadus 1997–2002 (dipl), past-sem Audru 2002/2003, magistriõpe (misjoniteadus) Lõuna-Aafrika ülik (Budapest, Ungari) 2003–2006, al 2012; laste- ja noorsootöö kursus Seurakuntaopistos (Järvenpää, Soome) 1990.

Teenistuskäik: Audru õp 2003–2009, 2010–2019, Tõstamaa h-õp 2004–2009, 2010–2019, reservis 2009–2010, Saarte vik-õp al 2019. Pärnu abipr 2006–2008. Kirikukogu liige 2005–2009, 2013–2017. Nomineerimiskomisjoni liige 2013–2017.

Muud ametid ja ülesanded: töötab kooli- ja kitarriõpetajana.

Autasud: EELK aukiri 2015, tänukiri 2019.


Jants, Lea (27.07.1969 Alatskivi, Tartumaa) – Nissi Maarja koguduse õpetaja, kaitseväekaplan.

Ristitud ja konfirmeeritud 1990 Tartu Peetri kog. Ordineeritud õpetajaks 09.08.2001.

Hariduskäik: Alatskivi kk 1987, Viljandi Kultuurikool 1989 (raamatukoguhoidja), TÜ 1994–2000 (usuteadus, BA), UI past-sem Türi 2000/2001, magistriõpe 2005–2011 (lõpetamata); täiendanud end Leipzigi ülik 1998/1999; KOK-8 2003.

Teenistuskäik: Järva vik-õp 2001–2002, Nissi õp al 2002. Kaitseväekaplan al 2021. Pärnu Eliisabeti kog diakooniatöö juhataja 2001–2002.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud erinevates Tartu raamatukogudes ja Eesti Rahva Muuseumis.

Autasud: aasta vaimulik 2012, EELK aukiri 2016.


Jõgi, Kristiina (20.08.1972 Tallinn) – Vigala Maarja koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1995 Nõmme Rahu kog. Ordineeritud diakoniks 25.11.2002, õpetajaks 10.08.2004.

Hariduskäik: Tallinna 20. kk 1990, Viljandi Kultuurikolledþ 1993 (raamatukogundus), UI 1999–2003 (dipl), past-sem Vigala 2003/2004.

Teenistuskäik: Nõmme diak 2002–2003, Vigala diak 2003–2004 ja õp al 2004, Pärnu-Jakobi hõp al 2018.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud erinevates raamatukogudes 1993–1999.

Autasud: EELK aukiri 2015.


Johanson, Valdek-Raivo (28.05.1949 Riia, Läti) – õpetaja emeritus.    

Ristitud 1949. Konfirmeeritud 1978 Häädemeeste kog. Ordineeritud aseõpetajaks 19.10.1988. Arvatud emerituuri 28.05.2014.

Hariduskäik: Riia 6. kk 1966, Riia Polütehniline Instituut 1966–1969 (arhitektuur, lõpetamata), UI 1981–1991 (lõpetamata).

Teenistuskäik: Haapsalu ja Ridala jutl 1983–1988. Mõisaküla õp ja Saarde abiõp 1988–1991, Riia eesti h-õp al 1989, Tallinna Püha Vaimu abiõp 1991–1994, 1995-2014, õp kt 1994–1995 ja läti pk õp al 1995. Kirikukogu liige 1993.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud Riias instituudis Tsentrosojuzprojekt 1971–1979 ja kultuurimälestiste nõukogus 1979–1981.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2013.


Juhandi, Erkki (07.10.1969 Tallinn) – Tallinna praostkonna vikaardiakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 1988 Saarde kog. Ordineeritud diakoniks 30.12.1997.

Hariduskäik: UI 1989–2000 (lõpetamata).

Teenistuskäik: Viimsi diak 1997–2007, reservis 2007–2019, Tallinna vik-diak al 2019.

Muud ametid ja ülesanded: Viimsi koguduse asutaja 1994; Viimsi Perekodu juhatuse esimees 2000–2005, usundiloo õpetaja Viimsi kk 2002–2006; Viimsi Kultuuriloo Seltsi asutajaliige 2005, projektijuht ja näituste kuraator al 2007.

Autasud: EELK tänukiri 2007;  „Viimsi vaal” 2007.


Jürjo, Villu (12.11.1950 Türi) – õpetaja emeritus.

Ristitud 1951. Konfirmeeritud 1971 Varbla kog. Ordineeritud õpetajaks 05.10.1975. Arvatud reservi 04.11.2014. Arvatud emerituuri 12.11.2015.

Hariduskäik: Rakvere kaugõppekk 1968, UI 1971–1975 (dipl); KOK-4 1999.

Teenistuskäik: Häädemeeste õp ja Treimani h-õp 1975–1978, Võru õp 1979–1981, ametist vabastatud 1981–1983 noortelaagri pidamise pärast, Petseri õp 1983–1984, Urvaste õp 1984–1995, Tartu Maarja õp 1995–2000, Vara h-õp 1995–1998, Narva Aleksandri õp 2000–2014, Viru vik-õp  2014, Viljandi vik-õp 2017–2018. Võru abipr 1991–1992 ja pr 1992–1995, Tartu abipr 1997–2000. Kons ass 1992–1994. Kirikukogu liige 1990–1994, 2001-2013. Agendakomisjoni liige 1988–1990. Ajalehe Eesti Kirik peatoimetaja kt 1993–1994.

Muud ametid ja ülesanded: EV Ülemnõukogu liige 1990–1992.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2010; B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 1998, Riigivapi IV klassi teenetemärk 2002, Riigivapi III klassi teenetemärk 2006, Maarjamaa Altari ordeni III klass.


Kaerma, Algur (16.05.1962 Rakvere) – Saarte praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1980 Tapa kog. Ordineeritud aseõpetajaks 12.04.1983, antud õpetaja õigused 01.01.2012.

Hariduskäik: Tapa 1. kk 1980, UI 1980–2011 (BA), Emigrantinstitutet Rootsis 1999, TÜ 2012– (religiooniuuringud, magistriõpe); täiendanud end Kopenhaageni ülik 1990–1991 (religioonipedagoogika); KOK-3 1998.

Teenistuskäik: Anseküla õp ja Jämaja h-õp 1983–1989, Tapa õp 1989–2005, Tamsalu h-õp 1993–2005, Paide õp 2005–2014, Vancouveri õp 2014–2021, Avinurme õp 2020–2021, Saarte vik-õp al 2021. Kirikukogu liige 1997–2001. Juriidilise komisjoni liige 1997–2001.

Muud ametid ja ülesanded: Tapa linnavolikogu esimees 1996–2005.

Autasud: Tapa linna vapimärk 2005, Lääne-Viru maavanema tänukiri 2005.


Kährik, Allan (01.05.1968 Viljandi) – EELK vikaarõpetaja, Paistu Maarja koguduse hooldajaõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Suure-Jaani kog. Ordineeritud õpetajaks 09.09.1997.

Hariduskäik: Suure-Jaani kk 1986, Johannelundi Teoloogiline Instituut ja Uppsala ülik 1992–1996 (usuteadus, BA), UI past-sem Pärnu Eliisabeti 1996/1997, Birminghami ülik 2000–2001 (MA), doktoriõpe TÜ 2005–.

Teenistuskäik: Pärnu vik-õp 1997–1998, Audru õp 1998–2002 ja h-õp 2002–2003, Tõstamaa h-õp 1998–2000, Sindi h-õp 2001–2002, UI kaplanaadi teenistuses 2004–2008, EELK vik-õp 2008–2018, Paistu h-õp al 2018. Kirikukogu liige 2002–2004. UI rektor 2002–2004 ja prorektor 2004–2005. Haridusnõukogu liige 2003–2006. Vaimuliku ameti komisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: Eesti Piibliseltsi nõukogu liige.

Autasud: EELK aukiri 2020.


Kaldur, Peeter (20.05.1954 Viljandi) – Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1974 Jõhvi kog. Ordineeritud aseõpetajaks 22.02.1978, antud õpetaja õigused 23.04.1980.

Hariduskäik: Nõo kk 1972, õppinud Tartu Riiklikus Ülik matemaatikat, UI 1975–1980 (dipl); täiendanud end Erlangeni ülik 1988/1989.

Teenistuskäik: Laiuse õp ja Palamuse h-õp 1978–1980, Jõhvi õp al 1980, Iisaku h-õp 1981–1988, Pühajõe h-õp 1990–1993, al 2008, Narva Aleksandri h-õp 1993–1997, al 2014, Narva-Jõesuu h-õp 1993–1997,  2014-2017, Viru-Jaakobi ja Tudu h-õp 1994–1997, Peterburi Jaani h-õp 1998–2004. Viru pr 1992–1995, 2011–2015. Kons ass 1989–1992. Kirikukogu liige 1987, 1990–1995, 1997–2009, 2011-2015. Agendakomisjoni liige 1982–1990, välissuhete nõukogu liige 1992–1993,1999-2015, õpetuskomisjoni liige 2006–2010 ja majandusnõukogu liige 2014-2017. Luterliku Maailmaliidu projektkomisjoni liige 1990–1997, Euroopa Kirikute Konverentsi keskkomitee liige 2009–2013. EELK delegaat Luterliku Maailmaliidu assambleel (Curitiba 1990, Hongkong 1997) ja Euroopa Kirikute Konverentsi assambleel (Graz 1997, Trondheim 2003, Lyon 2009) ning EKNi vaatleja Kirikute Maailmanõukogu assambleel (Harare 1998).

Muud ametid ja ülesanded: Eesti Kongressi saadik; Jõhvi linnavolikogu liige 1994–1998, Ida-Viru maavanema nõunik 1997–2004.

Akadeemiliselt kuulub Eesti Üliõpilaste Seltsi.

Autasud: EELK aukiri 2004, EELK Teeneteristi III järk 2007, kuldristi kandmise õigus 2007, EELK Teeneteristi II järk 2013; Valgetähe IV klassi teenetemärk 2007, Ida-Viru maakonna teenetemärk 2007, Jõhvi aukodanik 2012. Theodor Heussi medal 1995, Saksa Sõjahaudade Liidu teenetemedal 2010, Maarjamaa Altari ordeni III klass.


Kalmus, Hermann (01.11.1976 Rapla) – Pilistvere Andrease koguduse diakon.

Ristitud 1985. Konfirmeeritud 2000 Tartu Pauluse kog. Ordineeritud diakoniks 07.08.2004.

Hariduskäik: Tallinna Pääsküla kk 1996, Eesti Humanitaarinstituut 1998–2000 (Aasia kultuur, lõpetamata), TÜ usuteadus 2000–; täiendanud end Jaapanis Waseda ülik 2001/2002 (jaapani keel ja kultuur).

Teenistuskäik: Pilistvere diak al 2004.

Muud ametid ja ülesanded: Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu liige 1999–2001 ja juhatuse liige 2000–2001, Eesti Üliõpilaslehe vastutav väljaandja 2000–2001; Kõo vallavolikogu aseesimees al 1999; töötanud korvpallitreeneri, pottsepa, raadiodiktori ja giidina.

Autasud: aasta vaimulik 2011; Eesti Kirikute Nõukogu preemia „Aasta noortejuht” 2012, aasta vabatahtlik 2013.


Käpp (snd Vavilov), Triin (05.01.1982 Tallinn) – Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja.

Ristitud 1990. Konfirmeeritud 1997 Tallinna Jaani kog. Ordineeritud preestriks 26.08.2011.

Hariduskäik: Tallinna Vanalinna Haridusgümnaasium 2000, TÜ 2000–2005 (usuteadus, BA cum laude), õpetajakoolitus (usuõpetuse õpetaja) 2005–2007, UI past-sem Tartu Ülikooli-Jaani 2010/2011. TÜ usuteaduskonna doktoriõpe al 2015.

Teenistuskäik: Tartu Ülikooli-Jaani abiõp 2011-2016 ja õp al 2016, vaimulike konverentsi juhatuse liige al 2014. Vaimuliku ameti komisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: TÜ eetikakeskuse projektijuht 2010-2015, metsaülikooli korraldaja al 2005 ja juhataja al 2010, õpilaste teadusajakirja Akadeemiake juhatuse liige al 2007, MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool juhatuse liige al 2011, õppealajuhataja al 2015. Maarjamaa Haridusseltsi liige al 2011.

Akadeemiliselt kuulub korporatsiooni Amicitia.


Karileet, Urmas (01.03.1958 Tallinn) – Käsmu koguduse õpetaja.

Ristitud 1958. Konfirmeeritud 2004 Tallinna Jaani kog. Ordineeritud diakoniks 24.10.2010. Ordineeritud preestriks 31.10.2015.

Hariduskäik: Tallinna 3. kk 1976, Tallinna Polütehniline Instituut 1984 (energeetika), doktoriõpe Estonian Business School 2008–2010, UI 2010–2015 (usuteaduse magistriõpe).

Teenistuskäik: Käsmu diak 2010-2015, Käsmu õp al 2015, Narva h-õp al 2016, Haljala h-õp al 2019. Kirikukogu liige al 2015. Arengunõukogu liige al 2017.

Autasud: EELK aukiri 2020.


Kark, Tõnis (19.10.1978 Rakvere) – kaitseväekaplan.

Ristitud ja konfirmeeritud 1999 Tartu Pauluse kog. Ordineeritud diakoniks 11.07.2007, preestriks 04.07.2010.

Hariduskäik: Gustav Adolfi gümn 1997, TÜ 1999–2005 (usuteadus, BA), UI past-sem Tallinna Rootsi-Mihkli 2009/2010; KOK-5 2000.

Teenistuskäik: kaitseväe Tapa väljaõppekeskuse kaplan 2006–2009, mereväekaplan 2009–2015, politseikaplan 2015–2018, kaitseväekaplan al 2018, Tln Rootsi-Mihkli abiõp al 2021.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud näitleja ja raadiodiktorina.

Sõjaväeline auaste: lipnik 2006, nooremleitnant 2008, leitnant 2011, kapten 2015.

Akadeemiliselt kuulub korporatsiooni Fraternitas Liviensis.

Autasud: EELK tänukiri 2011, aukiri 2018.


Kärson (snd Puhang), Lea (21.11.1961 Haapsalu) – Valga praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1993 Martna kog. Ordineeritud õpetajaks 08.08.2003.

Hariduskäik: Haapsalu 1. kk 1980, EMK Teoloogiline Seminar 1998–2002 (dipl cum laude), UI past-sem Jüri 2002/2003, magistriõpe (religioonipedagoogika) 2004–2008 (lõpetamata).

Teenistuskäik: Ida-Harju vik-õp 2003–2005, Valga vik-õp 2005–2011, Rõngu õp 2011–2017, Valga vik-õp al 2017.


Kasemaa, Kalle (30.12.1942 Pärnu) – õpetaja emeritus.

Ristitud 1943. Konfirmeeritud 1967 Varbla kog. Ordineeritud õpetajaks 27.02.1973. Arvatud emerituuri 30.12.2007.

Hariduskäik: Tallinna Ehitustehnikum 1961 (autoteede ja sildade ehitus ning ekspluatatsioon), UI 1966–1973 (dipl), 1976 (mag. theol.), TÜ 1997 (dr. theol.); Uppsala ülik audoktor 1991, Haifa ülik audoktor 1996.

Teenistuskäik: Palamuse õp 1973–1978, Maarja-Magdaleena h-õp 1974–1976, Laiuse h-õp 1976–1978, Võnnu õp 1978–2003. Tartu abipr 1982–1989. Kons ass 1983–1989. Kirikukogu liige 1981, 1985, 1987, 1990, 1997–2001. UI lektor 1978–1981, dots 1981–1990, VT prof 1990–1991, dekaan 1983–1991. Piiblitõlke komisjoni liige 1975–1989 ja haridusnõukogu liige 1997–2001.

Muud ametid ja ülesanded: TÜ usuteaduskonna dekaan 1991–1996, VT prof al 1991; tõlkinud eesti keelde üle 50 raamatu, peamiselt heebrea, kreeka ja araabia keelest.

Autasud: EELK Teeneteristi II järk 2006, UI tunnustusmedal 2017; Valgetähe III klassi teenetemärk 2000, Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia 2006, maailma kultuurinõukogu diplom 2011, välisministeeriumi kultuuripreemia 2012. Riiklik kultuuri elutööpreemia 2017.


Kask, Kerstin (30.01.1973 Tootsi, Pärnumaa) – Kose Püha Nikolause koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1991 Kose kog. Ordineeritud õpetajaks 20.05.2004.

Hariduskäik: Kose kk 1991, TÜ 1991–1995 (usuteadus, BA), õpetajakoolitus (usuõpetuse õpetaja) 1995-1997, magistriõpe TÜ haridusteadusk 2001–2004 (lõpetamata), magistriõpe (diakoonia) UI 2008–.

Teenistuskäik: UI kaplanaadi teenistuses 2004–2008, EELK vik-õp 2008–2018, Kose h-õp 2017, õp al 2018. UI täiendusõppe osakonna juhataja al 2000. Haridusnõukogu liige 2005–2006 ja hariduskomisjoni liige al 2007. Diakoonia- ja ühiskonnatöö komisjoni, kristliku kasvatuse komisjoni ning vaimuliku ameti komisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: on töötanud EELK Haiglahingehoiu Keskuse projektijuhina ja TÜ lastekliiniku hingehoidjana ning EKNi haridustöö projektijuhina; ajakirja Kristlik Kasvatus toimetuskolleegiumi liige al 2000, populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) kaasasutaja ja toimetuskolleegiumi liige al 2011. SA Laagrikeskus Talu nõukogu liige al 2015.

Akadeemiliselt kuulub korporatsiooni Filiae Patriae.

Autasud: EELK aukiri 2015.


Keskpaik, Rein (20.03.1942 Narva) – diakon emeritus.

Ordineeritud diakoniks 15.11.2014. Arvatud emerituuri 10.02.2020.

Teenistuskäik: Kose diak al 2014–2020.


Kibur, Tauno (29.05.1969 Tallinn) – Tuhala Kaarli koguduse õpetaja, Ida-Harju praostkonna abipraost.

Ristitud ja konfirmeeritud 1992 Juuru kog. Ordineeritud diakoniks 28.01.2001, õpetajaks 02.08.2002.

Hariduskäik: Juuru gümn 1989, UI 1994–2001 (dipl), past-sem Saarde 2001/2002.

Teenistuskäik: Saarde diak 2001–2002 ja õp 2002–2004, Häädemeeste ja Treimani h-õp 2002–2003, Ida-Harju vik-õp 2004–2005, Juuru õp 2005–2013, Vahastu h-õp 2006–2010, Tapa õp 2013–2015, Tamsalu h-õp 2013–2015, Tuhala h-õp 2015–2017, Kose õp 2015–2017, Tuhala õp al 2017. Ida-Harju pr 2011–2013, abipr al 2019. Kirikukogu liige 2011–2013.

Autasud: EELK aukiri 2020.


Kiir, Avo (23.02.1952 Mäetaguse, Ida-Virumaa) – Iisaku koguduse õpetaja.

Ristitud 1952. Konfirmeeritud 1976 Lüganuse kog. Ordineeritud diakoniks 28.01.1987, aseõpetajaks 17.12.1988, antud õpetaja õigused 16.04.1992.

Hariduskäik: Jõhvi kk 1970, UI 1981–1992 (dipl).

Teenistuskäik: Jõhvi diak 1987–1988, Iisaku õp ja Tudulinna h-õp al 1988, Illuka h-õp 1992–1993, al 1997, Viru-Jaakobi ja Tudu h-õp 1997–2007, Lüganuse h-õp 1997–1998, 2003–2011, al 2014, Viru-Nigula h-õp 1997–1998, 2003–2020, Väike-Maarja h-õp 2002–2003, Simuna h-õp 2002–2007, Kunda h-õp 2003–2007, 2009–2020, Narva-Jõesuu h-õp 2008–2014. Viru abipr 1992–1995, pr kt 1995–1998 ja pr 1998–2011. Kirikukogu liige 1987, 1990, 1992–2011, al 2013. Õpetajate konverentsi juhatuse liige 1994–2000, esimees 2000–2003. Välissuhete nõukogu liige 1993–1994 ja juriidilise komisjoni liige 1997–2004. Revisjonikomisjoni liige 2015–2017.

Muud ametid ja ülesanded: Eesti Kongressi saadik, VII Riigikogu liige 1992–1995, Iisaku vallavanem al 2003.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2007; Valgetähe IV klassi teenetemärk 2001, Riigivapi IV klassi teenetemärk 2006.


Kimmel, Aare (16.03.1951 Kalbu, Raplamaa) – Rannamõisa koguduse õpetaja.

Ristitud 1951. Konfirmeeritud 1969 Rapla kog. Ordineeritud Ingeri Evangeelses Luterlikus Kirikus diakoniks 25.01.1992, õpetajaks 15.09.1998.

Hariduskäik: Räpina Sovhoostehnikum 1970 (puu- ja köögiviljakasvatus ning iluaiandus), UI 1993–1998 (dipl), past-sem Ranna 1997/1998.

Teenistuskäik: teeninud Ingeri kiriku kogudusi 1992, Rannamõisa diak 1992–1998 ja õp al 1999, Randvere diak 1998 ja h-õp al 1999.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud aedniku, katlakütja ja brigadirina.

Autasud: EELK meediapreemia 2010, aasta vaimulik 2010, EELK Teeneteristi III järk 2011, kuldristi kandmise õigus 2021.


Kirikal, Kaisa (29.04.1980 Kohtla-Järve) – Tallinna Toompea Kaarli koguduse abiõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1996 Lüganuse kog. Ordineeritud diakoniks 15.08.2004, preestriks 15.08.2006.

Hariduskäik: Kiviõli 1. kk 1998, Virumaa Kõrgkool ja TTÜ 1998–2000 (telekommunikatsioon, lõpetamata), TÜ 2000–2005 (usuteadus, BA), UI past-sem Jüri 2005/2006, doktoriõpe 2007–.

Teenistuskäik: Tartu vik-diak 2004–2006, Lääne vik-õp 2006, Nõva õp 2006–2010, Noarootsi h-õp 2007–2010, reservis 2010–2012, Tallinna vik-õp 2012–2013, Tallinna Kaarli abiõp al 2013.

Muud ametid ja ülesanded: EKNi meediatöö projektijuht al 2010.

Autasud: EELK tänukiri 2017.


Kirja, Margus (18.12.1969 Kohtla-Järve) – Jõelähtme Püha Neitsi Maarja koguduse õpetaja, Ida-Harju praostkonna praost.

Ristitud ja konfirmeeritud 1987 Jõhvi kog. Ordineeritud diakoniks 11.05.1994, preestriks 05.06.2007.

Hariduskäik: Kohtla-Järve 1. kk 1987, UI 1990–2007 (BA), past-sem Jõelähtme 2006/2007.

Teenistuskäik: Jõhvi diak 1994, Jõelähtme diak 1994–2007 ja õp al 2007, Prangli h-õp al 2018. Kirikukogu liige 2008–2017, al 2018. Ida-Harju abipr 2014–2018, pr kt 2018–2019, pr al 2019. Vaimuliku ameti komisjoni liige 2015–2017.

Autasud: EELK aukiri 2016, EELK Teeneteristi III järk 2020.


Kirs, Kevin (08.02.1994 Tallinn) – reservvaimulik.

Ristitud 2011. Konfirmeeritud 2012 Tallinna Kaarli kog. Ordineeritud diakoniks 07.04.2019. Arvatud reservi 01.04.2021.

Hariduskäik: Tallinna Arte gümn 2013. TÜ 2016 (usuteadus, BA).

Teenistuskäik: Tallinna Kaarli diakon 2019–2021.


Kivilo, Ants (15.05.1953 Vändra, Pärnumaa) – Vändra Martini koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1992 Pärnu kog. Ordineeritud diakoniks 12.01.1994, preestriks 05.06.2007.

Hariduskäik: Pärnu kaugõppekk 1975, Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1975–1978 (metsandus, lõpetamata), UI 1995–2002 (dipl), past-sem Varbla 2006/2007; KOK-2 1997.

Teenistuskäik: Pärnu Eliisabeti diak 1994–1996, Häädemeeste, Sindi ja Treimani diak 1996–1997, kaitseväekaplan 1997–2000, reservis 2000–2002, 2006–2007, Pärnu vangla kaplan 2002–2006, Varbla diak 2004–2006, Pärnu vik-õp 2007–2013 (Vändra h-õp 2008–2013, Tõstamaa h-õp 2009–2010), Vändra õp al 2013, Tori h-õp al 2015.

Muud ametid ja ülesanded:  Pärnumaa Paljulapseliste Perede Liidu revisjonikomisjoni esimees 1992–1995, Eestimaa Paljulapseliste Perede Liidu president 1995–1997.

Sõjaväeline auaste: lipnik 1997, nooremleitnant 1998.

EELK tänukiri 2020.


Klaas, Jaanus (04.05.1969 Paide) – Järva praostkonna vikaarõpetaja, vanglakaplan.

Ristitud ja konfirmeeritud 1993 Türi kog. Ordineeritud diakoniks 29.05.2003, preestriks 05.06.2007.

Hariduskäik: Türi kk 1987, Tallinna Majandustehnikum 1990 (programmeerimine), TTA 1994–1999 (dipl), UI past-sem Paide 2004/2005.

Teenistuskäik: Paide diak 2003–2005, Järva vik-diak 2005–2006, Anna diak 2006–2007 ja õp 2007–2011, Murru vangla kaplan 2007–2008, Viru vangla kaplan 2008-2015, Lüganuse õp 2011–2014, Viru vik-õp 2014-2015, Järva vik-õp al 2015. Kirikukogu liige 2015. Tartu vangla kaplan al 2016.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud arvutispetsialistina.


Klement (snd Kliiman), Tiina (17.06.1973 Jõgeva) – Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1997 Viljandi Jaani kog. Ordineeritud diakoniks 10.01.2010, preestriks 09.01.2011.

Hariduskäik: Hugo Treffneri gümn 1988, Ansgari Teoloogiline Kõrgkool Kristiansandis 1997–1999, UI 2001–2007 (BA), past-sem Tallinna Jaani 2009/2010, Norra Diakooniahaigla kõrgkool 2007–2008.

Teenistuskäik: Tallinna vik-diak 2010, Mustamäe õp al 2011. Viljandi Jaani noortejuht 2000–2007. Mustamäe koguduse rajaja al 2008. Misjonikomisjoni liige al 2015.


Knowers, Stephen John (26.11.1949) – EELK vikaarõpetaja.

Ristitud 1950. Konfirmeeritud 1964 St Lawrence Hawkhurst kog. Ordineeritud diakoniks 01.07.1973, õpetajaks 30.06.1974.

Hariduskäik: Kings College London 1969–1972, St Augustine Canterbury 1972–1973.

Teenistuskäik: EELK vik-õp al 2016.


Kõiv, Kalle (12.02.1971 Tartu) – Juuru Mihkli koguduse õpetaja.

Konfirmeeritud 1989 metodisti kirikus. Ordineeritud diakoniks 22.07.2012, ordineeritud õpetajaks 25.06.2014.

Hariduskäik: Tartu 16. kk 1989, Tallinna Pedagoogikaülik 1997 (kultuuriteaduskond, BA), UI 2005–2008 (BA), magistriõpe (teoloogia) 2008–2014.

Teenistuskäik: Rapla diak 2012–2014, Juuru õp al 2014, Vahastu h-õp al 2016. Kirikukogu liige 2013–2014. EELK Konsistooriumi avalike suhete spetsialist 2015–2017. EELK avalike suhete komisjoni liige al 2016EELK avalike suhete komisjoni liige al 2016, avalike suhete komisjoni liige 2016–2017.

Muud ametid ja ülesanded: Juuru Eduard Vilde Kooli direktor al 2017.

EELK tänukiri 2020.


Konks (snd Sirp), Anu (16.08.1955 Tallinn) – Jämaja Kolmainu koguduse õpetaja.

Ristitud 1955. Konfirmeeritud 1977 Tallinna Jaani kog. Ordineeritud diakoniks 06.03.1996, õpetajaks 09.09.1997.

Hariduskäik: Tallinna 45. kk 1973, Tartu Riiklik Ülikool 1980 (defektoloogia), UI 1991–1997 (dipl), religioonipedagoogika 2007–2010 (MA), past-sem Kihelkonna 1996/1997.

Teenistuskäik: Saarte vik-diak 1996–1997, Jämaja õp ja Anseküla h-õp al 1997.

Muud ametid ja ülesanded: pedagoogilisel tööl õpetaja, eripedagoogi, kasvataja, kooliinspektori, koolijuhi, logopeedi ja nõustaja-eripedagoogina al 1974. Saaremaa NNKÜ-NMKÜ asutajaliige ja peasekretär al 1994, Martin Körberi Seltsi asutajaliige ja juhatuse liige al 2002, Saaremaa Naiskodukaitse taastaja ja tegevliige al 1994.

Autasud: EELK aukiri 2016.


Kraft (snd Vinni), Eha (08.09.1964 Kiviõli) – Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja.

Ristitud 1965. Konfirmeeritud 1982 Lüganuse kog. Ordineeritud diakoniks 09.03.2008, preestriks 15.07.2012.

Hariduskäik: Kiviõli 1. kk 1982, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1992 (algõpetus), UI 2004–2006 (BA), 2006–2009 (MA), past-sem Tallinna Püha Vaimu 2008/2009.

Teenistuskäik: Tallinna Püha Vaimu diak 2008–2012, abiõp al 2012. Tallinna Püha Vaimu kog laste- ja noorsootöötegija, EELK venekeelse töö koordinaator. Misjonikomisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: kooliõpetaja.

Autasud: EELK tänukiri 2016, EELK aukiri 2019.


Krall, Peeter (24.08.1951 Tallinn) – õpetaja emeeritus.

Ristitud ja konfirmeeritud 1990 Keila kog. Ordineeritud diakoniks 24.03.2011.

Hariduskäik: Tallinna meremeeste kaugõppekk 1976, Sisekaitseakadeemia 2000 (korrektsioon), EMK Teoloogiline Seminar 2006–2010 (dipl).

Teenistuskäik: Nõva diak 2011–2013, Lääne vikõp 2013, Nõva õp 2014–2020, Piirsalu h-õp 2018–2020.

Muud ametid ja ülesanded: justiitsministeeriumi vanglateenistus 1991–2010.

Publikatsioonid: ajalooline uurimus „Otto Tiefi valitsus. Eesti Vabariik A. D. 1944“ 1998.


Krause, Clemens Hermann (19.10.1943 Lauenburg, Saksamaa) – diakon emeritus.

Ristitud 1943. Konfirmeeritud 1958 Kölnis Saksamaal. Ordineeritud diakoniks 16.05.1999. Arvatud emerituuri 17.07.2006.

Hariduskäik: Heidelbergi ülik 1965 (usuteadus), Heidelbergi, Marburgi ja Tübingeni ülik 1966–1972 (ladina keel ja ajalugu).

Teenistuskäik: Nõmme saksa diak 1999–2006, saksakeelne töö ka Viljandis ja Tartus.

Muud ametid ja ülesanded: kooliõpetaja Düsseldorfi gümn 1972–1997, Tallinna saksa gümn 1997–2006; töötanud Berliinis töötute ja kodututega (Foyer an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche) 2006–2011, töötab Berliinis arhivaarina al 2008.

Autasud: EELK tänukiri 2006; Eesti aasta kooliôpetaja 2003, Maarjamaa Risti IV klassi teenetemärk 2006, Bundesverdienstkreuz am Bande 2006.


Kruus, Eve (20.08.1964 Tallinn) – Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Tallinna Jaani kog. Ordineeritud diakoniks 05.06.2005, preestriks 05.06.2007.

Hariduskäik: Tallinna 39. kk 1982, TÜ 1988 (õigus), UI 1991–1999, 2006–2007 (BA), past-sem Tallinna Jaani 2006/2007; PKOK-1 2007.

Teenistuskäik: Tallinna Jaani diak 2005–2007, Tallinna vik-õp 2007–2008, Tallinna Jaani abiõp al 2008.

Muud ametid ja ülesanded: kriminaalmenetleja Eesti politseis 1982–2014. EELK Konsistooriumi personalispetsialist al 2015.

Autasud: EELK tänukiri 2011, EELK aukiri 2020.


Kukk, Mihkel (09.03.1957 Pärnu) – Rapla Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja, Lääne-Harju praostkonna abipraost.

Ristitud 1957. Konfirmeeritud 1975 Pärnu kog. Ordineeritud aseõpetajaks 12.04.1983, antud õpetaja õigused 02.12.1997.

Hariduskäik: Pärnu 4. kk 1975, Tallinna Polütehniline Instituut 1979 (majandus), UI 1981–1997 (dipl).

Teenistuskäik: Tallinna Kaarli I pihtkonna õp 1983–1992, Rapla õp ja Järvakandi h-õp al 1992 (EELK Vancouveri Peetri õp 2012–2013), Märjamaa h-õp 1999–2000, Juuru h-õp 2013-2014. Lääne-Harju abipr al 2019. Kirikukogu liige 1994-2013, al 2014. Õpetajate konverentsi juhatuse liige 1989–1994. Liturgiakomisjoni liige al 2001 ja revisjonikomisjoni liige 2001–2009. Misjonikeskuse nõukogu liige al 1994. Ajalehe Eesti Kirik nõukogu liige al 1998, kolleegiumi esimees al 2006. Misjonikomisjoni ja avalike suhete komisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: Eesti Evangeelse Alliansi asepresident 2006–2009 ja president al 2009.

Autasud: EELK aukiri 2007, EELK Teeneteristi III järk 2007, aasta vaimulik 2009. Rapla valla aukodanik 2016.


Kullerkupp, Ulvar (22.06.1966 Kiviõli) – Narva koguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 2004 Nõmme Rahu kog. Ordineeritud diakoniks 08.03.2020.

Hariduskäik: Püssi kk 1984. UI 2016–2019.

Teenistuskäik: Narva diak al 2020.


Kulmar, Tarmo (13.08.1950 Rakvere) – Tartu praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1988 Suure-Jaani kog. Ordineeritud õpetajaks 20.05.2004.

Hariduskäik: Rakvere kaugõppekk 1970, Tartu Riiklik Ülikool 1975 (ajalugu), 1991 (psühholoogia, cum laude), TÜ 1991 (folkloristika, mag. phil.), 1994 (dr. theol.), UI past-sem 2002–2004; täiendanud end Lima ülik 1996 ja 2003, Münsteri ülik 1997, Mexico ülik 1998 ja 2005, India Rahvusmuuseumis 2006 ja 2007.

Teenistuskäik: UI kaplanaat 2004–2008, EELK vik-õp 2008–2019, Tartu vik-õp al 2019.

Muud ametid ja ülesanded: Tartu Riikliku Ülikooli filosoofia kateedri vanemlaborant 1975–1981, Viljandi draamateatri Ugala kirjandusala juhataja 1981–1983, TA Ajaloo Instituudi arheoloogiaekspeditsioonide administraator 1983–1991, TÜ usuteaduskonna teadur 1991–1994, dots 1995–1997, võrdleva usuteaduse prof al 1997, dekaan 1998–2001; Kaitseliidu liige, Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aupresident, paljude teadusseltside liige, Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani rüütel 2011.

Publikatsioonid: avaldanud üle 100 teaduspublikatsiooni.

Akadeemiliselt kuulub korporatsiooni Sakala.

Autasud: Kaitseliidu teenetemedali Pro Patria III järk 2002, Valgetähe IV klassi teenetemärk 2003, TÜ aumärk 2006 ja väike medal 2010, Eesti teaduspreemia nominent humanitaarteadustes 2011 ja 2012. EELK Teeneteristi III järk 2016.


Kurvits, Lauri (18.12.1967 Põlva) – Tallinna praostkonna vikaardiakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 1990 Põlva kog. Ordineeritud diakoniks 12.01.1994.

Hariduskäik: Nõo kk 1986, UI 1992–2004 (lõpetamata), EMK Teoloogiline Seminar 2009–; KOK-2 1997.

Teenistuskäik: Põlva diak 1994–1995, Tallinna Kaarli diak 1995–2012, Tallinna vik-diak al 2012.

Muud ametid ja ülesanded: Tallinna tänavalaste öömaja juhataja, aktsiaseltsi G4S personali arendusjuht, Eesti kaitseväe värbamiskeskuse juhataja.

Autasud: Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani rüütlirist.


Kutsar, Gustav (31.01.1965 Viljandi) – kaitseväe peakaplan.

Ristitud ja konfirmeeritud 1987 Valjala kog. Ordineeritud diakoniks 05.12.1989, aseõpetajaks 16.01.1991, antud õpetaja õigused 11.01.2000.

Hariduskäik: A. Müürisepa nim kutsekk 1983, UI 1989–1999 (dipl), TÜ 2007 (politoloogia, MA), doktoriõpe Tallinna Ülik riigiteaduste instituut 2011–; KOK-7 2002, kaplanite baaskursus 2003, keskastmekursus 2006.

Teenistuskäik: Saarte diakon 1989–1991, Valjala õp 1991–2000, Muhu ja Pöide h-õp 1991–2000, Karja ja Saaremaa Jaani h-õp 1991–1992, Orissaare h-õp 1993–2000, Tartu Maarja õp 2000–2001, piirivalve väljaõppekeskuse kaplan 2002–2004, rahutagamismissioonil ja rahuoperatsioonide keskuse kaplan 2004–2006, kaitsejõudude peastaabi vanemkaplan 2006-2015, kaitseväe peakaplan al 2016. Kirikukogu liige 1993–1994, al 2016.

Muud ametid ja ülesanded: Isamaaliidu valimisjuht 2001–2002.

Sõjaväeline auaste: nooremleitnant 2002, leitnant 2005, kapten 2008, major 2013, kolonelleitnant 2018.

Akadeemiliselt kuulub Eesti Üliõpilaste Seltsi.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2011.


Kütt (snd Metsa), Merike (02.04.1968 Elva) – Viru praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1990 Vigala kog. Ordineeritud diakoniks 16.09.1999, õpetajaks 31.12.2000.

Hariduskäik: Nõo kk 1986 (hõbemedal), UI 1992–1999 (dipl), past-sem kaitsevägi 1999/2000, 2006–2011 (religioonipedagoogika, MA); KOK-4 1999.

Teenistuskäik: kaitseväe staabi- ja sideüksuste väljaõppekeskuse üksik-sidepataljoni kaplan 1999–2005, logistikakeskuse lahinguteenindustoetuse väljaõppekeskuse tagalapataljoni kaplan 2005–2007, jalaväe väljaõppekeskuse üksik-vahipataljoni kaplan 2007–2009, Põhja kaitseringkonna kaplan 2009–2013, vanglate peakaplan 2013–2019, Viru vik-õp al 2019.

Sõjaväeline auaste: lipnik 1999, nooremleitnant 2001, leitnant 2005, kapten 2008.

Autasud: Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu teeneteristi III klass 2004, kohusetundliku teenistusülesannete täitmise eest I klassi meene 2008. EELK aukiri 2016, EELK Teeneteristi III järk 2017.


Kuum (snd Keso), Katrin (22.11.1960 Kingissepa) – Saarte praostkonna vikaardiakon.

Ristitud 1961. Konfirmeeritud 1988 Kuressaare kog. Ordineeritud diakoniks 22.12.2002.

Hariduskäik: Viktor Kingissepa nim Kingissepa 1. kk 1978, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1982 (raamatukogundus), UI 1997–2003 (dipl), past-sem Kärla 2004/2005, TLÜ 2010–2013 (sotsiaalteadused, MA).

Teenistuskäik: Saarte vik-diak 2002–2008, al 2015. Kuressaare gümn kaplan 2003–2015.

Autasud: EELK tänukiri 2009.


Kuusemaa, Tiit (05.04.1954 Pärnu) – Puhja koguduse õpetaja.

Ristitud 1978. Konfirmeeritud 1983 Mustvee kog. Ordineeritud diakoniks 15.01.1990, õpetajaks 11.02.2017.

Hariduskäik: Tartu 5. kk 1973, Tartu Riiklik Ülikool 1981 (keemia), UI 1982–1990 (lõpetamata), TTA 1990–; haiglahingehoiu kursused (baaskoolitus 1992, täienduskursused 1998).

Teenistuskäik: Tartu Pauluse diak 1990, Puhja diak 1990–2017, õp al 2017, Rannu diak 1990–2008, Tartu vangla kaplan 2004–2018. Kirikukogu liige 2005–2006, al 2009.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2014.


Laanepere, Taavi (05.02.1969 Viljandi) – Tartu praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Kadrina kog. Ordineeritud õpetajaks 23.10.1996.

Hariduskäik: Rakvere 3. kk 1987, UI 1989–1990, TÜ 1991–1995 (usuteadus, BA), 2001–2004 (mag. theol.), UI past-sem Loksa 1995/1996; KOK-1 1996.

Teenistuskäik: õhutõrjedivisjoni kaplan 1996–2000; kaitsejõudude peastaabi vanemkaplan 2000–2006, välismissioonil 2006, peakaplan 2006–2015, vik-kaplan 2016–2019, Tartu vik-õp al 2019. Kirikukogu liige 2006–2015.

Sõjaväeline auaste: nooremleitnant 1996, leitnant 1999, kapten 2001, major 2004, kolonelleitnant 2008.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2010, EELK aukiri 2016; kaitseväe teenetemärk 2004, Kotkaristi IV klassi teenetemärk 2007.


Laats (snd Lõhmus), Annika (01.05.1970 Tallinn) – Risti koguduse õpetaja.

Ristitud 1970. Konfirmeeritud 1989 Mustvee kog. Ordineeritud õpetajaks 02.08.2002.

Hariduskäik: Tallinna 2. kk 1988 (hõbemedal), Tartu Meditsiinikool 1992 (cum laude), Ungari Reformeeritud Kiriku Diakooniainstituut 1994 (cum laude), UI 1995–2000 (dipl), TÜ 2000–2001 (usuteadus, BA cum laude), UI past-sem Tartu Pauluse 2001/2002, doktoriõpe Helsingi ülik 2005–.

Teenistuskäik: Tartu vik-õp 2002–2003, Tartu Pauluse abiõp 2003–2004, Risti õp al 2005. Lääne-Harju abipr 2008–2019. Kirikukogu liige al 2004. Õpetajate konverentsi juhatuse liige 2003–2004 ja vaimulike konverentsi juhatuse liige 2004–2006. Tallinna Diakooniahaigla kaplan 2015-2017.

Muud ametid ja ülesanded: populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) kaasasutaja ja toimetuskolleegiumi liige al 2011. SA EELK Tallinna Diakooniahaigla nõukogu liige al 2015.

Autasud: EELK aukiri 2010, aasta vaimulik 2011; B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 2009. EELK Teeneteristi III järk 2015. Kodanikupäeva aumärk 2016. Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk 2017. Vabaühenduste Liidu Aasta tegija 2017 (Aasta hääl). Avatud Eesti Fondi Koosmeele auhind 2018.


Lahe, Jaan (31.05.1971 Tallinn) – Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja.

Ristitud 1985. Konfirmeeritud 1988 Tallinna toomkog. Ordineeritud diakoniks 30.12.1997, õpetajaks 29.08.2000.

Hariduskäik: Harjumaa kaugõppekk Keilas 1990, UI 1991–1999 (dipl), past-sem Keila 1999/2000, TÜ 1999–2000 (usuteadus, BA), 2001–2004 (mag. theol.), 2004–2009 (dr. theol.).

Teenistuskäik: Leesi diak 1997–1998, Lääne-Harju vik-õp 2000–2001, Paldiski õp 2001–2006, Viimsi õp 2006–2007, Tallinna vik-õp 2007-2017, Mustamäe abiõp al 2017. UI lektor 2005–2006, 2008–2010, dots 2010–2011. Hariduskomisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: Tallinna Ülik lektor 2007–2012, dots al 2012, Martin Lutheri Ühingu üks asutajaid, populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) kaasasutaja ja toimetuskolleegiumi liige al 2011.

Publikatsioonid: „Gnoosis ja algkristlus“ 2001, parandatud ja täiendatud trükk 2004, „Gnosis und Judentum. Alttestamentliche und jüdische Motive in der gnostischen Literatur und das Ursprungsproblem der Gnosis“ 2009, parandatud ja täiendatud trükk 2012, kommentaarid ja järelsõna eestikeelsele koraanitõlkele 2007; avaldanud erinevates ajakirjades üle kolmekümne teadusartikli usundiloo ja Uue Testamendi teaduse valdkonnast, klassikaliste teoloogiliste tekstide tõlkeid, raamatuarvustusi ja publitsistikat.

Autasud: EELK aukiri 2020.


Lail (snd Nool), Margit (20.03.1966 Võru) – Kanepi Jaani koguduse õpetaja, Võru praostkonna abipraost.

Ristitud 1967. Konfirmeeritud 1985 Rõuge kog. Ordineeritud diakoniks 17.11.1996, õpetajaks 14.09.1999.

Hariduskäik: Võru 1. kk 1984 (matemaatika, füüsika), TÜ 1988–1991 (arstiteadus, lõpetamata), UI 1993–1998 (dipl), past-sem Palamuse 1998/1999.

Teenistuskäik: Palamuse diak 1996–1999, Tartu vik-õp 1999–2000, Kanepi õp al 2000. Võru abipr al 2015. Kirikukogu liige al 2017. Kirikukohtu liige al 2017.

Autasud: EELK aukiri 2014; aasta ema 2007.


Lall, Martin (03.11.1964 Tallinn) – reservvaimulik.

Ristitud ja konfirmeeritud 1988 Karja kog. Ordineeritud diakoniks 19.12.2010. Arvatud reservi 08.12.2012.

Hariduskäik: Tallinna 37. kk 1982, TÜ 1999 (ajalugu), Tallinna Tehnikaülikool (ärijuhtimine, MA), AFLC Theological Seminary (Minneapolis, USA) 2004 (mag. div.), doktoriõpe (kiriku ajalugu) TÜ 2007–, UI past-sem Nõmme Rahu 2011/2012.

Teenistuskäik: Nõmme diak 2010–2012.


Lastik, Tiit (27.12.1989 Jõgeva) – reservvaimulik.

Ristitud 2008. Konfirmeeritud 2008 Väike-Maarja kog. Ordineeritud diakoniks 16.01.2016. Arvatud reservi 5.11.2019.

Hariduskäik: Väike-Maarja õppekeskus 2011, UI 2012–.

Teenistuskäik: Tamsalu diak 2016, Järva-Madise diak 2016–2019, Anna diak 2018.


Lasting, Arvo (13.08.1975 Tõrva) – Helme Maarja koguduse õpetaja.

Ristitud 1990. Konfirmeeritud 1993 Helme kog. Ordineeritud õpetajaks 15.09.1998.

Hariduskäik: Tõrva kk 1993, TÜ 1993–1997 (usuteadus, BA), UI past-sem Haapsalu 1997/1998.

Teenistuskäik: Lääne vik-õp 1998–1999, Valga vik-õp 1999–2001, Helme õp ja Taagepera h-õp al 2001, Mõisaküla h-õp al 2009. Kirikukogu liige 2001–2005. Revisjonikomisjoni liige 2001–2005.

Autasud: EELK aukiri 2016.


Lätte, Aarne (12.08.1966 Tallinn) – Lääne praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1986 Pilistvere kog. Ordineeritud diakonõpetajaks 31.05.1993.

Hariduskäik: Vana-Võidu Sovhoostehnikum 1986 (elektromehaanika), UI 1989–2000 (lõpetamata); KOK-2 1997.

Teenistuskäik: Lüganuse õp ja Kiviõli h-õp 1993–1997, kaitseväekaplan 1997–2007 (2000 välismissioonil), Lääne vik-õp al 2007. Viljandi Jaani kog taasasutaja 1992.

Muud ametid ja ülesanded: teeninud rahuoperatsioonide keskuse tagalaülemana ning töötanud Sampo Panga majandusosakonna juhatajana.

Sõjaväeline auaste: lipnik 1997, nooremleitnant 1999, leitnant 2003.

Autasud: rahuvalvaja medal 2001. EELK aukiri 2016.


Leedjärv, Ants (02.12.1948 Jõelähtme, Harjumaa) – õpetaja emeritus.

Ristitud 1948. Konfirmeeritud 1970 Jõelähtme kog. Ordineeritud aseõpetajaks 19.10.1977, antud õpetaja õigused 07.09.1999. Arvatud emerituuri 01.05.2012.

Hariduskäik: Maardu kk 1967, UI 1974–1999 (dipl); KOK-2 1997.

Teenistuskäik: Kullamaa õp ja Piirsalu h-õp 1977–2012, Noarootsi h-õp 1979–1983, Kirbla h-õp 1996–2001, Varbla h-õp 2002–2009. Kirikukogu liige 1997–2001.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud autojuhina kuni 1977, Kullamaa vallavolikogu liige 1992–2003, Kaitseliidu Lääne maleva kaplan al 2001.

Sõjaväeline auaste: nooremleitnant 1997, leitnant 2006.

Autasud: EELK aukiri 2002, EELK Teeneteristi III järk 2007, aasta vaimulik 2007; Kullamaa valla aukodanik 2002, Kaitseliidu teenetemärk 2006.


Leedjärv, Mikk (13.11.1979 Kullamaa, Läänemaa) – Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja.

Ristitud 1980. Konfirmeeritud 1997 Kullamaa kog. Ordineeritud preestriks 11.07.2008.

Hariduskäik: Kullamaa kk 1998, UI 1999–2007 (BA), past-sem Tallinna Jaani 2007/2008; KOK-7 2002.

Teenistuskäik: Viimsi õp al 2008 (EELK Vancouveri Peetri h-õp 2011–2012). Kaitseväekaplan al 2016.


Lehtinen, Lauri (23.01.1955 Vammala, Soome) – Saarte praostkonna vikaardiakon.

Ordineeritud diakoniks 14.05.2009.

Hariduskäik: rahvakõrgkool. Soome Rahvamisjoni misjonikool.

Teenistuskäik: Saarte vik-diak al 2009.

Muud ametid ja ülesanded: Kymenlaakso Rahvamisjoni noorsootöö sekretär 1979–1981, Varsinais-Suomi Rahvamisjoni noorsootöö sekretär 1982–1985, Vammala Rahvamisjoni tegevusjuht 1985–2001, Uusimaa Rahvamisjoni jutl 2001, Turu Maarja kog misjonisekretär al 2002.


Lekarkin, Lev (23.04.1968 Tallinn) – Lääne-Nigula koguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 1990 Ranna kog. Ordineeritud diakoniks 24.06.2006.

Hariduskäik: Tallinna 3. kk 1986, UI teoloogia põhikursus 1993–1996 (lõpetas 1998).

Teenistuskäik: Harju-Jaani diak 2006–2016, 2017–2018, Keila diak 2016–2019, Lääne-Nigula diak al 2019.


Liimets (snd Kuschka), Kätlin (17.12.1973 Pärnu) – Võru praostkonna vikaardiakon.

Ristitud 1990. Konfirmeeritud 1992 Pärnu kog. Ordineeritud diakoniks 05.06.2004.

Hariduskäik: L. Koidula nim Pärnu 2. kk 1992, Tallinna Majanduskool 1993 (kohtusekretär), TÜ 1993–1999, 2009–2010 (usuteadus, BA), 2010–2015 (religioonipedagoogika), UI past-sem Räpina 1999/2000.

Teenistuskäik: Rõuge diak 2004–2007, reservis 2007–2011, Võru vik-diak al 2011. Võru praostkonna lastetöö sekretär 2002–2005.

Muud ametid: Tartu Miina Härma gümn usundiõpetaja 2013–2018; ajalehe Eesti Kirik reporter 2015–2020, toimetaja al 2020.

Autasud: EELK aukiri 2020.


Liivamägi, Ülo (01.09.1961 Tallinn) – Jüri koguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Tallinna Toompea Kaarli kog. Ordineeritud diakoniks 17.01.2016.

Hariduskäik: Tallinna 21. kk 1979, TPI 1984, UI 1993–1998.

Teenistuskäik: Jüri diak al 2016.


Lillepa, Rando (29.05.1981 Koonga, Pärnumaa) – diakon emeeritus.

Ristitud ja konfirmeeritud 1998 Pärnu-Jakobi kog. Ordineeritud diakoniks 09.06.2007. Arvatud reservi 01.10.2018. Arvatud emerituuri 10.10.2019.

Hariduskäik: Pärnu-Jaagupi kk 2000, UI 2000–2008 (BA), TTA 2009–; täiendanud end Taani diakooniakoolis 2004.

Teenistuskäik: Pärnu vik-diak 2007–2018. Reservis 2018–2019.

Muud ametid ja ülesanded: kooliõpetaja.

Autasud: aasta vabatahtlik 2005.


Linnas, Tarmo (29.06.1962 Tartu) – Viru-Jaakobi koguduse õpetaja, vanglakaplan.

Ristitud ja konfirmeeritud 1994 Tartu Maarja kog. Ordineeritud diakoniks 11.05.2002, preestriks 05.06.2007.

Hariduskäik: Miina Härma nim Tartu 2. kk 1980, TTA 1994–2000 (dipl), UI past-sem Viru-Jaakobi 2006/2007.

Teenistuskäik: Tudu diak 2002–2004, Viru-Jaakobi diak 2002–2007 ja õp al 2007, Viru vangla kaplan al 2011.

Muud ametid ja ülesanded: TTA heebrea keele ja VT õppejõud, Martin Lutheri Ühingu liige, tõlkija, muusik ja näitleja.

Autasud: Eesti Kultuurkapitali preemia 2003, TTA Ratasristi II järgu teenetemärk 2003, EELK aukiri 2017.


Linnasmäe, Tõnu (05.05.1959 Petseri) – Ambla Maarja koguduse õpetaja, Järva praostkonna abipraost.

Ristitud 1959. Konfirmeeritud 1978 Saarde kog. Ordineeritud aseõpetajaks 12.04.1983, antud õpetaja õigused 11.01.2000.

Hariduskäik: Elva kk 1977, UI 1978–1999 (dipl).

Teenistuskäik: Saarde jutl 1978–1981. Häädemeeste õp ja Treimani h-õp 1983–1984, Ambla õp al 1984, Järva-Madise h-õp 1984–1996, Aegviidu h-õp al 1992, Järva-Jaani h-õp 1997–1998, Koeru h-õp 1998–1999, Tapa h-õp 2012–2013, 2015. Tamsalu h-õp 2015. Järva abipr al 1993. Kirikukogu liige al 1991.

Muud ametid ja ülesanded: osalenud aktiivselt muinsuskaitseliikumises, Kodanike Komiteede delegaat, Ambla vallavolikogu liige 1989–1993 ja al 2012, Ambla põhikooli hoolekogu liige al 2003, Harku-Murru vanglakomisjoni liige al 2011.

Autasud: EELK aukiri 2009, EELK Teeneteristi III järk 2016, EELK tänukiri 2019. Järvamaa teenetemärk 2004.


Luhamets, Joel (19.03.1952 Antsla) – EELK piiskop.

Ristitud 1952. Konfirmeeritud 1971 Urvaste kog. Ordineeritud aseõpetajaks 06.09.1978, antud õpetaja õigused 06.01.1987. Ordineeritud piiskopiks 23.04.2015.

Hariduskäik: Antsla kk 1970, Tallinna Polütehniline Instituut 1975 (elektrivõrgud ja -süsteemid), UI 1977–1987 (dipl).

Teenistuskäik: Kuusalu, Loksa ja Leesi jutl 1977–1978. Tallinna Kaarli 2. pk abiõp 1978, Kuressaare õp ja Kaarma h-õp 1978–1989, Põltsamaa õp 1989–1997, Halliste h-õp –1996, Karksi h-õp 1993–1996, Mõisaküla h-õp 1994–1997, Tartu Pauluse õp1997-2017 (Toronto Peetri abiõp 2002–2003), Jõgeva h-õp 1997–1999, Palamuse h-õp 1997–2000,2014-2015, Tartu Jaani h-õp 1997–2000, Tartu Ülikooli h-õp 1999–2000, Tartu Ülikooli-Jaani h-õp 2000–2001, Kambja h-õp 2000–2002, Vara h-õp 2004–2005, Äksi h-õp 2009–2010. Saarte abipr 1988–1989, Viljandi pr 1991–1997, Tartu pr kt 1996–1997 ja pr 1997-2015. Kons ass 1990-2015, E.E.L.K. kons ass 2008–2012. Kirikukogu liige al 1991. Ajalehe Eesti Kirik peatoimetaja 1990–1992. Välissuhete nõukogu liige 2002–2006, Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni liige 2014-2015. 2017 Kirikukongressi ettevalmistava komisjoni esimees al 2016.

Muud ametid ja ülesanded: Eesti Kongressi saadik, Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduse juhatuse esimees 1992–2007 ning Põltsamaa linnavolikogu liige 1993–1997 ja Tartu linnavolikogu liige al 1999.

Autasud: EELK aukiri 2005, EELK Teeneteristi II järk 2007, kuldristi kandmise õigus 2008, aasta vaimulik 2010; Valgetähe IV klassi teenetemärk 2001, B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 2010. EELK Teeneteristi I järk 2015. Teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks 2016. Tartu aukodanik 2018.


Luhamets, Kristjan (13.05.1980 Kingissepa) – Tartu Pauluse koguduse õpetaja, Tartu praostkonna abipraost.

Ristitud 1980. Konfirmeeritud 1996 Põltsamaa kog. Ordineeritud preestriks 15.08.2006.

Hariduskäik: Hugo Treffneri gümn 1999, TÜ 1999–2005 (usuteadus, BA), UI past-sem Kambja 2005/2006; täiendanud end Kieli ülik 2002/2003 ja Leipzigi ülik 2003/2004; KOK-5 2000.

Teenistuskäik: Kambja õp 2006–2011 ja h-õp 2011–2012, Kursi h-õp al 2014. Tartu Pauluse abiõp 2009-2017, õp al 2017. Tartu abipr al 2013. EELK lauluraamatu komisjoni liige al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: Eesti Genealoogia Seltsi liige al 1997 ning Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduse juhatuse liige 2001–2010 ja esimees 2009–2010, Kambja kooli usuõpetuse õpetaja 2005–2011, Kambja vallavolikogu aseesimees al 2009, Kambja Laulu- ja Mänguseltsi esimees 2010–2011.

Publikatsioonid: monograafia „Kambja kihelkonna ajalugu“ 2011.

Autasud: B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 2009; EELK tänukiri 2017.


Lust, Valdo (20.12.1973 Tallinn) – politsei- ja piirivalve peakaplan.

Ristitud ja konfirmeeritud 1992 Tallinna Jaani kog. Ordineeritud diakoniks 10.05.1997, preestriks 11.07.2008.

Hariduskäik: Jakob Westholmi kk 1992, TTA 1993–1995 (usuteadus, lõpetamata), UI 1995–2001, 2006–2007 (BA), past-sem 2006/2007, Leicester College 2005–2007 (inglise keel ESOL),  Sisekaitseakadeemia Politseikolledþi Politseikool 2007–2008, TÜ 2012 (religiooniantropoloogia, MA); KOK-6 2001, PKOK-1 2007, PKOK-2 2009.

Teenistuskäik: Laatre diak 1997–1999, Rõngu diak 1997–2003, 2004–2005, E.E.L.K. teenistuses Inglismaal 2003, 2005–2006, politseikaplan 2008–2010, politsei- ja piirivalvekaplan 2010-2016, politsei- ja piirivalve peakaplan al 2016. Kirikukogu liige al 2016.

Muud ametid ja ülesanded: Laatre algkooli usuõpetuse õpetaja 1995–1996, Valga linnavalitsuse linnahooldusameti peaspetsialist 1996–1997; Tallinna linnavalitsus, abilinnapea abi 2001–2002; Rõngu vallavolikogu liige 2003–2004, Rõngu vallavolikogu hariduskom liige 2003–2005. Kaitseliidu liige al 2001, Tartu maleva akadeemilise malevkonna kaplan.

Sõjaväeline auaste: lipnik 2001. Politseiline auaste: komissar 2011.

Akadeemiliselt kuulub korporatsiooni Fraternitas Liviensis.

Autasud: B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 2001. EELK Teeneteristi III järk 2016.


Luukkala, Esa Pekka (02.03.1974 Ruovesi, Soome) – Äksi Andrease koguduse õpetaja.

Ristitud 1974. Konfirmeeritud 1989 Soomes Tampere kog. Ordineeritud Norra Kirikus preestriks 25.03.2001.

Hariduskäik: Tampere kk 1993, Stavangeri misjonikõrgkool Norras 1994–2000 (usuteadus), TÜ 1996–1998 (usuteadus).

Teenistuskäik Norras: Kåfjordi õp 2001–2010.

Teenistuskäik Eestis: Äksi õp al 2010, Kursi h-õp al 2018.


Luup, Aare (29.01.1973 Kihelkonna, Saaremaa ) – Tallinna Peeteli koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1992 Kuressaare kog. Ordineeritud diakoniks 18.12.2010, preestriks 26.12.2011. Arvatud reservi 01.06.2015.

Hariduskäik: Kuressaare gümn 1992, Tallinna Pedagoogiline Seminar 2002 (sotsiaaltöötaja), UI 2003–2006 (BA), 2006–2009 (MA), past-sem Muhu 2010/2011.

Teenistuskäik: Saarte vik-diak 2010–2011, Muhu õp 2011—2013, tegevus peatatud 2013–2015, reservis 2015–2019, Tallinna vik-õp 2019, Tallinna Peeteli õp al 2019.


Maasikmäe, Tiit (11.05.1964 Tartu) – reservvaimulik.

Ristitud ja konfirmeeritud 1993 Tartu Pauluse kog. Ordineeritud diakoniks 26.12.2015. Arvatud reservi 14.05.2017.

Hariduskäik: Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium 1982, EPA 1988, UI 2012–2020 (MA). Hingehoidja baaskoolitus UI 2015.

Teenistuskäik: vanglakaplan 2015,Tartu vik-diak 2015, Jõgeva diak 2016–2017.


Mäevere, Andres (25.09.1950 Tallinn) – Võru Katariina koguduse õpetaja.

Ristitud 1977 Leedus. Konfirmeeritud 1977 Tallinna toomkog. Ordineeritud aseõpetajaks 01.07.1981, antud õpetaja õigused 10.09.1987.

Hariduskäik: Tallinna Kalatööstuslik Merekool 1969, Tartu Riiklik Ülikool 1974 (kaubandusökonoomika), UI 1980–1986 (dipl).

Teenistuskäik: Võru õp al 1981, Pindi h-õp 1999–2007, Petseri h-õp 1999–2009, al 2010, Kanepi h-õp 1999–2000, Urvaste h-õp 2001–2002, Rõuge h-õp 2003–2007. Võru pr 1995–2007. Kirikukogu liige 1993–2007. Liturgiakomisjoni liige 1997–2001.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud tüürimehena kalalaevadel 1969–1974 ja erinevates majandusvaldkondades 1974–1980. ERSP liige 1988–1995. Eesti Kongressi saadik. Võru linnavolikogu esimees 1996–1999, aseesimees 2000–2002.

Autasud: EELK aukiri 2010, EELK Teeneteristi III järk 2019.


Mägedi (snd Leissar), Helgi-Reet (11.06.1934 Tallinn) – õpetaja emeritus.

Ristitud 1935. Konfirmeeritud 1976 Treimani kog. Ordineeritud aseõpetajaks 06.12.1978. Arvatud emerituuri 02.07.2002.

Hariduskäik: Tallinna Draamateatri õppestuudio 1955, UI 1976–1991 (lõpetamata).

Teenistuskäik: Häädemeeste õp ja Treimani h-õp 1978–1982, Varbla õp 1980–2002, Tõstamaa h-õp 1984–1992. Kirikukogu liige 1991–1997. Revisjonikomisjoni liige 1993–1997.

Muud ametid ja ülesanded: näitleja Viljandi Draamateatris Ugala 1955–1961 ja L. Koidula nim Pärnu Draamateatris 1961–1976, Varbla piirkonna Kodanike Komitee osakonna juhataja 1989.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2010; Eesti Kodanike Komiteede mälestusmärk 1990.


​Mäkipää, Tuomas ​( 20.07.1978 Pello) – Tallinna praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud 1978. Konfirmeeritud 1993 Pello kog. Ordineeritud diakoniks 08.05.2005, preestriks 03.07.2010.

Hariduskäik: Helsinki Ülikool 1997–2005 (teoloogia).

Teenistuskäik: Tallinna vik-diak 2005–2010, Tallinna vik-õp al 2010.


Malk, Meelis (02.06.1970 Haapsalu) – Karuse Margareeta, Lihula Eliisabeti ja Mihkli Miikaeli koguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 1991 Karuse Margareeta. Ordineeritud diakoniks 23.11.2013.

Hariduskäik: UI 2012–.

Teenistuskäik: Karuse diak al 2013, Lihula ja Mihkli diak al 2014.


Meiel, Tanel (06.05.1974 Tallinn) – Sangaste Püha Andrease koguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 2014 Sangaste kog. Ordineeritud diakoniks 25.03.2018.

Hariduskäik: Hugo Treffneri gümn 1992, TÜ 1992–1996 (keemia-füüsika, lõpetamata), 2013 (sotsiaalteadused, BA), 2017 (religiooniuuringud, MA).

Teenistuskäik: Sangaste diak al 2018.

Muud ametid ja ülesanded: TÜ infoturbejuht al 2015.

Sõjaväeline auaste: kapten 2013.

Autasud: Taani laskurmärk, hõbe 1998, KL Tartu Maleva teenetemärk 2002, KL hoolsusmärk „Pro Patria“ 3. klass 2003, KL Sakala Maleva teenetemärk 2003, KL Tartu Maleva AKMK teenetemärk 2005, KL Valgerist 3. klass 2005, KL hoolsusmärk „Pro Patria“ 2. klass 2007, Lõuna Politsei Prefektuuri teenetemärk 2007, KV eeskujuliku teenistuse teeneterist 2008, Kaitseministeeriumi Kuldne rinnamärk 2011, Päästeteenistuse medal 2011.


Melder, Katrin-Helena (30.01.1971 Tammispää, Tartumaa) – Järva-Jaani Ristija Johannese koguduse õpetaja, Järva praostkonna praost, konsistooriumi assessor.

Ristitud 1988. Konfirmeeritud 1989 Ambla kog. Ordineeritud diakoniks 10.08.2001, õpetajaks 08.08.2003.

Hariduskäik: Aravete kk 1989, UI 1997–2002 (dipl), past-sem Haapsalu, Martna ja Ridala 2002/2003, 2004–2006 (MA), õpetajakoolitus (religioonipedagoogika) 2007; täiendanud end Leipzigi ülik 1997/1998, 2001/2002.

Teenistuskäik: Ambla ja Aegviidu diak 2001–2002, Haapsalu, Martna ja Ridala diak 2002–2003, Järva-Jaani õp al 2003, Paide h-õp al 2019, Koeru h-õp al 2019, Järva-Peetri h-õp al 2019, Anna h-õp al 2020. Kirikukogu liige 2005–2009, al 2011. Vaimulike konverentsi juhatuse liige 2006-2014. Järva pr al 2019. Ambla pühapäevakooliõp 1989–1994, sekretär-raamatupidaja 1995–2002. EELK Misjonikeskuse kiriku kaastööliste koolituse koordineerija al 2007. EELK juhatuse esimeeste konverentsi korraldava toimkonna liige al 2008. EELK Konsistooriumi assessor al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: Roosna-Alliku põhikooli usuõpetuse õpetaja 1991–1993, Ridala põhikooli kultuuriloo õpetaja 2003, Järva-Jaani gümn kunstiajaloo, filosoofia ja kultuuriloo õpetaja al 2003, Järva-Jaani valla haridus- ja kultuurikomisjoni liige al 2010.

Publikatsioonid: koos Anne-Mai Jürisoga "EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kirik ja kogudus" 2010.

Autasud: EELK aukiri 2017.


Mesila, Kalle (03.01.1940 Juuru, Harjumaa) – õpetaja emeritus.

Ristitud 1940. Konfirmeeritud 1956 Juuru kog. Ordineeritud aseõpetajaks 27.11.1962, antud õpetaja õigused 30.10.2001. Arvatud emerituuri 01.01.2010.

Hariduskäik: vabariiklik kaugõppekk 1958, UI 1958–2001 (vaheaegadega, dipl).

Teenistuskäik: Kuressaare õp ja Kaarma h-õp 1962–1965, Käru õp 1966–1969, Häädemeeste õp ja Treimani h-õp 1969–1971, Jõelähtme õp 1972–1979, Kursi õp 1979–1982, Äksi õp 1980–1993, Tartu Peetri õp 1981–2010. Tartu abipr 2001–2002.

Autasud: EELK tunnustusmärk 2010, EELK Teeneteristi III järk 2014; Tartu medal 2010.


Metsoja, Kaido (14.07.1967 Tallinn) – Valga praostkonna vikaardiakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Tarvastu kog. Ordineeritud diakoniks 26.11.2006.

Hariduskäik: Tartu 5. kk 1985, TTA 1993–.

Teenistuskäik: Valga vik-diak al 2006.


Mölder, Mait (14.10.1976 Veriora, Võrumaa) – Rõuge Maarja koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1994 Räpina kog. Ordineeritud diakoniks 05.06.2004, preestriks 05.06.2007.

Hariduskäik: Räpina kk 1995, TTA 1995–1999 (dipl), UI 1999–2007 (BA), past-sem Pindi 2006/2007; KOK-3 1998.

Teenistuskäik: Pindi diak 2004–2007 ja õp 2007–2009, Roosa h-õp al 2008, Rõuge h-õp 2008–2009, õp al 2009. Kirikukogu liige 2009–2017.


Mölster, Magne (01.05.1972 Lörenskog, Norra) – Saku Toomase koguduse õpetaja.

Ristitud 1972. Konfirmeeritud 2004 Norras Förde kog. Ordineeritud Norra Kirikus preestriks 02.04.2006.

Hariduskäik: Det teologiske menighetsfakultetet, Oslo 2002 (mag. theol. 2005).

Teenistuskäik Norras: Lunde noortepastor 2006–2011.

Teenistuskäik Eestis: Hageri abiõp 2012–2014, Saku abiõp 2013–2020, õp al 2020.

Autasud: EELK tänukiri 2016.


Mõttus, Andrus (17.02.1971 Tõrva) – Kambja koguduse õpetaja, konsistooriumi kantsler.

Ristitud 1987. Konfirmeeritud 1989 Urvaste kog. Ordineeritud diakoniks 08.07.2011, preestriks 15.07.2012.

Hariduskäik: Tõrva kk 1989, Eesti Põllumajandusülikool 1993 (majandus), TÜ 2006 (kehakultuur), TTA 2009–2012 (vaimulik, hingehoid, BA), UI past-sem Tartu Pauluse ja Kambja 2011/2012.

Teenistuskäik: Kambja diak 2011–2012, õp al 2012. Konsistooriumi kantsler al 2017. Kirikukogu liige al 2017. Majandusnõukogu esimees al 2017. OÜ Kiriku Varahaldus nõukogu liige al 2018, UI nõukogu liige al 2018, rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete komisjoni liige al 2018.

Muud ametid ja ülesanded: Tartu Kutsehariduskeskuse direktor 2012–2018.


Nagel, Urmas (06.09.1960 Tartu) – Räpina Miikaeli koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Tartu Pauluse kog. Ordineeritud diakoniks 04.05.1992, aseõpetajaks 07.04.1993, antud õpetaja õigused 22.02.2000.

Hariduskäik: Tartu 1. kk 1978, Tartu Riiklik Ülikool 1978–1882 (ajalugu, lõpetamata), UI 1991–2000 (dipl).

Teenistuskäik: Käina diak 1992–1993, Emmaste õp ja Käina h-õp 1993–2000, Räpina õp al 2000, Mehikoorma h-õp 2000–2007, al 2008, Põlva h-õp 2007, Rõuge h-õp 2007–2008. Võru abipr 2002–2007, pr 2007-2015. Kirikukogu liige al 2001, vaimulike konverentsi juhatuse esimees al 2014. Diakoonia- ja ühiskonnatöö komisjoni ning vaimuliku ameti komisjoni liige al 2015. Nomineerimiskomisjoni liige al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: loonud luulet ja laule, folkmuusika esitaja.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2014, aasta vaimulik 2014.


Neame, Annely (21.08.1970 Tamsalu) – Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja.

Ristitud 1973 Tapa Jakobi kog. Konfirmeeritud 1988 Tallinna Jaani kog. Ordineeritud diakoniks 06.01.2015. Ordineeritud preeestriks 31.10.2020.

Hariduskäik: Tamsalu kk 1998, UI 2012–2014.

Teenistuskäik: Tallinna Jaani diak 2015–2020, abiõp al 2020.

Muud ametid ja ülesanded: konsistooriumi projektihaldur al 2017.


Nelis, Hannes (15.01.1965 Kingissepa) – Valjala Martini koguduse õpetaja.

Ristitud 1967. Konfirmeeritud 1989 Kuressaare kog. Ordineeritud diakoniks 07.11.1991, aseõpetajaks 16.12.1992, antud õpetaja õigused 07.09.1999.

Hariduskäik: A. Mui nim Kingissepa 2. kk 1983, Tallinna 19. Tehnikakool 1984 (sõiduautode mehaanik), UI 1991–1999 (dipl).

Teenistuskäik: Kuressaare, Kaarma, Muhu ja Pöide diak 1992, Kuressaare õp 1993–1997 ja abiõp 1997–2001, Kaarma h-õp 1993–1997, õp 1997–2001 ja h-õp al 2001, Karja h-õp 1999–2000, Saaremaa Jaani h-õp 2000, Valjala h-õp 2000–2001 ja õp al 2001, Muhu h-õp 2000–2007, 2010–2011, 2013—. Kirikukogu liige 1997, 2001–2005. Liturgiakomisjoni liige al 2001.

Muud ametid ja ülesanded: Kuressaare linnavolikogu liige 1996–1999, Valjala vallavolikogu liige 2002–2005, Valjala vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees 2002–2005, Kaarma vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liige al 2009, MTÜ Elu Jaoks (eesmärk: puuetega laste ja vähekindlustatud perede aitamine) juhatuse liige al 2011.

Autasud: EELK aukiri 2017, aasta vaimulik 2021.


Nigola, Toomas (10.01.1981 Pärnu) – Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse õpetaja.

Ristitud 1989. Konfirmeeritud 1998 Pärnu kog. Ordineeritud diakoniks 13.04.2003, preestriks 09.03.2007.

Hariduskäik: Pärnu Koidula gümn 1998, TÜ 1998–2003 (usuteadus), UI 2003–2007 (BA), past-sem Pärnu Eliisabeti 2006/2007; KOK-5 2000, TÜ 2015-2017 (kommunikatsioonijuhtimine, MA).

Teenistuskäik: Tartu vangla kaplani kt 2002–2003, Kambja diak 2003–2005, Tartu politsei kaplan 2005, Pärnu Eliisabeti diak 2005–2007 ja abiõp 2007, Sindi ja Vändra h-õp 2007, Põlva õp al 2007. Misjonikomisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: olnud Eesti Piibliseltsi juhatuse ja nõukogu liige, Eesti Evangeelse Vennastekoguduse eestseisuse liige, Põlva valla laste hoolekandekomisjoni esimees ning Pärnu Noorte Tehnikamaja hoolekogu liige, Kaitseliidu keskkogu liige, Mammaste lasteaia ja kooli hoolekogu ning Jakob Hurda sünnitalu taastamise komitee liige; praegu Augsburgi Usutunnistuse Seltsi juhatuse, Kaitseliidu Põlva maleva juhatuse, Tartu vangla komisjoni ning Põlva Kooli hoolekogu liige, Kaitseliidu Põlva maleva kaplan, abipolitseinik. EELK Konsistooriumi avalike suhete assistent al 2015.

Publikatsioonid: koos Tõnis Nõmmikuga „Eesti politseikaplani käsiraamat” 2008.

Sõjaväeline auaste: leitnant 2015.

Autasud: EELK tänukiri 2020, EELK meediapreemia 2020. B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 2001, Kaitseliidu teenetemedali III klass 2015, abipolitseiniku teenetemärk 2020, Kaitseliidu teenetemedali II klass 2021.


Nirgi, Margit (19.05.1959 Kärdla) – Viru praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud 1971. Konfirmeeritud 1977 Rakvere kog. Ordineeritud aseõpetajaks 11.07.1982, antud õpetaja õigused 15.12.1995.

Hariduskäik: Rakvere 1. kk 1977, UI 1977–1995 (dipl). Õppinud Beathe Roolaani klaveriklassis.

Teenistuskäik: EELK vik-õp (Põlva, Räpina ja Mehikoorma) 1982–1983, Laiuse õp 1983–2005, 2019–2020, Palamuse h-õp 1983–1997, Haljala õp 2005–2019, Käsmu h-õp 2005–2009, Viru vik-õp (Kunda, Viru-Nigula) al 2020.

Muud ametid ja ülesanded: Rakvere Karmeli baptistikoguduse organist 1976–1982, töötanud haiglate ja vanadekodude vaimulikuna, Vägeva põhikooli religiooniõpetuse õpetaja, Haljala gümn religiooniõpetuse ja kunstiajaloo õpetaja, Eesti-Poola seltsi Pro Poloniae liige.

Akadeemiliselt kuulub korporatsiooni Filiae Patriae.

Autasud: B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 2001. EELK Teeneteristi III järk 2016, EELK tänukiri 2017.


Nõlv, Üllar (05.12.1961 Kohtla-Järve) – reservvaimulik.

Ristitud 1962. Konfirmeeritud 1981 Jõhvi kog. Ordineeritud aseõpetajaks 23.10.1985, antud õpetaja õigused 07.12.1999. Arvatud reservi 03.06.2008.

Hariduskäik: Jäneda Sovhoostehnikum 1982 (agronoom), UI 1982–1999 (dipl); KOK-5 2000.

Teenistuskäik: Tapa õp 1985–1988, Torma õp ja Kodavere h-õp 1988–1989, Jõhvi abiõp 1989, Viru-Nigula õp 1989–1997, Kunda h-õp 1989–1999, Peterburi Jaani õp 1995–1996, Viru vik-õp 1997–2008, Harku vangla kaplan 2000–2005.


Nõmmik, Tõnis (29.04.1933 Tallinn) – peakaplan emeritus.

Ristitud 1933. Konfirmeeritud 1948 Argentinas Buenos Airese kog. Ordineeritud E.E.L.K-s õpetajaks 06.08.1967. Arvatud EELK vaimulike hulka 12.09.1995. Arvatud emerituuri 06.11.2006.

Hariduskäik: Waterloo luterlik ülik Kanadas 1960–1967 (ajalugu ja usuteadus), Wilfried Laurier University 1974 (mag. div.), TÜ 2005 (dr. theol.); täiendanud end Concordia Teoloogilises Seminaris, School of Missions, St Louis, USA 1967.

Teenistuskäik E.E.L.K-s: Buenos Airese Reformatsiooni õp 1967–1970, São Paulo eesti h-õp 1967–1970, Sudbury eesti õp 1970–1982, Thunder Bay eesti õp 1970–1975, Sault Ste Marie eesti õp 1971–1974, Toronto Jakobi õp 1976–1984, Toronto rootsi õp 1976–1986, Hamiltoni Esimese õp al 1976. Kanada eesti abipr 1977–1982, 1992–1996. Kons ass 1987–1990, 1995, 2004–2007, piiskoplik vikaar 2004–2006. Lauluraamatukomisjoni liige, õpetuskomisjoni liige al 2014.

Teenistuskäik EELKs: rahuoperatsioonide keskuse kaplan 1995–1996, kaitseväe vanemkaplan 1996–1998, peakaplan 1998–2006, Tallinna Rootsi-Mihkli h-õp 1999–2000, politsei kaplanaadi rajaja (nõunik) 2006–2007. Õpetuskomisjoni liige al 2010. Brüsseli kuulutuspunkti rajaja 2010.

Sõjaväeline auaste: kapten 1995, major 1998, kolonelleitnant 1999, kolonel 2003.

Akadeemiliselt kuulub Eesti Üliõpilaste Seltsi.

Autasud: EELK aukiri 2004, EELK Teeneteristi II järk 2006, titulaarpraost 2013; Kotkaristi IV klassi teenetemärk 2001, kodanikupäeva aumärk 2002, politsei teenetemärk 2008.


Noormägi, Jaanus (30.01.1961) – reservvaimulik.

Ristitud ja konfirmeeritud 1980 Järva-Madise kog. Ordineeritud õpetajaks 01.10.1986. Kustutatud EELK vaimulike hulgast 06.04.2010, ennistatud 06.05.2015. Arvatud reservi 06.05.2015.

Hariduskäik: Rakvere 1. kk 1979, UI 1980–1986.

Teenistuskäik: Kose õp ja Tuhala h-õp 1986–1988, Järvakandi õp 1988–1991, Viljandi Jaani h-õp 1991–1992. Kirikukogu liige 1992–1999.


Nuga, Jaan (27.02.1974 Tallinn) – Harju-Jaani Ristija Johannese koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1991 Tallinna Jaani kog. Ordineeritud õpetajaks 15.09.1998.

Hariduskäik: Tallinna Reaalkool 1992, TÜ 1992–1997 (usuteadus, BA), UI past-sem Tartu Pauluse 1997/1998; KOK-1 1996.

Teenistuskäik: Tartu vik-õp 1998, Palamuse õp 1999–2014 (Toronto Peetri abiõp 1999–2000), Torma h-õp 2000–2006, Laiuse h-õp 2005–2006, Harju-Jaani õp al 2014. Tartu praostkonna sekretär al 2001–2014. Kirikukogu liige al 2017. Eesti kaitseväe küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni kaplan al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: Palamuse kooli usuõpetuse õpetaja 2000–2014, Palamuse Lionsi klubi liige 2008–2014, Kaitseliidu liige al 2009, Jõgeva maleva kaplan 2009–2014, Rävala malevkonna kaplan al 2104, Palamuse Pritsumehed asutajaliige ja juhatuse liige 2012–2014, Palamuse lasteaia Nukitsamees hoolekogu liige 2008–2014, esimees 2013–2014, Raasiku Põhikooli hoolekogu liige al 2014.

Autasud: EELK tänukiri 2020. Eesti Punase Risti medaliklassi teenetemärk 2002, B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 2002, Kaitseliidu Jõgeva maleva teenetemärk 2014, Kaitseliidu teenetemedali III klass 2014.


Ojamets, Raigo (10.12.1954 Märjamaa, Läänemaa) – Kodavere Mihkli koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Märjamaa kog. Ordineeritud aseõpetajaks 07.04.1993, antud õpetaja õigused 10.05.1995.

Hariduskäik: Rapla kaugõppekk 1978, UI 1990–1995 (dipl).

Teenistuskäik: Kodavere õp ja Alatskivi h-õp al 1993, Torma h-õp 1998–2000.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud ehitustöölise, maaparandaja, remondilukksepa, elektriku, keevitaja, transporditöölise, tisleri ja tsehhijuhatajana.

Autasud: EELK tänukiri 2020.


Olesk, Argo (06.02.1973 Võru) – Pindi koguduse õpetaja.

Ristitud 1990. Konfirmeeritud 1994 Pindi kog. Ordineeritud õpetajaks 02.07.1999.

Hariduskäik: Võru õhtukk 1991, TÜ 1993–1998 (usuteadus, BA), UI past-sem Pärnu Eliisabeti 1998/1999.

Teenistuskäik: Pärnu Eliisabeti abiõp 1999–2000, Emmaste õp ja Käina h-õp 2000–2007, Kärdla, Reigi ja Pühalepa h-õp 2004–2007, Peterburi Jaani h-õp 2006–2008, reservis 2008–2009, Pindi õp al 2009.

Autasud: EELK tänukiri 2020.


Ollino, Arvet (10.01.1971 Surju-Jaamaküla, Pärnumaa) – Saarde Katariina koguduse õpetaja.

Ristitud 1992. Konfirmeeritud 2002 Saarde kog. Ordineeritud diakoniks 02.07.2006, preestriks 07.07.2011.

Hariduskäik: Pärnu 2. kk 1989, Eesti Põllumajandusülik 2003 (põllumajanduse mehhaniseerimine), UI pedagoogiline osakond 1994–1996, TTA 2004–2011 (dipl), UI past-sem Saarde 2010/2011.

Teenistuskäik: Saarde diak 2006–2011, Pärnu vik-õp 2011–2013 (Saarde h-õp 2011–2013), Saarde õp al 2013. Kirikukogu liige 2009-2013, al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: Surju põhikooli matemaatikaõpetaja 1994–1995, Marana Puukooli puukoolitaja 1995–1996, ettevõtja metsanduse alal 1996, Pärnu Shalomi Abikeskuse Lastemaja kasvataja al 2007, juhatuse liige al 2009.

Autasud: H. Kuurme stipendium 2007, B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 2010; EELK tänukiri 2017.


Ool (snd Mägi), Tiina (21.03.1963 Kingissepa) – Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja.

Ristitud 1963. Konfirmeeritud 1997 Kuressaare kog. Ordineeritud õpetajaks 19.02.2012.

Hariduskäik: Kingissepa 1. kk 1981, Tallinna Polütehniline Instituut 1986 (tööstus- ja tsiviilehitus), UI 2002–2005 (BA), 2009 (religioonipedagoogika, MA), past-sem Kuressaare 2009/2010.

Teenistuskäik: Kuressaare abiõp al 2012. Kirikukogu liige 2009–2012. Hariduskomisjoni liige 2010–2012. EELK Kuressaare laste- ja noortetööjuht 2003–2012. Koordineerinud tööd intellektipuudega inimestega al 2010.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud inseneri ja arvutioperaatorina.

Autasud: aasta parim laste- ja noortetöö tegija 2009. EELK aukiri 2015.


Oras, Urmas (02.05.1960 Tartu) – Tartu Soome koguduse abiõpetaja.

Ristitud 1962. Konfirmeeritud 1983 Tartu Peetri kog. Ordineeritud aseõpetajaks 07.04.1993.

Hariduskäik: Tartu 3. kk 1978, Tartu Riiklik Ülikool 1988 (eesti filoloogia), UI 1991–1999 (lõpetamata), magistriõpe TTA 2008–.

Teenistuskäik: Äksi õp 1993–2009, Torma h-õp 1995–1998, Tartu vik-õp  2009–2015, Tartu Soome abiõp al 2015, Palamuse h-õp al 2016, Laiuse h-õp al 2020. Tartu hooldekodu hingehoidja 1995–2009 ja kaplan al 2009.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonnas 1987–1991.

Autasud: EELK aukiri 2016, aasta vaimulik 2017, EELK tänukiri 2017.


Orav, Arvo (02.11.1966 Tõstamaa, Pärnumaa) – Lääne praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud 1975. Konfirmeeritud 1988 Lääne-Nigula kog. Ordineeritud diakoniks 05.05.1992, õpetajaks 08.08.2003.

Hariduskäik: Olustvere Sovhoostehnikum 1985 (mesindus), UI 1992–2001 (dipl), past-sem kaitsevägi 2002/2003; KOK-7 2002.

Teenistuskäik: Lääne-Nigula diak 1992–2002, Noarootsi ja Nõva diak 1995–2002, kaitseväe lahingukooli kaplan 2002–2005, 1. jalaväebrigaadi kaplan 2005–2016, välismissioonil 2006, 2010, 2012. Lääne vik-õp al 2016.

Sõjaväeline auaste: lipnik 2002, nooremleitnant 2003, leitnant 2006, kapten 2009.

Autasud: EELK aukiri 2017.


Ots, Tanel (15.09.1973 Tallinn) – Jüri koguduse õpetaja.

Ristitud 1973. Konfirmeeritud 1991 Hageri kog. Ordineeritud diakoniks 25.05.1995, õpetajaks 14.09.1999.

Hariduskäik: Tallinna 20. kk, Tallinna Lastemuusikakool 1992 (trompet), UI 1992–1998 (dipl), past-sem Jüri 1998/1999, magistriõpe (sotsiaalteaduskond, haldusjuhtimine) Tallinna Tehnikaülikool 2012–.

Teenistuskäik: Hageri diak 1995–1999, Jüri diak 1998 ja õp al 1999, Prangli h-õp 2008–2013. Ida-Harju pr 2007–2011. Kirikukogu liige 2001–2011. EELK Tallinna Diakooniahaigla kaplan al 2003, nõukogu liige al 2006. EELK Misjonikeskuse nõukogu liige 1999-2008. SA Jüri Kiriku Fond asutaja ja nõukogu liige.

Muud ametid ja ülesanded: Kaunissepa talu peremees; Eesti Evangeelse Alliansi eestseisuse liige, Eesti Piibliseltsi nõukogu liige; Nabala Keskkonnakaitse Ühingu asutaja ja juhatuse liige al 2005, Vana-Harju skautmaleva juhatuse liige, külaseltsi MTÜ Soonurga juhatuse liige, Lionsi Klubi Harju I liige, MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed asutaja ja liige al 2010; Saku vallavolikogu liige al 2011, valimisliidu Väikelinn Saku liige al 2009, erakonna Eestimaa Rohelised liige 2006–2011 ja erakonna juhatuse liige 2010–2011. SA EELK Tallinna Diakooniahaigla nõukogu liige al 2015.

Sõjaväeline auaste: lipnik 2013.

Autasud: B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 2010, Harjumaa aasta 2012 sädeinimene. EELK Teeneteristi III järk 2015.


Paats, René (01.09.1971 Tartu) – Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 1999 Tallinna Kaarli kog. Ordineeritud diakoniks 31.05.2020.

Hariduskäik: Tartu 16. kk 1989, UI usuteadus 2016–2019 (dipl).

Teenistuskäik: Tallinna toomi diakon al 2020.


Pädam, Tiit (19.06.1958 Tallinn) – Stockholmi koguduse õpetaja.

Ristitud 1958. Konfirmeeritud 1976 Tallinna Jaani kog. Ordineeritud õpetajaks 15.09.1998.

Hariduskäik: Tallinna 10. kk 1976, Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1983 (arhitektuur), Uppsala ülik ja Johannelundi Teoloogiline Instituut 1992–1998 (usuteadus, Uppsala cand. theol., phil. mag.), Uppsala ülik 2011 (dr. theol.).

Teenistuskäik: Tallinna vik-õp1998-2018 (EELK Stockholmi õp al 2012), Tripoli (Liibüa) anglikaani St. Mary kog õp 2006–2007. Kirikukogu liige 1998–2002. UI rektor 1998–2002. Välissuhete nõukogu liige 2001–2006 ja haridusnõukogu liige 2001–2004. EELK ajakirja sekretär 1983–1985. Kons peasekretär 1988–1992, 2002–2005. Briti ja Iiri anglikaani kirikute ning Skandinaavia ja Balti luteri kirikute teoloogide ekspertrühma liige 1989–1992; ekspertrühm valmistas ette nende kirikute vastastikuse täieliku tunnustamise dokumendi „The Porvoo Common Statement”.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud katlakütjana 1978–1983, Restaureerimisvalitsuse plekksepana 1985–1988.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2007.


Paenurm, Peeter (26.05.1967 Tallinn) – kaitseväekaplan.

Ristitud 1967. Konfirmeeritud 1985 Kuusalu kog. Ordineeritud diakonõpetajaks 11.12.1991, antud õpetaja õigused 29.05.1995.

Hariduskäik: Tallinna 20. kk 1985, UI 1985–1995 (dipl), magistriõpe Helsingi ülik 1997–2004, TÜ 2004–; KOK-2 1997.

Teenistuskäik: EELK vik-õp 1991–1992, Ridala õp, Haapsalu abiõp ja Martna h-õp 1992–2001, Tartu Maarja õp 2001–2012, Kambja h-õp 2002–2005, Jõgeva ja Avinurme h-õp 2003, kaitseväe staabi- ja sidepataljoni kaplan al 2012. Tartu abipr 2002–2012. Kirikukogu liige 1998–2001. UI liturgika lektor 1996–1998, 2001–2004. EELK noorsootöö toimkonna sekretär 1990–1991, Noorsootöö Keskuse peasekretär 1991–1992, nõukogu liige 1991–1997, 1998–2003 ja juhatuse liige 1998–2001. Liturgiakomisjoni sekretär al 1992. Kunsti- ja arhitektuurinõukogu liige 2002-2015. Kultuuriväärtuste komisjoni liige al 2015. Ajalehe Eesti Kirik kolleegiumi liige al 2003.

Muud ametid ja ülesanded: Haapsalu Wiedemanni gümn usundiõpetuse õpetaja 1990–1992, Viljandi Kultuuriakadeemia liturgika õppejõud 2002–2003, Kaitseliidu Tartu maleva kaplan 2007–2012.

Sõjaväeline auaste: lipnik 1997, nooremleitnant 2012.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2010; Martna valla teenetemärk 2012.


Päiviö (snd Eskelinen), Toto Vappu Hannele (09.01.1957 Maaninka, Soome) – Soome Püha Peetruse koguduse õpetaja.

Ristitud 1957. Konfirmeeritud 1972 Soomes Sukeva kog. Ordineeritud Soome Evangeelses Luterlikus Kirikus pastoriks 05.06.1988.

Hariduskäik: Iisalmi gümn 1976, Helsingi ülik 1983 (mag. theol.), 2002 (dr. theol.).

Teenistuskäik Soomes: Helsingi Huopalahti noortepastor 1982–1997, Helsingi ülik religioonipedagoogika õppejõud usuteaduskonnas 1997–2003, haridusteaduskonnas 2003–2007. Ajalehe Kotimaa kolumnist 1996–1999. Helsingi praostkonna leerikonsultant 1991–1998. Kirikukogu liige 1992–1995. Kiriku Välisabi nõukogu liige 1995–1997. Helsingi abiõpetajate nõukogu liige 1994–1998 ja juhataja 1994–1995, 1997–1998. Soome Ettevõtjate Klubi Eestis juhatuse liige al 2008.

Teenistuskäik Eestis: soome õp al 2007, UI religioonipedagoogika õppetooli hoidja ja õppejõud al 2008.

Publikatsioonid: doktoritöö "Askel seurakuntaan, virolaisten rippikoulunopettajien käsitys rippikoulusta ja konfirmaatiosta" ("Samm kogudusse – eesti leeriõpetajate käsitlused leerist ja konfirmatsioonist"); lisaks arvukalt publikatsioone, sh õppekirjandust soome keeles.

Autasud: Soome aasta vaimulik 1995. EELK aukiri 2018.


Paju, Kristjan (05.05.1982 Pärnu) – Juuru koguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 2000 Juuru kog. Ordineeritud diakoniks 07.06.2020.

Hariduskäik: Rapla Täiskasvanute gümn 2016. UI 2016–.

Teenistuskäik: Juuru diak al 2020.


Paju, Urmas (07.02.1972 Tallinn) – Võnnu Jakobi koguduse õpetaja.

Ristitud 1994. Konfirmeeritud 1996 Mustvee kog. Ordineeritud diakoniks 29.05.2003, preestriks 05.06.2007.

Hariduskäik: Tallinna 6. õhtukk 1992, TTA 1995–2007 (dipl), UI past-sem Võnnu 2006/2007, TÜ 1998–2005 (psühholoogia).

Teenistuskäik: Rõngu diak 2003, Võnnu diak 2003–2007, õp al 2007. Kirikukogu liige 2009–2013, 2015–2017. Majandusnõukogu liige 2005–2009 ja revisjonikomisjoni liige al 2009.

Autasud: EELK aukiri 2020.


​Pärnamägi, Jaak ​(07.01.1959 Paide) – Võru praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud 1959. Konfirmeeritud 1998 Räpina kog. Ordineeritud diakoniks 04.09.2004, õpetajaks 05.06.2007.

Hariduskäik: Tallinna 16. kk 1977, TPI 1977–1979, UI 2001–2007.

Teenistuskäik: Mehikoorma diak 2004–2007, Mehikoorma õp 2007–2009, Rõuge h-õp 2007, Põlva abiõp 2016–2021, Võru vik-õp al 2021.


Parts, Peeter (26.09.1960 Mustla, Viljandimaa) – Kolga-Jaani Johannese koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1978 Tarvastu kog. Ordineeritud aseõpetajaks 14.05.1986, antud õpetaja õigused 03.04.1995.

Hariduskäik: Mustla kk 1979, UI 1981–1995 (dipl); KOK-2 1997.

Teenistuskäik: Mõisaküla õp 1986–1988, Halliste h-õp 1986–1988, Järva-Jaani õp 1989–1997, Koeru h-õp 1989–1990, Järva-Madise h-õp 1996–1997, kaitseväekaplan 1997–2010, Kolga-Jaani õp al 2010. Kirikukogu liige 1996–1997. Kaitseliidu Sakala maleva kaplan al 2011.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud raamatukoguhoidja, arheoloogia  laborandi, meteoroloogia vaatleja, valvuri ja kütja-kellamehena; Eesti Kongressi saadik, Järva-Jaani  vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees 1992–1993.

Sõjaväeline auaste: nooremleitnant 1997, leitnant 2001, kapten 2004.

Autasud: EELK diakooniatöö ideekonkursi peapreemia 2010, EELK tänukiri 2020. Ida-Viru maavanema tänukiri 2002, Eesti kaitseväe missioonimedal 2007.


Paul, Toomas (29.10.1939 Tartu) – õpetaja emeritus.

Ristitud 1939. Konfirmeeritud 1958 Ridala kog. Ordineeritud aseõpetajaks 20.12.1961, antud õpetaja õigused 20.05.1964. Arvatud emerituuri 01.11.2004.

Hariduskäik: Tartu Ehitustehnikum ja Tallinna Polütehnikum 1958 (tehnik-elektrik), UI 1960–1964 (dipl), 1971 (mag. theol.), TÜ 1994 (dr. theol.); Durhami ülik (Inglismaa) audoktor 1994.

Teenistuskäik: Ridala jutl 1960–1961. Ridala õp 1961–1968, Lihula h-õp 1963–1968, Martna h-õp 1965–1968, Valjala õp 1968–1986, Mustjala h-õp 1968–1976, Püha h-õp 1968–1981, Karja h-õp 1976–1986, Saaremaa Jaani h-õp 1981–1986, Tallinna Jaani õp 1986–2004, Nõmme Saksa Lunastaja h-õp 1992–1996. Saarte pr kt 1974–1975, pr 1975–1986, Tallinna pr kt 1987–1988, pr 1988–1990. Kons ass 1976–1989. Kirikukogu liige 1978, 1981, 1985, 1987, 1990. UI õppeülesande täitja 1974–1981, dots 1981–1986, UT prof 1986–1992. Lauluraamatukomisjoni liige 1976–1982, agendakomisjoni liige 1980–1988, piiblitõlkekomisjoni liige 1981–1988. Rahvusvahelise Lutheran-Orthodox Joint Commissioni liige 1984–1996. Briti ja Iiri anglikaani kirikute ning Skandinaavia ja Balti luteri kirikute teoloogide ekspertrühma, mis valmistas ette nende kirikute vastastikuse täieliku tunnustamise dokumendi „The Porvoo Common Statement”, liige 1989–1992.

Muud ametid ja ülesanded: TÜ UT prof 1992–1996, Eesti Muusikaakadeemia külalisprof 1996–2000, Akadeemia Nord kultuurifilosoofia ja kirjanduse õppetooli erakorraline prof 2005; Eesti Looduskaitse Seltsi liige al 1967, Emakeele Seltsi tegevliige al 1987, ajakirja Horisont toimetuskolleegiumi liige 1990–1998, EV kultuuripreemiate komisjoni liige 1990–2002, Eesti Piibliseltsi (asutaja)liige ja juhatuse liige 1991–1995, Uku Masingu Kolleegiumi vanem 1991–1997, Eesti Taassünni auhinna þürii liige 1993–1997, Eesti Teadusfondi humanitaarekspert teoloogia alal 1994–2001, EV Presidendi akadeemilise nõukogu liige 1995–1997, Avatud Eesti Fondi nõuandva kogu liige 1997–1999, Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi liige 1999–2006, poliitikauuringute keskuse Praxis nõuandva kogu liige 2002–2005, politsei nõukoja liige 2003–2005; kultuurilehe Sirp toimetuskolleegiumi liige 2003–2011, Tallinna Raamatu kolleegiumi liige al 2005, TÜ religiooniantropoloogia programmnõukogu liige al 2005, kaitsejõudude juhataja mõttetanki liige 2005–2007, rahvusringhäälingu ühiskondliku nõukoja liige 2007–2012.

Publikatsioonid: UT tõlge kreeka keelest koos Uku Masinguga valmis 1971–1984, ilmus 1989 ja 1990 ja redigeeritult uues kogupiiblis 1997. „Die Geschichte der estnischen Bibelübersetzung. Teil I“ 1994, „Ta tuli omade juurde. Jõulumõtisklusi” 1994, „Kusagilt kumab valgust. Postill” 1995, „Maise matka poolel teel. Leeriõpik täiskasvanutele” 1996, 2000 ja 2004, „Sinu tahtmine sündigu. Palveid maise matka lõpu eel” 1997, 1998 ja 2000, „Eesti piiblitõlke ajalugu” 1999, „Põuapäikese paistel. Etüüde” 2002 ja 2003, „Kirik keset küla” 2003 (sarjast „Eesti mõttelugu”), „Kontide kasulikkus. Artikleid ja arvustusi aastatest 1996–2005“ 2006, „Haihtunud hingede aeg, Mõtisklusi Maalehes 2000–2006” 2006, 2007 ja 2013, „Pastišš ja popurrii. Ilmavaatlusi” 2007, „Uskmatu Tooma lugu“ 2009, „Seitse sabasulge. Katse mõista inimeselooma“ 2009, „Totrusest ja tähendusest. Mõrkjaid mõtisklusi“ 2010, „Arm ja aare. 7 x 7 hommikupalvust” 2011, „Teispool vaikust. Mõned hommikused mõtisklused” 2012. Kogumikes ning ajakirjanduses on ilmunud üle poole tuhande kirjutise eesti, saksa ja inglise keeles, neist paarkümmend eelretsenseeritavates ajakirjades. Osa tõlgitud vene, soome, läti ja ungari keelde. Tiit Pädami koostatud bibliograafia teoses „Minu Issand ja minu Jumal. Pühendusteos Dr. theol. Toomas Pauli 70. sünnipäevaks“ 2009.

Autasud: EELK aukiri 1989 ja 2004, kuldristi kandmise õigus 2004, kirjastuspreemia 1996, EELK Teeneteristi II järk 2006, elutööpreemia 2013, Maarja medal 2006, Tallinna Jaani kog tänumärk 2008, UI tunnustusmedal 2017; Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukiri UT tõlke eest 1989, kirjastuse Kupar tõlkepreemia UT tõlke eest 1989, kultuurilehe Sirp aastapreemiad parimate esseede eest 1992 ja 1997, B. G. Forseliuse Seltsi Suur Ignatsi Jaagu medal pedagoogika ajaloo uurimise eest 1995, B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 1996, Maalehe Oskar aasta parimale kaasautorile 2001, Eesti Rahvuskultuuri Fondi (elutöö) tänuauhind ja -preemia 2007; Tallinna linna teenetemärk 1997, Riigivapi IV klassi teenetemärk 1998, Eesti Punase Risti I klassi teenetemärk 2004, EV Kultuuriministeeriumi tänukiri ja preemia kristlike väärtuste, kultuuri ja ühiskonnaelu lahtimõtestamise eest 2009, Aadu Luukase missioonipreemia 2011, EKNi eripreemia apologeetika vallas 2011, Enn Soosaare eetilise esseistika auhind 2013, TÜ Rahvusmõtte auhind 2014. Valitud seitsmenda eestimaalasena Euroopa Teaduste ja Kunstide Akadeemia liikmeks 2000.


Petermann, Kaido (12.05.1965 Pärnu) – Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja.

Ristitud 1965. Konfirmeeritud 1990 Tallinna Kaarli kog. Ordineeritud diakoniks 04.12.1992, diakonõpetajaks 12.01.1994, antud õpetaja õigused 07.10.1997.

Hariduskäik: Tallinna 15. õhtukk 1984, Tallinna 19. Tehnikakool 1986 (raadiote ja telerite remondi mehaanik), UI 1991–1997 (dipl); KOK-3 1998, PKOK-2 2009.

Teenistuskäik: Kose abiõp 1992–1997, Ida-Harju vik-õp 1997–1998, kaitseväekaplan 1998–2007 (sh piirivalves 2005–2007), piirivalvekaplan 2007–2009, politsei- ja piirivalvekaplan 2010–2014, reservis 2014–2021, Tallinna Püha Vaimu abiõp al 2021. Kirikukogu liige 1997–1999. Tallinna Kaarli kog kirikumees 1990–1992.

Muud ametid ja ülesanded: ehitustööline 1983–1984, Tallinna Aiandussovhoosi automaatikaseadmete remondi mehaanik 1986–1990.

Sõjaväeline auaste: nooremleitnant 1998, leitnant 2002, kapten 2005.

Autasud: kaitseväe medal rahuvalvemissioonil osalemise eest Bosnias ja Hertsegoviinas, NATO medal rahuvalvemissioonil osalemise eest Bosnias ja Hertsegoviinas.


Piir, Gustav Peeter (20.03.1961 Cokato, Wright County, Minnesota, Ameerika Ühendriigid) – Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja.

Ristitud 1961. Konfirmeeritud 1977 E.E.L.K. Vancouveri Peetri kog. Ordineeritud E.E.L.K-s õpetajaks 17.04.1988.

Hariduskäik: Sir Winston Churchilli gümn Vancouveris Briti Kolumbias Kanadas 1979, St Olaf College Northfieldis Minnesotas USAs 1979–1983 (BA), Lutheran Theol. Seminary Saskatchewani ülik Saskatoonis Saskatchewanis Kanadas 1983–1986 (MA).

Teenistuskäik E.E.L.K-s: St. Olaf College Boe Memorial kabeli abisakristaan 1979–1983, Lutheran Theol. Seminary organist ja sakristaan 1983–1986, Vancouveri Peetri kog jutl 1987, Toronto Peetri abiõp 1988–1992.

Teenistuskäik EELKs: Tallinna Kaarli abiõp 1992–1995, Tallinna Peeteli h-õp 1993–1994, Tallinna Püha Vaimu õp al 1995 (Püha Timoteose ja Püha Tiituse osakoguduse anglikaani preester al 2000), Tallinna Rootsi-Mihkli h-õp 1995–1997, Nõmme saksa h-õp 1998–2006, Nõmme Rahu h-õp 1998–1999, Tallinna soome h-õp 2001, 2006–2007, Viimsi h-õp 2004–2006. Tallinna abipr kt 1993, pr kt 1993–1994, 1995–1999 ja pr 1999–2007. Kons ass 2012-2015. Kirikukogu liige 1993–2007, 2012-2013. UI prorektor 1995–1996. Liturgiakomisjoni liige al 1992, välissuhete nõukogu liige 1992–1993, 2001-2015, hariduskomisjoni liige 2006-2015, Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni liige 2014-2015. Oikumeenia ja diasporaatöö komisjoni ja rahvusvaheliste suhete komisjoni liige 2015-2018, UI nõukogu liige al 2015. EELK lauluraamatu komisjoni liige al 2017. Rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete komisjoni liige al 2018.

Akadeemiliselt kuulub Eesti Üliõpilaste Seltsi.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2007, II järk 2017. Tallinna linna teenetemärk 2007.


Piir, Miina (17.07.1955 Tallinn) – Talinna praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud 1994. Konfirmeeritud 1994 Tallinna Toompea Kaarli. Ordineeritud õpetajaks 31.10.2013.

Hariduskäik: UI 2001–2005 (dipl), 2007 (akadeemiline usuteadus, MA), past-sem Valga 2008/2009.

Teenistuskäik EELK-s: Tallinna vikõp 2013–2018, al 2019, Harju-Madise 2018.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud psühholoogilise nõustajana al 1994.


Pill, Ivo (06.04.1955 Tallinn) – Sangaste Püha Andrease koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1988 Lääne-Nigula kog. Ordineeritud diakoniks 05.12.1989, aseõpetajaks 06.06.1990, antud õpetaja õigused 10.06.1993.

Hariduskäik: Tallinna 2. kk 1974, Kaarepere Sovhoostehnikum 1978, UI 1989–1993 (dipl), TÜ 1997 (usuteadus, BA), TÜ 2008 (ajalugu, BA).

Teenistuskäik: Võru vik-diak 1990, Sangaste õp al 1990, Laatre h-õp al 1991, Elva h-õp 1997–2001, Karula h-õp 1997–1999, Nõo h-õp 1997–2002, Helme ja Taagepera h-õp 1998–1999. Kirikukogu liige 1992–1997, al 2009.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud metsatehniku, metsavahi, treiali ja keevitajana; Eesti Kongressi saadik; Lüllemäe põhikooli ja Tsirguliina keskkooli ajaloo-, filosoofia- ja religiooniõpetaja; Kaitseliidu liige al 1993.

Autasud: EELK tänukiri 2005, EELK Teeneteristi III järk 2012; B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 1996, Kaitseliidu III klassi teenetemedal, Kaitseliidu II klassi teenetemedal.


Põder, Andres (22.11.1949 Kõmsi, Läänemaa) – peapiiskop emeritus.

Ristitud 1950. Konfirmeeritud 1968 Pärnu kog. Ordineeritud aseõpetajaks 19.09.1976, antud õpetaja õigused 08.12.1980. Valitud peapiiskopiks 24.11.2004. Ordineeritud piiskopiks ja introdutseeritud peapiiskopi ametisse 02.02.2005. Arvatud emerituuri 23.11.2014.

Hariduskäik: Pärnu 4. kk 1969, UI 1969–1980 (dipl).

Teenistuskäik: Viru-Nigula õp ja Kunda h-õp 1976–1979, Suure-Jaani õp 1979–1983, Kõpu h-õp 1982–1983, Räpina õp 1983–1990, Mehikoorma h-õp 1983–1989, Pärnu Eliisabeti õp 1990–2005, Sindi h-õp 1990–2001, 2002–2005, Tahkuranna h-õp 1992–1998, Saarde h-õp 1995–1998, 2004–2005, Audru h-õp 1996–1998, 2000–2001, Häädemeeste h-õp 1996–1998, Treimani h-õp 1996–1998, Tõstamaa h-õp 1996–1998, 2000–2001, Pärnu-Jakobi h-õp 1998, 2004–2005, Tori h-õp 1998–2005, Vändra h-õp 1998–2003, 2004–2005. Võru abipr 1987–1989, Pärnu pr 1990–2005. Kons ass 1990–2004. Peapiiskop 2005-2014. Kirikukogu liige 1987, al 1990. Õpetajate konverentsi juhatuse liige 1989–1994. UI õppejõud 1996–2004. Liturgiakomisjoni liige 1992–2010, juriidilise komisjoni liige 2001–2004, õpetuskomisjoni liige al 2006, hariduskomisjoni liige al 2006 ja välissuhete nõukogu liige al 2006. EELK ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku vahelise dialoogirühma liige al 2006, EKNi president al 2013, Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni kaasesimees 2014-2015. Oikumeenia ja diasporaatöö komisjoni liige al 2015. EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamise ajutise komisjoni esimees al 2016. EELK Misjonikeskuse auesimees al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: Eesti Kongressi saadik, EKLi asutajaliige ja Isamaaliidu liige, Pärnu linnavolikogu aseesimees 1999–2005, Eesti Muusikaakadeemia kuratooriumi liige 1997–2000, TÜ kuratooriumi liige al 2008.

Publikatsioonid: kõnede ja kirjutiste kogumik „Pärimuste pöördepunkt” 2007.

Autasud: EELK Teeneteristi I järk 2006, EELK Teenete Kuldrist 2014, Maarja medal ja kultuuripreemia 2016, UI tunnustusmedal 2017; Pärnu linna vapimärk 2005, Valgetähe II klassi teenetemärk 2006, Maarjamaa Altari ordeni II klass 2006, Püha Konstantinus Suure Ordu hõbetäht 2006, B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 2009, Aadu Luukase missioonipreemia nominant 2012, Jõgevamaa Hõberist 2013, Harju maakonna aukodanik 2014, Balti Assamblee medal 2016, kodanikupäeva aumärk 2016.


Põder, Johann-Christian (11.01.1977 Viru-Nigula, Lääne-Virumaa) – reservvaimulik.

Ristitud 1977. Konfirmeeritud 1994 Pärnu kog. Ordineeritud diakoniks 16.08.2007, preestriks 27.09.2009.

Hariduskäik: Pärnu Sütevaka Humanitaargümn 1995, TÜ 1995–2001 (usuteadus, BA cum laude), doktoriõpe Göttingeni ülik 2001–2010 (dr. theol.), UI past-sem Tallinna Jaani 2008/2009; täiendanud end Greifswaldi ülik 1997 ja Göttingeni ülik 1997–1999, Århusi ülik 2004–2007; KOK-6 2001.

Teenistuskäik: Tallinna vangla kaplani kt 2007, arestimajade vanemkaplan 2007–2008, vanglate peakaplani kt 2008–2009, vanglate ja politseiarestimajade peakaplan 2010—2013. UI eetika lektor 2007–2011.

Muud ametid ja ülesanded: ELCA New Yorgi Gustavus Adolphuse vik 1999–2000, New Yorgi Seafarers & International House’i meremeeste kaplan 1999–2000, Greifswaldi ülik külalisteadur 2011–2012, populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) kaasasutaja ja toimetuskolleegiumi liige al 2011.

Publikatsioonid: monograafia „Evidenz des Ethischen. Die Fundamentalethik Knud E. Løgstrups” 2010; artiklid „Hermann Keyserling und Uku Masing” (2007), „Diversity and the Common Body of Knowledge” 2009; „Vanglate kaplaniteenistus ja usuline töö vanglas. Kaplaniteenistuse käsiraamat” (koostaja) 2012; luulet ajakirjas Vikerkaar 6/2008.


Põder, Thomas-Andreas (03.01.1976 Pärnu) – EELK vikaarõpetaja.

Ristitud 1976. Konfirmeeritud 1991 Pärnu kog. Ordineeritud õpetajaks 09.08.2001.

Hariduskäik: Pärnu Sütevaka Humanitaargümn 1994, TÜ 1994–2000 (usuteadus, BA cum laude), Tübingeni ülik 1997–1999, 2001–2005, UI past-sem Tartu Pauluse 2000/2001, doktoriõpe Tübingeni ülik 2001–2012, Greifswaldi ülik 2012–; täiendanud end Sydney Katoliku Instituudis 1997; KOK-5 2000.

Teenistuskäik: E.E.L.K. Sydney Jaani abiõp 1996–1997, EELK vik-õp al 2001. Kirikukogu liige 2008–2010. Õpetuskomisjoni liige 2001–2010, sekretär 2006–2010, usutunnistuskirjade kolleegiumi liige al 2006. EELK ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku vahelise dialoogirühma liige al 2006. EELK esindaja Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas täiskogul (Budapestis 2006, Firenzes 2012) ja selle nõukogu liige al 2006. Hariduskomisjoni liige al 2015. Rahvusvaheliste suhete komisjoni nõunik 2015-2018, rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete komisjoni ekspert al 2018.

Muud ametid ja ülesanded: TÜ süstemaatilise usuteaduse assistent al 2005, TÜ usuteaduse programmijuht al 2007 ja usuteaduskonna nõukogu liige al 2007, Tartu analüütilise filosoofia seminari liige (vaheaegadega) al 1994, populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) kaasasutaja ja toimetuskolleegiumi liige al 2011.

Publikatsioonid: avaldanud ca 50 teaduslikku ja populaarteaduslikku tööd, mh Akadeemias, Usuteaduslikus Ajakirjas, ajakirjas Kirik & Teoloogia; jutlustekogu „Avalik saladus” 2005, koostanud „Eesti mõtteloo“ sarja Elmar Salumaa kirjutiste kogumiku „Evangeelium ja eetos“ 2008, koostanud koos W. Härlega ja tõlkinud „Avatud Eesti Raamatu“ sarja kogumiku „Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid“ 2013.

Autasud: TA üliõpilastööde konkursi I preemia 2000, kultuuriajakirja Akadeemia kaastöö hõbeauhind 2002. EELK aukiri 2016, 2018.


Praats, Allan (24.11.1963 Tallinn) – Viljandi Pauluse koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Juuru kog. Ordineeritud diakoniks 25.05.1995, õpetajaks 02.07.1999.

Hariduskäik: Rapla kk 1982, UI 1993–1998 (dipl), magistriõpe (religiooniantropoloogia) TÜ 2003–, UI past-sem Koeru 1998/1999.

Teenistuskäik: Koeru diak 1995–1999 ja õp 1999–2011, Järva-Peetri diak 1996–1998, Järva-Jaani h-õp 2000–2003, Viljandi Pauluse õp al 2011, Karksi h-õp al 2011. Kirikukogu liige 1992–1996, 2001–2005, 2009–2011. Revisjonikomisjoni liige al 2010.

Akadeemiliselt kuulub korporatsiooni Fraternitas Liviensis.

Autasud: EELK aukiri 2019.


Prass-Siim (snd Prass), Merle (17.10.1983 Keila) – Paldiski Nikolai koguduse õpetaja.

Ristitud 1991. Konfirmeeritud 2003 Keila kog. Ordineeritud diakoniks 23.06.2007, preestriks 27.09.2009.

Hariduskäik: Keila õhtukool 2003, UI 2003–2006 (BA), 2006–2008 (MA), past-sem Paldiski 2008/2009.

Teenistuskäik: Paldiski diakon 2007–2009 ja õp al 2009.

Publikatsioonid: "Piiskopi ja keisri kaitse all. Paldiski Nikolai kogudus 1769–2012" 2012.


Prükk, Aivo (22.09.1972 Tartu) — Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1990 Maarja-Magdaleena kog. Ordineeritud diakoniks 04.09.2005.

Hariduskäik: Maarja kk 1990, Eesti Põllumajandusülikool 1994 (metsamajandus), TTA al 1995.

Teenistuskäik: Maarja-Magdaleena diak 2005-2013, Tartu vikõp 2013, Maarja–Magdaleena õp al 2013. Kirikukogu liige al 2017.

Autasud: EELK tänukiri 2020.


Pupart, Mehis (11.02.1964 Kingissepa) – Torma Maarja koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1985 Kuressaare kog. Ordineeritud diakoniks 12.01.1994, õpetajaks 09.08.2001.

Hariduskäik: A. Mui nim Kingissepa 2. kk 1982, Tartu Riiklik Ülikool 1989 (ajalugu), UI 1990–1999 (dipl), past-sem Kuressaare 2000/2001.

Teenistuskäik: Saarte vik-diak 1994–2001 ja vik-õp 2001–2006, Torma õp al 2006. Sõmera hooldekodu kaplan 1990–2006.

Muud ametid ja ülesanded: osalenud Eesti Komiteede ja Genf 49 liikumises; Mihkli talumuuseumi nooremteadur 1988–1990.

Autasud: EELK tänukiri 2020.


Raamat, Tuuli (22.09.1976 Kingissepa) – politseikaplan.

Ristitud 1989. Konfirmeeritud 1992 Kuressaare kog. Ordineeritud diakoniks 19.09.2004, õpetajaks 08.12.2013. Reservis 04.11.2015-12.12.2016.

Hariduskäik: Kuressaare Ametikool 1994, UI pedagoogiline osakond 1994–1996, Raudaskylän Kristillinen Opisto Soomes 1996–1999 (noorsootöö juhtimine), Soome Humanitaarinstituut 2000–2003 (noorsootöö), UI 2000–2007 (läks üle Helsingi ülik), magistriõpe (kiriklik sotsioloogia) Helsingi ülik 2006–.

Teenistuskäik: Helsingi eesti diak 2005—2013, õp 2013-2015. Kuressaare pühapäevakooli õpetaja 1990–1996 ja noortejuht 1995–1996, Helsingi eestikeelse kogudusetöö vastutav koordinaator 2001–2004. Politseikaplan al 2016.

Muud ametid ja ülesanded: Tallinna noorsootöö spetsialist 1999–2000, abipolitseinik Tallinnas, florist Saaremaal 2000–2001, Helsingi Noorsooameti projektijuht 2001–2003, Soome Punase Risti projektijuht 2003–2004 ja koolitaja 2003–2004, MTÜ Naiste Liin Soomes juhatuse liige 2004–2007, Soome Noorte Naiste Kristliku Ühingu juhatuse liige al 2005 ja asepresident 2009–2011, president al 2012.

Publikatsioonid: kogumik „Eestlaste kristlik kodu Soomes” 2010.

Autasud: EELK koostöömedal 2016, EELK aukiri 2020. EV Välisministeeriumi tänukiri eestlaste rahvusliku identiteedi säilitamistöö eest Soomes 2012. 


Rajando, Ants (02.02.1960 Tallinn) – Vormsi Püha Olavi koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1985 Tallinna Püha Vaimu kog. Ordineeritud diakoniks 19.06.1992, õpetajaks 11.02.2017.

Hariduskäik: Tallinna 46. kk 1978, Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1983 (arhitektuur).

Teenistuskäik: Vormsi diak 1992-2017, õp al 2017. Kultuuriväärtuste komisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: tegutseb ka arhitektina.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2013.


Rebane, Kalle (26.03.1961 Randvere, Harjumaa) – Ida-Harju praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1985 Kuusalu kog. Ordineeritud diakoniks 20.08.2005, õpetajaks 11.02.2017.

Hariduskäik: Olustvere Sovhoostehnikum 1980, UI 1991–1996 (lõpetamata), TTA 2008-2012 (dipl, BA), magistriõpingud TÜ 2012-; laste- ja noorsootöö kursus Seurakuntaopistos (Järvenpää, Soome) 1990.

Teenistuskäik: Loksa diak 2005–2008, Prangli diak 2008-2017, Ida-Harju vik-õp al 2017.

Autasud: EELK aukiri 2011.


Reimann, Ülle (10.06.1966 Tallinn) – Mustamäe koguduse diakon.

Ristitud 2005. Konfirmeeritud 2006 Tallinna Pühavaimu kog. Ordineeritud diakoniks 13.05.2018

Hariduskäik: Tallinna 42. kk 1984. Tallinna Sidekool 2000 (trükitehnik). UI 2007–2011 (BA).

Teenistuskäik: Mustamäe diak al 2018.


Reimann, Valdo (14.01.1959 Tartu) – Tapa Jakobi koguduse õpetaja.

Ristitud 1959. Konfirmeeritud 1977 Tartu Peetri kog. Ordineeritud diakoniks 02.02.1992, diakonõpetajaks 20.05.1992, antud õpetaja õigused 26.08.2001.

Hariduskäik: Tartu 3. kk 1977, UI 1987–2001 (dipl).

Teenistuskäik: Rõuge diak 1992 ja õp 1992–2003, Jõgeva õp 2003-2015, Laiuse h-õp 2005, 2012, Tapa õp al 2015, Järva-Madise h-õp al 2020. Kirikukogu liige 1993–1997, 2001–2003. Tartu Peetri vöörmünder 1982–1992.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud lukksepana 1977–1987.

Autasud: EELK aukiri 2016.


Reinaru, Leevi (07.04.1957 Rõuge, Võrumaa) – Lääne-Nigula Püha Nikolause koguduse õpetaja.

Ristitud 1957. Konfirmeeritud 1975 Ranna kog. Ordineeritud aseõpetajaks 06.09.1978, antud õpetaja õigused 02.12.1994.

Hariduskäik: Tallinna 4. kk 1975, UI 1976–1994 (dipl), õpetajakoolitus (religioonipedagoogika) 2003–2007.

Teenistuskäik: Avinurme õp ja Tudulinna h-õp 1978–1980, Lääne-Nigula õp al 1982, Noarootsi h-õp 1983–2007, al 2015, Nõva h-õp 1994–2006, al 2021. Lääne abipr kt 1992–1995 ja abipr 1995-2015, Lääne pr 2015–2019. Kirikukogu liige al 1992. Välissuhete nõukogu liige 1993–1997, 2002-2015, revisjonikomisjoni liige 1997–2001. EELK Misjonikeskuse juhataja 1997–2007, al 2010. Misjonikomisjoni ning oikumeenia ja diasporaatöö komisjoni liige al 2015. EELK esindaja eestikeelse kogudusetöö Soomes koostöökomisjonis al 2016.

Autasud: EELK aukiri 2003, EELK Teeneteristi III järk 2007, EELK Teeneteristi II järk 2014, EELK kuldristi kandmise õigus 2017, EELK aasta vaimulik 2018.


Reinsoo, Rene (02.05.1968 Tallinn) – Kihelkonna Mihkli koguduse õpetaja, Saarte praostkonna abipraost.

Ristitud 1968. Konfirmeeritud 1986 Kihelkonna kog. Ordineeritud diakoniks 27.03.1993, õpetajaks 29.08.2000.

Hariduskäik: Kingissepa 1. kk 1986, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1986–1992 (üldtehnilised distsipliinid ja tööõpetus, lõpetamata), UI 1991–1999 (dipl), past-sem Kihelkonna 1999/2000.

Teenistuskäik: Kihelkonna ja Kärla diak 1993–2000, Mustjala diak 1993–1994, Saarte vik-õp 2000–2001, Kihelkonna õp ning Kärla ja Mustjala h-õp al 2001. Kirikukogu liige 2005–2009, al 2015. Saarte abipr al 2015. Nomineerimiskomisjoni liige al 2017.

Autasud: Saare maakonna aasta isa 2007. EELK aukiri 2016, EELK Teeneteristi III järk 2018.


Roosimägi, Heinar (13.05.1976 Jõhvi) – reservvaimulik.

Ristitud 1990. Konfirmeeritud 1996 Jõhvi kog. Ordineeritud diakoniks 17.08.2003. Arvatud reservi 16.07.2011.

Hariduskäik: Kohtla-Järve 17. kk 1994, UI 1997–2008 (lõpetamata).

Teenistuskäik: Muhu, Pöide ja Orissaare diak 2003–2005, Lüganuse diak 2005–2011, Viru-Nigula diak 2006–2010, Kunda diak 2006–2007, 2009–2011.


Roots, Marek (06.01.1976 Elva) – Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1995 Mustvee kog. Ordineeritud õpetajaks 08.08.2003.

Hariduskäik: Rõngu kk 1994, TTA 1995–2002 (dipl), UI past-sem Elva 2002/2003, magistriõpe 2004–2008 (mag. theol.); KOK-3 1998.

Teenistuskäik: Häädemeeste õp ning Treimani ja Tahkuranna h-õp 2003–2006, 2007–2008 (Toronto Peetri abiõp 2006–2007), Keila õp 2008–2018, Tartu Pauluse abiõp al 2018. Kristliku kasvatuse komisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: Eesti Evangeelse Vennastekoguduse eestseisuse liige al 2006, usundiõpetuse õpetaja Saue gümn al 2011.

Publikatsioonid: luulekogu „Tuuletund” 2000.

Autasud: aasta vaimulik 2014, EELK aukiri 2017.


​Rosma, Meelis ​(25.03.1979 Tartu) – reservvaimulik.

Ristitud 1989. Konfirmeeritud 2001 Tartu Pauluse kog. Ordineeritud diakoniks 19.06.2005, õpetajaks 15.08.2006.

Hariduskäik: Tartu 10. kk 1997, TÜ 1999–2005; täiendanud end Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 2002/2003.

Teenistuskäik: kaitseväekaplan 2005–2007, 2016–2018.

Autasud: EELK tänukiri 2018.


Rumm, Juhan (05.04.1942 Rakvere) – Väike-Maarja ja Tamsalu koguduse diakon.

Ristitud 1942. Konfirmeeritud 2010 Rakvere kog. Ordineeritud diakoniks 23.03.2019.

Hariduskäik: Tallinna Polütehniline Instituut 1967. UI 2017–2018, UI past-sem diakonikoolitus 2018/2019.

Teenistuskäik: Väike-Maarja ja Tamsalu diak al 2019.


Saak, Kaido (29.08.1965 Haapsalu) – Lihula Eliisabeti koguduse õpetaja, Lääne praostkonna praost.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Lihula kog. Ordineeritud diakoniks 05.05.1992, õpetajaks 10.08.2004.

Hariduskäik: Lihula kk 1980, Türi Näidissovhoostehnikum 1984 (tehnik-elektromehaanik), UI 1990–1992, 1997–2003 (dipl), past-sem Lihula ja Haapsalu 2003/2004; KOK-2 1997.

Teenistuskäik: Lihula, Hanila ja Karuse diak 1992–2004, Lihula õp al 2004, Hanila h-õp 2004–2005, Karuse h-õp 2004–2006, 2012, al 2014, Mihkli h-õp al 2006. Lääne pr al 2019. Kirikukogu liige 2015–2017.

Autasud: EELK aukiri 2020.


Sääsk, Kristi (18.06.1973 Viljandi) – EELK vikaarõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1990 Suure-Jaani kog. Ordineeritud diakoniks 27.04.1997, preestriks 05.06.2007.

Hariduskäik: Suure-Jaani kk 1991, UI 1999–2007 (BA), past-sem Suure-Jaani 2006/2007, magistriõpe (religioonipedagoogika) 2007–.

Teenistuskäik: Suure-Jaani diak 1997–2007 ja õp 2007–2018. Viljandi vik-õp 2018–2019, EELK vik-õp al 2019. Kristliku kasvatuse komisjoni liige al 2015. Kirikukogu liige 2013–2017.

Muud ametid: SA Laagrikeskus Talu nõukogu liige al 2015.


Saks, Urmo (11.11.1969 Pärnu) – reservvaimulik.

Ristitud ja konfirmeeritud 1991 Kihelkonna kog. Ordineeritud diakoniks 12.01.1994, preestriks 05.06.2007. Arvatud reservi 01.01.2010.

Hariduskäik: Sindi kk 1988, UI 1991–2003 (dipl), past-sem 2006–2007.

Teenistuskäik: Mustjala diak 1994–2002, Saarte vik-diak 2002–2007, Muhu õp ja Pöide h-õp 2007–2010, Orissaare abiõp 2008–2010.


Salumäe, Tiit (25.12.1951 Tartu) – EELK piiskop, Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja.

Ristitud 1952. Konfirmeeritud 1970 Kuusalu kog. Ordineeritud õpetajaks 05.10.1975. Ordineeritud piiskopiks 23.04.2015.

Hariduskäik: Loksa kk 1970, UI 1965–1975 (kirikumuusika), 1970–1975 (usuteadus, dipl), õpetajakoolitus (religioonipedagoogika) 2003–2007.

Teenistuskäik: Haapsalu õp al 1975 (Vancouveri Peetri h-õp 2006, Baltimore’i Markuse, Washingtoni Markuse ja Seabrooki h-õp 2007), Noarootsi h-õp 1975–1979, 2010–2014, Ridala h-õp 1978–1990, 2001–2003, 2004–2005, 2010–2011, 2014-2015, Puškini (Leningradi) luterliku kog (ingeri) h-õp 1981–1989, Vormsi h-õp 1989-2017, Lihula, Hanila ja Karuse h-õp 1994–1997, 1997–2004, 2012–2014, Martna h-õp 2001–2003, 2004–2006, 2010–2011, 2014-2015, Nõva h-õp 2010—2014. Lääne abipr 1982–1992 ja pr 1992-2015. Kons ass 1994-2015, Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi ass 2012-2015. Kirikukogu liige al 1991. Lauluraamatukomisjoni liige 1976–1992, al 2017, liturgiakomisjoni esimees al 1991 ja revisjonikomisjoni esimees 1992–1994. Avalike suhete komisjoni(meediakomisjoni),  kultuuriväärtuste komisjoni (kunsti- ja arhitektuurikomisjoni), oikumeenia ja diasporaatöö komisjoni ning autasude komisjoni esimees. Välissuhete komisjoni ja infotehnoloogia komisjoni esimees kuni 2015. Rahvusvaheliste suhete komisjoni liige 2015-2018, rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete komisjoni liige al 2018. UI raamatukogu juhataja. Kons raamatukogu juhataja 1974–1988, kirjastus- ja pressiosakonna juhataja 1988–1996. Ajalehe Eesti Kirik nõukogu ja kolleegiumi liige. Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni liige al 2014. EELK esindaja eestikeelse kogudusetöö Soomes koostöökomisjonis al 2016.

Muud ametid ja ülesanded: Eesti Piibliseltsi esimees al 1991. EELK esindaja EKNis. Eesti Muinsuskaitse Seltsi, NMKÜ, Eesti Kristliku Televisiooni, Ordo Sancti Constantini Magni ja Eesti Lipu Ühingu liige. Luterliku Maailmaliidu Euroopa vähemuskirikute kommunikatsioonikomisjoni juhatuse liige 1989–2001 ja asepresident 1995–2001. EELK esindaja riikliku programmi "Pühakodade säilitamine ja areng" juhtnõukogus 2015.

Autasud: EELK aukiri 1991 ja 2000, kuldristi kandmise õigus 2005, EELK Teeneteristi II järk 2007, EELK Teeneteristi I järk 2015, UI tunnustusmedal 2017; B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 1996, kodanikupäeva aumärk 1999, Balti vabariikide raamatukonkursi 1990 II diplom ja III diplom, Valgetähe III klassi teenetemärk 2001, Haapsalu linna vapimärk 2002, Soome kiriku infovahetuse aastapreemia, kaitseliidu eriklassi teenetemedal 2013, Eesti Endiste Metsavendade Liidu teeneteristi III klass 2013, Läänemaa teenetemärk 2013, Aasta Eurooplane 2018.


Salumäe, Ivar-Jaak (19.02.1945 Tartu) – õpetaja emeritus.

Ristitud 1945. Konfirmeeritud 1963 Kuusalu kog. Ordineeritud aseõpetajaks 02.02.1966, antud õpetaja õigused 11.12.1974. Arvatud emerituuri 20.02.2010.

Hariduskäik: Loksa kk 1963, UI 1961–1964 (kirikumuusika, lõpetamata), 1963–1974 (usuteadus, dipl).

Teenistuskäik: Kuressaare ja Kaarma õp 1966–1978, Püha h-õp 1968, Viljandi Pauluse õp 1978–1990, Paistu h-õp 1979–1990, Mõisaküla h-õp 1984–1985, Tallinna toomi õp 1990–2010. Saarte abipr 1975–1978, Viljandi abipr 1979–1990, Tallinna abipr 1991–1992. Kons ass 1987–1989. Kirikukogu liige 1978, 1981, 1985, 1987, 1990–2005. Lauluraamatukomisjoni liige 1976–1991 ja liturgiakomisjoni liige 1992–2001.

Autasud: EELK aukiri 2004, kuldristi kandmise õigus 2004, EELK Teeneteristi II järk 2007, titulaarpraost 2010, Maarja medal 2010; Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk 2005.


Salumets, Indrek (09.07.1982 Tartu) – Hargla koguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 2006 Tartu Ülikooli-Jaani kog. Ordineeritud diakoniks 23.05.2020.

Hariduskäik: Hugo Treffneri gümn 2000. UI 2016–.

Teenistuskäik: Hargla diak al 2020.


Salumets (snd Mets), Signe (01.04.1979 Tartu) – Hargla koguduse diakon.

Ordineeritud diakoniks 23.05.2020.

Hariduskäik: Tartu Forseliuse gümn 1997. TÜ 2003 (arstiteaduskond).

Teenistuskäik: Hargla diak al 2020.


Salumets, Üllar (19.01.1969 Võru) – Urvaste Püha Urbanuse koguduse õpetaja, Võru praostkonna praost.

Ristitud 1972. Konfirmeeritud 1987 Rõuge kog. Ordineeritud diakoniks 11.12.1994, õpetajaks 09.08.2001.

Hariduskäik: Antsla kk 1987, UI pedagoogiline osakond 1991–1993, UI 1993–2000 (dipl), past-sem Kambja 2000/2001.

Teenistuskäik: Urvaste diak 1994–2001 ja õp al 2001. Võru abipr 2007–2015, pr al 2015. Kirikukogu liige al 2009. EELK majandusnõukogu liige al 2018.

Muud ametid ja ülesanded: Antsla vallavolikogu liige al 1999.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2008.


Salveste, Enn (02.03.1961 Tallinn) – Simuna Siimona ja Juuda koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1979 Järva-Madise kog. Ordineeritud diakoniks 11.03.1990, preestriks 05.06.2007.

Hariduskäik: Paide kaugõppekk 1984, UI 1985–2007 (BA), past-sem 2006/2007.

Teenistuskäik: Järva-Madise diak 1990–1996, Viru vik-diak 1997–2007 ja vik-õp 2007–2010, Kunda h-õp 2007–2009, Peterburi Jaani h-õp al 2008, Simuna h-õp 2008–2010 ja õp al 2010, Väike-Maarja h-õp 2009-2017, Tamsalu h-õp 2009–2010, 2012—2013.

Autasud: EELK aukiri 2020.


Samuel, Moonika (27.09.1976 Vastseliina, Võrumaa) – Võru praostkonna vikaardiakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 1993 Vastseliina kog. Ordineeritud diakoniks 04.06.2001.

Hariduskäik: Vastseliina kk 1994, TTA 1994–2001 (dipl); KOK-4 1999.

Teenistuskäik: Kuperjanovi jalaväepataljoni kaplan 2001–2011, Võru vik-diak al 2011.

Sõjaväeline auaste: lipnik 1999, nooremleitnant 2004.


Sander, Ove (04.05.1970 Tartu) – Nõmme Rahu koguduse õpetaja, EELK Usuteaduse Instituudi rektor, konsistooriumi assessor.

Ristitud 1970. Konfirmeeritud 1988 Tartu Pauluse kog. Ordineeritud aseõpetajaks 16.01.1991, antud õpetaja õigused 02.12.1994.

Hariduskäik: Nõo kk 1988, UI 1988–1994 (dipl), AFLC Teoloogiline Seminar USAs 1997–1998 (mag. div.), Tallinna Ülik 2005 (PhD), järeldoktor LCMS Concordia Seminar USAs 2007.

Teenistuskäik: Vastseliina õp 1991–1998, Nõmme õp al 1999. Võru abipr 1995–1996. Kons ass 2005–2012, al 2015. Kirikukogu liige 1992–1997, 2001–2009, 2011-2012, al 2015. Ajalehe Eesti Kirik teoloogiline konsultant 1996–1997. UI praktilise usuteaduse õppetooli õppejõud ja hoidja 1998–2010, past-sem juhataja 1998–2012. UI rektor al 2012. Õpetajate konverentsi juhatuse liige 2000–2004 ja vaimulike konverentsi juhatuse liige 2004–2010. Õpetuskomisjoni liige al 2006 ja hariduskomisjoni liige al 2006. SA Tallinna Toomkooli nõukogu liige 2011–2012. SA EELK Tallinna Diakooniahaigla nõukogu liige al 2012. Herbert Kuurme mälestusfondi halduskogu liige al 2006, UI toetusfondi esimees al 2013. Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni liige al 2015. Diakoonia ja ühiskonnatöö komisjoni esimees ning vaimuliku ameti komisjoni liige al 2015. EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamise ajutise komisjoni liige al 2016.

Muud ametid ja ülesanded: SA EELK Tallinna Diakooniahaigla nõukogu liige al 2015.

Autasud: EELK kirjastuspreemia 1998, EELK Teeneteristi III järk 2007, aasta vaimulik 2009, EELK Teeneteristi II järk 2020. TTA Ratasristi II järgu teenetemärk 2013; Vastseliina Teisipäevaklubi 1. järgu orden 1998, Nõmme aasta tegija 2008, Tallinna teenetemärk 2014.


Saupõld, Urmas (03.05.1967 Tallinn) – Valga praostkonna vikaardiakon.

Ristitud 1993. Konfirmeeritud 2016 Tartu Pauluse kog. Ordineeritud diakoniks 14.05.2019.

Hariduskäik: Kehra kk 1985, UI 2016–2018 (usuteadus, MA).

Teenistuskäik: Rõngu diak 2019, Valga vik-diak al 2019.


Schihalejev, Rein (02.05.1973 Karksi-Nuia, Viljandimaa) – Viljandi praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud 1990. Konfirmeeritud 1991 Halliste kog. Ordineeritud õpetajaks 23.10.1996.

Hariduskäik: Nuia kk 1991, TÜ 1991–1995 (usuteadus, BA), õpetajakoolitus (usuõpetuse õpetaja) 1999, UI past-sem Pärnu Eliisabeti 1995/1996.

Teenistuskäik: Põltsamaa abiõp 1996–1997 ja õp 1997–2002 (Toronto Peetri abiõp 1999–2000), Viljandi Jaani abiõp 2002–2004 ja õp kt 2004–2005, Mõisaküla h-õp 2004–2009, Pilistvere ja Suure-Jaani h-õp 2004–2007, Viljandi vik-õp al 2005, Tarvastu h-õp 2006. Viljandi abipr 1997–1999, 2001–2005 ja pr 2005–2007. Kirikukogu liige 2001–2007.


Sellak-Martinson (snd Sellak), Saima (22.08.1974 Põltsamaa) – Tallinna Toompea Kaarli koguduse diakon, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla kaplan.

Ristitud ja konfirmeeritud 1994 Põltsamaa kog. Ordineeritud diakoniks 08.12.2002.

Hariduskäik: Jõgeva 2. kk 1992, Tallinna Sidekool 1993 (lillekasvataja-dekoraator), TTA 1994–2000 (dipl), magistriõpe (diakoonia) UI 2008–; KOK-4 1999.

Teenistuskäik: Tallinna Kaarli diak al 2002. Diakoonia- ja ühiskonnatöö komisjoni liige al 2015. Tallinna Diakooniahaigla kaplan al 2017.

Autasud: EELK aukiri 2014.


Sevastjanov, Oleg (23.09.1948 Ašgabat, Türkmenistan) – õpetaja emeeritus.

Ristitud 1953. Konfirmeeritud 1989 Peterburi luterlikus kog. Ordineeritud Ingeri Evangeelses Luterlikus Kirikus pastoriks 08.10.1993. Arvatud emerituuri 23.09.2019.

Hariduskäik: Moskva Akadeemilise Kunstiteatri stuudiokool 1973; Concordia Teoloogiline Seminar Fort Wayne'is USAs 1998–2000 (mag. theol.).

Teenistuskäik Venemaal: Moskva Kolmainu diak 1990–1993 ja õp 1993–1998, Zelenogorski (Terijoki) õp 2001–2003, Missouri Sinodi misjoni pastor-konsultant Moskvas 2003–2005.

Teenistuskäik Eestis: Narva Aleksandri abiõp 2005–2015, Viru vik-õp 2015–2018, Narva abiõp 2018–2019.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud Moskva teatrites Lenkom, Satiiriteater ja Noore Vaataja Teater.

Autasud: EELK tänukiri 2010.


Siim, Joel (14.07.1975 Tallinn) – Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse abiõpetaja.

Ristitud 1990. Konfirmeeritud 1993 Keila kog. Ordineeritud diakoniks 17.03.1996, õpetajaks 15.09.1998.

Hariduskäik: Keila 1. kk 1993, UI 1993–1997 (dipl), past-sem Türi ja Järva-Jaani 1997/1998.

Teenistuskäik: Keila diak 1996–1998, Järva-Jaani õp ja Järva-Peetri h-õp 1998–1999, Lääne-Harju vik-õp 1999–2007, Harju-Madise h-õp 1999–2007 ja õp 2007–2018, Keila õp kt 2001–2002, 2007, Risti h-õp 2004–2005, Peterburi Jaani abiõp 2005–2006, Paldiski h-õp 2007, 2008–2009, 2015–2017, Tallinna toomi abiõp al 2018. Liturgiakomisjoni liige al 2010. Eesti kiriku kalendri toimetaja al 2002.

Muud ametid ja ülesanded: Keila gümn piibliloo õpetaja 2004–2007, Murru vangla vanglakomisjoni liige 2000–2010.

Autasud: EELK aukiri 2016.


Simson, Hüllo-Kristjan (08.05.1971 Tallinn) – Kärdla Johannese koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1990 Harju-Jaani kog. Ordineeritud diakoniks 16.07.2004, preestriks 05.06.2007.

Hariduskäik: Tallinna 46. kk 1989, UI 1991–2007 (TÜ 1993–1997) (BA), UI past-sem Kärdla, Reigi, Pühalepa 2006/2007.

Teenistuskäik: Kärdla, Reigi ja Pühalepa diak 2004–2007, Kärdla õp ning Reigi, Pühalepa, Emmaste ja Käina h-õp al 2007. Kirikukogu liige al 2009.

Autasud: EELK aukiri 2018.


Simson (snd Kulvere), Triin (19.07.1974 Jõgeva) – Käina Martini koguduse diakon.

Ristitud 1990. Konfirmeeritud 1991 Palamuse kog. Ordineeritud diakoniks 16.07.2004.

Hariduskäik: Jõgeva 1. kk 1992, TÜ 1992–1997 (usuteadus, BA), magistriõpe (religioonipedagoogika) UI 2005–.

Teenistuskäik: Saarte vik-diak 2004-2014, Käina diak al 2014.

Muud ametid ja ülesanded: SA EELK Tallinna Diakooniahaigla nõukogu liige al 2015.

Autasud: EELK aukiri 2018.


Sokk (snd Pukk), Maarja (17.08.1975 Valga) – Valga praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1995 Tartu Ülikooli kog. Ordineeritud diakoniks 06.04.2006, preestriks 26.08.2011.

Hariduskäik: Kanepi kk 1993, TÜ 1993–2001 (usuteadus, BA), UI past-sem Tartu Maarja 2004/2005.

Teenistuskäik: Tartu Maarja diak 2006–2008, Valga vik-diak (Rannu diak al 2008) 2008–2011, Valga vik-õp 2011, Rannu õp 2011-2014, Valga vik-õp al 2014.


Soom, Kaido (07.06.1972 Tallinn) – Tartu praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud 1986. Konfirmeeritud 1988 Avinurme kog. Ordineeritud diakoniks 05.05.1992, õpetajaks 24.09.1995.

Hariduskäik: Rakvere 1. kk 1990, UI 1991–1995 (dipl), kliinilise haiglahingehoiu erikoolitus Soome Kiriku Haiglahingehoiu Keskuses 1999, Helsingi ülik 2002 (mag. theol.), TÜ 2007 (dr. theol.).

Teenistuskäik: Viru-Jaakobi ja Tudu diak 1992–1994, Vigala õp 1995–2003, Tartu vik-õp al 2003, Kambja h-õp 2005–2006, Peterburi h-õp al 2016. Pärnu abipr 2003–2004. Kirikukogu liige 1997–2003, al 2013. UI õppejõud al 1999. Vaimulike konverentsi juhatuse liige al 2010. Liturgiakomisjoni liige al 2001, hariduskomisjoni liige 2008–2010 ja õpetuskomisjoni liige al 2010. Misjonikomisjoni ja vaimuliku ameti komisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: TÜ lektor al 2003.

Autasud: B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 2002. EELK aukiri 2016, EELK Teeneteristi III järk 2020.


Soone, Einar (26.09.1947 Rapla) – EELK piiskop ​emeritus, EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari juhataja.

Ristitud 1947. Konfirmeeritud 1966 Rapla kog. Ordineeritud aseõpetajaks 03.10.1973, antud õpetaja õigused 19.05.1980. Valitud piiskopiks 02.09.1992, ordineeritud piiskopiks 12.12.1992. Arvatud emerituuri 27.09.2017.

Hariduskäik: Tallinna 6. õhtukk 1966, UI 1970–1980 (dipl).

Teenistuskäik: Lüganuse õp ja Kiviõli h-õp 1973–1985, Tallinna Kaarli õp 1985–2012, Viimsi h-õp 1994–2003. Tallinna pr 1990–1993, Järva pr kt 1992–1993. Kons ass 1990–1992. EELK piiskop 1992–2017, Kirikukogu liige al 1991. UI past-sem juhataja al 2012. EKNi president 1993–2013, EELK esindaja EKNis 2013–2017. Õpetajate konverentsi juhatuse liige 2000–2003. Lauluraamatukomisjoni liige 1982–1992, välissuhete nõukogu liige 1992–1993, õpetuskomisjoni liige 2006–2017, autasude komisjoni liige 2010–2017, hariduskomisjoni liige 2012–2017, oikumeenia ja diasporaatöö komisjoni liige ning vaimuliku ameti komisjoni esimees 2015–2017. Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni liige 2014–2015.

UI õppejõud (vaimulik amet, liturgika, hingehoid). EELK delegaat Kirikute Maailmanõukogu Assambleel (Canberra 1991, Harare 1998) ja Euroopa Kirikute Konverentsi Assambleel (Praha 1992, Graz 1997, Trondheim 2003).

Muud ametid ja ülesanded: Tallinnfilmi assistent-laborant 1964–1966, Eesti Projekti uurimistööde osakonna tööline 1967–1968, ÜTKK Projekteerimise Instituudi fotograaf-laborant 1968–1973.

Kriminaalpreventsiooni nõukogu ja juhatuse, Eesti Koostöö Kogu nõukogu, siseturvalisuse nõukogu, Aadu Luukase Fondi nõukogu, Püha Lazaruse ordu liige.

Autasud: EELK Teeneteristi I järk 2006, kuldristi kandmise õigus 2007; B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 1996, Eesti Punase Risti II klassi teenetemärk 2002, Eesti Kaitseliidu Valgeristi III klass, Eesti kaitseväe teenetemärk, Eesti kaitseväe mälestusmedal „10 aastat taastatud kaitseväge“, Muinsuskaitse Seltsi medal, Maarjamaa Altari ordeni II klass, Eesti politsei teenetemärk, Maarja Medal 2013.


Sova, Sulev (18.10.1960 Antsla, Võrumaa) – reservvaimulik.

Ristitud 1982. Konfirmeeritud 1983 Nõmme Rahu kog. Ordineeritud diakoniks 15.09.1988, aseõpetajaks 27.09.1989. Arvatud reservi 16.07.2015.

Hariduskäik: Tallinna Spordiinternaatkool 1979 (kreeka-rooma maadlus), Tallinna Polütehniline Instituut 1979–1982 (elektrisüsteemid ja -võrgud, lõpetamata), UI 1983–1997 (lõpetamata); täiendanud end Soome Misjoniseltsi misjoniinstituudis (FELM Missionary Training Institute) 1991; KOK-4 1999.

Teenistuskäik: Viljandi vik-diak 1988–1989, Käru õp 1989–1993, Kursi õp 1993-2014, Tartu vik-õp 2014-2015.

Muud ametid ja ülesanded: restaureerinud kirikuid ja pastoraate1984–1989, töötanud reisikorraldaja ja giidina Iisraelis 1991–1993, asutanud Kursi kihelkonna muuseumi 1995, renoveerinud pastoraadi ja pidanud kirikumõisas piimakarja 1996–2006; Puurmani vallavolikogu liige 1996–1999, 2003–2006.


Süvari, Ariel (13.01.1978 Haljala, Lääne-Virumaa) – Harkujärve koguduse abiõpetaja.

Ristitud 01.08.1978. Konfirmeeritud 11.07.1993 Haljala kog. Ordineeritud preestriks 31.10.2020.

Hariduskäik: Haljala kk 1995. UI 2014–2018 (usuteadus, MA), past-sem 2019/2020 Harkujärve.

Teenistuskäik: Harkujärve abiõp al 2020.


Süvari (snd Rakki), Rutt (21.09.1950 Tallinn) – diakon emeritus.

Ristitud 1967. Konfirmeeritud 1973 Haljala kog. Ordineeritud diakoniks 06.06.2005. Arvatud emerituuri 31.05.2016.

Hariduskäik: Valga 1. kk 1969, Tallinna Polütehniline Instituut 1975 (tööstuse planeerimine), UI pedagoogiline osakond 1994–1996, usuteaduse magistriõpe (religioonipedagoogika) UI 2005–2007 (lõpetamata).

Teenistuskäik: Harku vangla kaplan 2005–2011, Järva-Madise diak 2007-2016.


Suvi, Margus ​(05.12.1972 Aseri) – Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja.

Ristitud 1973. Konfirmeeritud 1989 Viru-Nigula kog. Ordineeritud õpetajaks 06.01.2018.

Hariduskäik: Aseri kk 1991, Tartu Kõrgem Usuteaduslik Seminar 2013, TÜ 2017 (usuteadus, MA), UI past-sem Tartu Pauluse 2015–2017.

Teenistuskäik: Valga õp al 2018.


Švedko, Timo (08.06.1987 Tartu) – Tartu Maarja koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 2011 Tartu Pauluse kog. Ordineeritud preestriks 03.11.2018.

Hariduskäik: Nõo Reaalgümn 2006, TÜ 2009– (koolieelse lasteasutuse õpetaja), UI 2012–2017 (usuteadus, MA), past-sem Tartu Pauluse 2017/2018.

Teenistuskäik: Rannu õp 2018–2021, Tartu Maarja õp al 2020.


Talen, Herki (07.05.1973) – Ida-Harju praostkonna vikaardiakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 1990 Jõhvi kog. Ordineeritud diakoniks 11.12.1994.

Hariduskäik: Jõhvi 1. kk 1991, UI 1991– (lõpetamata).

Teenistuskäik: Narva Aleksandri ja Narva-Jõesuu diak 1994–1997, Jõhvi diak 1995–1997, 2002–2004, Viru-Jaakobi ja Tudu diak 1997–2002, Peterburi Jaani diak 2002–2005, reservis 2005–2018, Ida-Harju pr vikdiak (Prangli) al 2018.


Tamm, Tõnis (19.09.1960 Tallinn) – Lüganuse Ristija Johannese koguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 1988 Tallinna Kaarli kog. Ordineeritud diakoniks 18.11.2012.

Hariduskäik: Tallinna 15. õhtukk 1983.

Teenistuskäik: Viru vik-diak 2012–2014, Lüganuse diak al 2014.

Muud ametid: töötanud lauljana Estonia ooperikooris, Savonlinna ooperifestivali kooris ja Rootsi Kuninglikus Ooperis.


Tammiste, Jaanus (08.01.1973 Paide) – Järva-Peetri, Koeru ja Paide koguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 2008 Järva-Peetri kog. Ordineeritud diakoniks 18.06.2011.

Hariduskäik: Järva-Jaani kk 1991, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool 2002 (mesindus), TÜ 2006– (usuteadus).

Teenistuskäik: Järva vik-diak 2011–2018, Koeru diak al 2013, Paide diak al 2017, Järva-Peetri diak al 2018.

Autasud: EELK tänukiri 2017.


Tammsalu, Jaan (12.03.1960 Kingissepa) – Tallinna Jaani koguduse õpetaja, Tallinna praostkonna praost.

Ristitud ja konfirmeeritud 1982 Kuressaare kog. Ordineeritud diakoniks 28.01.1987, aseõpetajaks 15.12.1988, antud õpetaja õigused 04.06.1996.

Hariduskäik: Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum 1979 (tööstus- ja tsiviilehitus), UI 1985–1996 (dipl), TÜ 1997 (usuteadus, BA), UI 2007 (MA).

Teenistuskäik: Saarte diakon 1987–1988, Valjala õp ning Karja ja Saaremaa Jaani h-õp 1988–1989, Kuressaare õp ja Kaarma h-õp 1989–1992, Püha h-õp 1992, Viljandi Jaani õp 1992–2004 (Edinburghi Püha Johannese õp 1997, Toronto Peetri õp 2003–2004), Karksi h-õp 1996–2002, Tarvastu h-õp 1997–1999, Kõpu h-õp 1997–1998, Suure-Jaani h-õp 1997–2004, Mõisaküla h-õp 1997–1998, Halliste h-õp 2001–2002, Tallinna Jaani õp al 2004, Viimsi h-õp 2007–2008. Viljandi pr kt 1997–1999 ja pr 1999–2004, Tallinna pr al 2007. Kons ass 2001–2004. Kirikukogu liige 1990–1992, 1997–2004, al 2005. Vaimulike konverentsi juhatuse liige  2006-2014. Majandusnõukogu liige 1992–1997, 2005–2009, al 2018. Revisjonikomisjoni liige al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud Saare KEKis, Põhja Kõrgepinge Võrkudes jm ehitustöölisest insenerini, olnud usuõpetuse õpetaja Orissaare, Kuressaare ja Viljandi gümn-s, TÜ ja UI õppejõud, osalenud aktiivselt Eesti Rahvarindes, Eesti Kodanike Komiteede liikumises, liikumises GENF 49, Eesti Kongressi saadik, Muinsuskaitse Seltsi liige, Saare maavolikogu esimese koosseisu liige, osalenud lihtliikme ja aseesimehena Viljandi linnavolikogu kahe koosseisu töös, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei liige 1988–1995, Isamaaliidu liige kuni 2009.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2007, aasta vaimulik 2010, kuldristi kandmise õigus 2017; kodanikupäeva aumärk 2001, Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk 2003, Tallinna linna teenetemärk 2010, Tallinna linna vapimärk 2017.


Tammsalu, Lembit (09.07.1973 Pärnu) – Kullamaa Püha Johannese koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1992 Pärnu kog. Ordineeritud õpetajaks 31.10.2005.

Hariduskäik: Pärnu 13. kutsekk 1992 (autoremondilukksepp), UI 1997–2003 (dipl), õpetajakoolitus (religioonipedagoogika) 2003–2004, past-sem Hanila ja Haapsalu 2004/2005, kristlik kultuurilugu 2007–2009 (MA), TÜ 2010–2012 (ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja).

Teenistuskäik: Hanila õp 2005–2012, h-õp al 2012, Karuse h-õp 2006–2012, Varbla h-õp al 2009, Kullamaa õp al 2012, Piirsalu h-õp 2012–2018, Mihkli h-õp al 2018. Lääne abipr 2015–2019. Kirikukogu liige al 2013. Revisjonikomisjoni liige al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: kooliõpetaja Virtsu põhikoolis al 2000.

Autasud: EELK aukiri 2014.


Tanilas, Enno (06.08.1965 Põlva) – Karula koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1991 Põlva kog. Ordineeritud diakoniks 03.02.1992, õpetajaks 11.02.2017.

Hariduskäik: Põlva kk 1983, UI 1993–1998 (dipl 2003).

Teenistuskäik: Põlva diak 1992, Karula diak 1992–2017, õp al 2017, Hargla diak 1999–2001. Valga praostkonna sekretär 1998–2009.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud ehitajana 1986–1991.

Autasud: EELK aukiri 2008, aasta vaimulik 2019, EELK Teeneteristi III järk 2020. Muinsuskaitse teenetemedal 2007, Valga maakonna teenetemärk 2013.


Taremaa, Tõnu (24.05.1959 Tallinn) – Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja, Pärnu praostkonna praost.

Ristitud ja konfirmeeritud 1984 Kadrina kog. Ordineeritud diakoniks 11.08.1991, preestriks 09.03.2007.

Hariduskäik: Tallinna Muusikakk 1977, Tallinna Riiklik Konservatoorium 1982 (muusikapedagoogika), UI 1992–2007 (BA), past-sem Pärnu-Jakobi 2006/2007.

Teenistuskäik: Ilumäe diak 1991–1999, Kunda ja Viru-Nigula diak 1999–2005, Pärnu-Jakobi diak 2005–2007, õp 2007–2018, hõp 2018, Tori h-õp 2007–2014, Sindi h-õp al 2008, Pärnu õp al 2018, Audru h-õp al 2019, Tõstamaa h-õp al 2019. Pärnu abipr kt 2008–2012, abipr 2012–2017, pr kt 2016–2017, pr al 2017. Kirikukogu liige al 2009. Revisjonikomisjoni liige 2013–2017.

Muud ametid ja ülesanded: töötanud kooliõpetajana 1981–1999.

Autasud: EELK aukiri 2015.


Tasmuth, Randar (31.05.1955 Tallinn) – EELK vikaarõpetaja.

Ristitud 1955. Konfirmeeritud 1977 Tallinna Püha Vaimu kog. Ordineeritud aseõpetajaks 19.10.1988, antud õpetaja õigused 11.12.1990.

Hariduskäik: Tallinna 46. kk 1973, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1978 (joonistamine, joonestamine ja tööõpetus), UI 1986–1990 (dipl), Helsingi ülik 1998 (lic. theol.), 2004 (dr. theol.).

Teenistuskäik: Kose õp ja Tuhala h-õp 1988–1997, Tallinna vik-õp 1998–2008, EELK vik-õp al 2008. Kirikukogu liige 1992–1997, al 2008. UI UT õppejõud al 1990 (lektor 1991–1992, vanemlektor 1992–2005, dots 2005–2006, prof al 2006), dekaan 1998–2006 ja rektor 2006–2011. Õpetajate konverentsi juhatuse liige 2000–2003. Haridusnõukogu liige 1992–1997, hariduskomisjoni liige al 2006; välissuhete nõukogu liige 1993–1997, 2010-2015, rahvusvaheliste suhete komisjoni liige 2015-2018, rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete komisjoni liige al 2018 ja õpetuskomisjoni liige al 2006. Nomineerimiskomisjoni liige 2013-2017. Kirikukohtu liige al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: kooliõpetaja Haimre 8-kl koolis 1978–1983, Tallinna Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsiooni restauraator 1983–1984, Eesti NSV Kergetööstuse Ministeeriumi Õppekombinaadi metoodikakabineti meister ja õpetaja 1984–1986, ettevõtte Algoritm katlaoperaator 1986–1988. Eesti Piibliseltsi piiblitõlke komisjoni liige. Suuremahuline teaduslik töö seoses uue piiblitõlke (1997–2000) ettevalmistamisega.

Autasud: EELK aukiri 2005, EELK Teeneteristi II järk 2006, EELK tänukiri 2017.


Teder, Tauno (11.03.1972 Tallinn) – Häädemeeste Miikaeli koguduse õpetaja, Pärnu praostkonna abipraost.

Ristitud 1989. Konfirmeeritud 1990 Avinurme kog. Ordineeritud diakonõpetajaks 21.10.1993, antud õpetaja õigused 05.12.1995.

Hariduskäik: Tartu õhtukk 1991, UI 1991–1995 (dipl), TÜ 1997 (usuteadus, BA).

Teenistuskäik: Lüganuse ja Kiviõli õp kt 1993, Simuna õp 1993–2002, Väike-Maarja h-õp 1996–2002, reservis 2002–2011 (Toronto Peetri abiõp 2009–2010), Pärnu vik-õp 2011–2013, Häädemeeste h-õp 2012–2013 ja õp al 2013, Tahkuranna ja Treimani h-õp al 2012. Viru abipr kt 1997–1998, 1999–2001, Pärnu abipr al 2017. Kirikukogu liige 1997–2001, al 2017. Õiguskomisjoni liige al 2017. Rahvusvaheliste suhete komisjoni nõunik 2015–2017, ekspert al 2018.

Muud ametid ja ülesanded: Virumaa Teataja toimetaja 2002–2003, EKNi meediaassistent 2004 ja täitevsekretär 2004–2010.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2015.


Tiirmaa, Marko (21.04.1974 Kanepi, Põlvamaa) – Otepää Maarja koguduse diakon.

Ristitud 1989. Konfirmeeritud 1993 Otepää kog. Ordineeritud diakoniks 07.11.2010.

Hariduskäik: Võru Kreutzwaldi gümn 1993, TÜ 1994–2000, 2008– (usuteadus).

Teenistuskäik: Otepää diakon al 2010. Kirikukogu liige 2013–2017.

Akadeemiliselt kuulub korporatsiooni Fraternitas Liviensis.

Autasud: EELK tänukiri 2017.


Tiitus, Marko (06.09.1971 Tallinn) – Viljandi Jaani koguduse õpetaja, Viljandi praostkonna praost, konsistooriumi assessor.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Tallinna Jaani kog. Ordineeritud õpetajaks 02.07.1999.

Hariduskäik: Tallinna 37. kk 1987, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakool 1991 (muusikaõpetaja, orkestriartist ja harrastuskollektiivi dirigent), UI 1992–1997, Det Teologiske Menighetsfakultet 1995–1997 (mag. phil.), UI past-sem Tallinna Püha Vaimu 1998/1999, doktoriõpe TÜ 2005– (usuteadus).

Teenistuskäik: Tallinna vik-õp 1999–2000, Juuru õp 2000–2005, Viljandi Jaani õp al 2005, Pilistvere h-õp 2007–2011, Karksi h-õp 2010–2011, Halliste h-õp al 2010, Paistu h-õp 2017–2018. Viljandi pr al 2007. Kirikukogu liige al 2001, abijuhataja al 2017. UI tegeliku usuteaduse lektor al 2001, õppetooli hoidja 2010–2011. Õpetajate konverentsi juhatuse liige 2000–2004 ja esimees 2003–2004. Vaimulike konverentsi juhatuse esimees 2004-2014. Haridusnõukogu liige 2001–2004, hariduskomisjoni liige 2006–2012 ja liturgiakomisjoni liige al 2006. Hariduskomisjoni esimees al 2015. Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni  liige al 2015, vaimuliku ameti komisjoni liige 2015-2017 ja esimees al 2017. Kons ass al 2015. EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamise ajutise komisjoni liige al 2016. EELK lauluraamatu komisjoni esimees al 2017.

Muud ametid ja ülesanded: Concordia ülik kaplan ja religiooniloo õppejõud 1999–2003, Juuru vallavolikogu liige 2002–2005. Akadeemilise Usuteaduse Seltsi liige, Usuteadusliku Ajakirja toimetuskolleegiumi liige, ajalehe Eesti Kirik toimetuskolleegiumi liige, Societas Liturgica liige al 2011.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2013, EELK Teeneteristi II järk 2020.


Toivanen, Joona Matias (04.06.1984 Helsingi, Soome) – EELK vikaarõpetaja, misjonitööl Myanmaris.

Ristitud 1984. Konfirmeeritud 1999 Soomes Kristiinankaupunki kog. Ordineeritud diakoniks 11.12.2011.

Hariduskäik: Kristiinankaupunki gümn 2003, TÜ 2006–2009 (usuteadus, BA), 2010–2013 (usuteadus, MA).

Teenistuskäik: Tartu vik-diak 2011–2013, Tartu Maarja diak 2013, Tartu vikõp 2013, Tartu Maarja õp 2013–2019, EELK vikõp al 2019.


Toomet, Illimar (08.09.1971 Elva) – Märjamaa Maarja koguduse õpetaja.

Ristitud 1989. Konfirmeeritud 1991 Tallinna Püha Vaimu kog. Ordineeritud diakonõpetajaks 12.01.1994, antud õpetaja õigused 05.05.1998.

Hariduskäik: Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum 1990 (põllumajandus- ja tsiviilehitus), UI 1991–1998 (dipl), magistriõpe (religiooniantropoloogia) TÜ 2005– (lõpetamata).

Teenistuskäik: Muhu õp ja Pöide h-õp 1994–2000, Saaremaa Jaani h-õp 1999–2000, Märjamaa õp al 2000, Kirbla h-õp al 2001, Mihkli h-õp 2004–2006. Kirikukogu liige 2001-2013. Juriidilise komisjoni liige 2001–2004. EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamise ajutise komisjoni sekretär al 2016.


Tooming, Ants (09.06.1965 Tallinn) – Tartu Peetri koguduse õpetaja, Tartu praostkonna praost.

Ristitud 1965. Konfirmeeritud 1989 Tallinna toomkog. Ordineeritud õpetajaks 29.08.2000.

Hariduskäik: Kaarepere Sovhoostehnikum 1984 (metsnik), Tallinna Pedagoogikaülik 1992 (näitejuht), TÜ 1994–2000 (usuteadus, BA), UI past-sem Viljandi Jaani 1999/2000; KOK-5 2000.

Teenistuskäik: Kolga-Jaani õp 2000–2010 (Kanada vik-õp 2004–2005, Toronto Peetri abiõp 2008–2009), Pilistvere h-õp 2003–2004, Tartu Peetri õp al 2010, Palamuse h-õp 2015–2016. Kirikukogu liige 2005–2010, al 2013. Tartu pr al 2015. 2017 Kirikukongressi ettevalmistava komisjoni liige al 2016. Majanduskomisjoni liige 2013–2017. Kirikukohtu liige 2013–2017.

Muud ametid ja ülesanded: Otepää Teatrimaja peanäitejuht 1992–1994, müügiesindaja eri firmades 1994–2000, taastatud Tartu Ülikooli kog esimene juhatuse esimees, Kaitseliidu liige al 1998, Kolga-Jaani Lionsi klubi liige al 2000, Villem Reimani Kolleegiumi asutajaliige ja esimees al 2002, Maarjakase Seltsi liige al 2002, Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani rüütliks löödud 2002.

Akadeemiliselt kuulub korporatsiooni Fraternitas Liviensis.

Publikatsioonid: Villem Reimani Kolleegiumi aastaraamat „Koguja“ 2008, aastaraamatud „Tartu Peetri kirik A.D. 2010“ ja „Tartu Peetri kirik A.D. 2011“.

Autasud: aasta vaimulik 2013, EELK Teeneteristi III järk 2017.


Toompuu, Tauno (02.01.1979 Laekvere, Lääne-Virumaa) – Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja, Viru praostkonna praost.

Ristitud 1990. Konfirmeeritud 1998 Simuna kog. Ordineeritud diakoniks 25.07.2003, preestriks 05.06.2007.

Hariduskäik: Rakvere Reaalgümn 1997, TTA 1998–2007 (dipl), UI past-sem Simuna 2005/2006, magistriõpe 2009–.

Teenistuskäik: Simuna diak 2003–2007 ja h-õp 2007–2008, Rakvere õp al 2007, Käsmu h-õp 2010-2015, Tamsalu h-õp al 2015, Väike-Maarja h-õp al 2019, Viru-Nigula h-õp al 2020, Kunda h-õp al 2020. Viru abipr kt 2009–2013, abipr 2013-2015, pr al 2015. Kirikukogu liige al 2009. Liturgiakomisjoni liige al 2010. Kons ass 2015–2017. Misjonikomisjoni ja kristliku kasvatuse komisjoni esimees ning avalike suhete komisjoni liige al 2015. Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni liige al 2015.

Muud ametid: SA Laagrikeskus Talu nõukogu liige al 2015.

Autasud: Kodanikupäeva aumärk 2013, aasta vaimulik 2013, EELK Teeneteristi III järk 2017.


Toplaan, Anti (25.07.1968 Tallinn) – Kuressaare Laurentsiuse koguduse õpetaja, Saarte praostkonna praost.

Ristitud ja konfirmeeritud 1988 Tallinna Püha Vaimu kog. Ordineeritud diakoniks 07.11.1991, aseõpetajaks 16.12.1992, antud õpetaja õigused 01.04.1997.

Hariduskäik: Tallinna 19. Tehnikakool 1988 (liftielektromehaanik), UI 1989–1997 (dipl), magistriõpe (usuteadus) TÜ 2002–.

Teenistuskäik: Mustjala diak 1992–1993, Püha õp 1992–1998 ja h-õp al 1998, Kuressaare abiõp 1993–1997, õp kt 1997–1998 ja õp al 1998, Ruhnu h-õp al 2016. Saarte abipr kt 2001–2003 ja abipr 2003-2015, Saarte pr al 2015. Kirikukogu liige 1994–1997, al 1998. Misjonikomisjoni liige al 2015. Õiguskomisjoni liige al 2013.

Muud ametid ja ülesanded: Kuressaare Pereraadio toimetaja al 1993, Kuressaare linnavolikogu liige al 1999.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2016.


Torrim, Jaanus (08.12.1975 Kuressaare) – Pärnu Eliisabeti koguduse diakon.

Ristitud 1982. Konfirmeeritud 1990 Koeru. Ordineeritud diakoniks 10.11.2013.

Hariduskäik: G. Otsa nim Tallinna Muusikakool 1995, EMTA 2008, TTA 2013.

Teenistuskäik: Pärnu diak al 2013, Tori diak 2014–2015, Ruhnu diak al 2016. Liturgiakomisjoni liige al 2014. Kirikukogu liige 2016–2017.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2015.


Treiblut, Toivo (02.03.1963 Pärnu) – Tallinna praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 2001 metodisti kirikus. Ordineeritud diakoniks 19.11.2006, õpetajaks 03.11.2018.

Hariduskäik: Pärnu tehnikakool 1986–1988 (meeste ülerõivaste rätsep, lõpetamata), Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1991–1992 (ettevalmistuskursused), UI pedagoogiline osakond 2000–2002, 2003–2009 (BA), magistriõpe 2009–.

Teenistuskäik: Tallinna Peeteli diak 2006–2011, Nõmme Rahu diak 2012–2018, abiõp 2018–2020.

Muud ametid ja ülesanded: maalikunstnik.


Tšumakov, Andres (24.12.1973 Paide) – reservvaimulik.

Ristitud ja konfirmeeritud 1993 Türi kog. Ordineeritud diakoniks 31.10.1996, õpetajaks 29.08.2000. Arvatud reservi 01.06.2014.

Hariduskäik: Türi 1. kk 1992, Tallinna Tehnikaülik 1992–1993 (ehitus, lõpetamata), UI 1993–1999 (dipl), past-sem Käru 1999/2000, TÜ Türi Kolledþ 2010 (keskkonnateadus).

Teenistuskäik: Käru diak 1996–2000, Järva-Peetri diak 1998, Paide õp 2000–2004, Käru h-õp 2000–2004 ja õp 2003–2009, Järva vik-õp 2009-2014.

Muud ametid ja ülesanded: Käru vallavanem 2002–2005, Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektispetsialist al 2006.

Autasud: EELK tunnustusmärk 2010.


Tuhkru, Arho (06.10.1974 Tartu) – Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja, Tallinna praostkonna abipraost.

Ristitud ja konfirmeeritud 1993 Võnnu kog. Ordineeritud õpetajaks 20.10.1997.

Hariduskäik: Pärnu Sütevaka Humanitaargümn 1992, TÜ 1992–1996 (usuteadus, BA), UI past-sem Haapsalu, Martna ja Ridala 1996/1997.

Teenistuskäik: Põltsamaa abiõp 1997–2002 ja õp kt 2002–2006 (Toronto Peetri abiõp 2001–2002), Kanada vik-õp 2007–2008, Tallinna vik-õp 2009–2012, Tallinna toomi abiõp 2013–2015, Tallinna toomi h-õp 2015, Tallinna toomi õp al 2015, Tallinna abipr al 2011. Tallinna Toomkooli kaplan al 2015. Välissuhete nõukogu liige 2010-2015. Konsistooriumi avalike ja välissuhete spetsialist 2009–2011, avalike suhete spetsialist 2011–2015. Rahvusvaheliste suhete komisjoni ning oikumeenia ja diasporaatöö komisjoni liige 2015–2018, avalike suhete komisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi liige.

Autasud: EELK aukiri 2016, EELK Teeneteristi III järk 2017.


Tuulik, Diina (14.09.1977 Kärdla, Hiiumaa) – Valga praostkonna vikaarõpetaja.

Ristitud 1990. Konfirmeeritud 2001 Tallinna Pühavaimu.

Hariduskäik: TÜ 2002–2011.

Teenistuskäik EELK-s: Valga vikõp 2013–.


Tynkkynen, Kari Antero (09.02.1966 Sääminki, Soome) – Kullamaa Püha Johannese koguduse õpetaja.

Ristitud 1966. Konfirmeeritud 1981 Soomes Sääminki kog. Ordineeritud diakoniks 06.08.1994; Aafrika Evangeelses Luterlikus Kirikus pastoriks 22.11.2003.

Hariduskäik: Sääminki gümn Soomes 1984, Helsingin evankelinen opisto 1989, Sisälähetysseuran opisto 2001, SLEY misjonikursus 2001–2002.

Teenistuskäik: Lihula diak 1994–1996, Lääne vik-õp 2004–2005, Ridala õp 2005-2014, Martna h-õp 2006–2014, Paide õp 2014–2016, Anna h-õp 2015–2016, EELK vik-õp 2016–2020, Kullamaa õp al 2020, Mihkli h-õp al 2020.

Autasud: EELK tunnustusmärk 2010, EELK koostöömedal 2014.


Udam, Ahti (25.05.1971 Karitsa, Lääne-Virumaa) – Loksa Püha Neitsi Maarja koguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 1991 Rakvere kog. Ordineeritud diakoniks 24.01.2009.

Hariduskäik: Rakvere 3. kk 1990, Tartu Meditsiinikool 1992 (velsker-laborant), UI 1995–2002 (dipl).

Teenistuskäik: Rakvere diak 2009–2011, Ida-Harju vik-diak 2011–2014, Loksa diak al 2014.


Üprus, Avo (10.01.1954 Tartu) – Harkujärve koguduse hooldajaõpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1986 Tarvastu kog. Ordineeritud aseõpetajaks 20.03.1991, antud õpetaja õigused 11.01.2000.

Hariduskäik: Viljandi Kultuurhariduskool 1973–1974 (näitejuhtimine, lõpetamata), Keila kaugõppekk 1980, Moskva Kunstide Ülik 1986 (lavakunst ja näitejuhtimine), UI 1989–1999 (dipl), diakoonia ja sotsiaalteenused 2007–2010 (MA).

Teenistuskäik: Tallinna vik-õp 1991–1996, 2016-2018, Tallinna Peeteli h-õp 1996–2000 ja õp 2000-2016, Harkujärve h-õp al 2018. Kirikukogu liige 2001–2005. EELK Kriminaaltöö Keskuse juhataja 1991–2004. EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse juhataja al 2010. Diakoonia- ja ühiskonnatöö komisjoni liige al 2015.

Muud ametid ja ülesanded: kultuurikriitik, korrespondent, kirjanik, dramaturg, näitejuht, puusepp, betoneerija, karjane, poliitik, lavatööline, meditsiinilabori laborant, kultuurimaja juhataja; X Riigikogu liige 2003–2007, ministri nõunik 2007–2011; Kristliku Liidu juhatuse liige 1988–1989, Eesti Kristliku Ühenduse esimees al 1989, Kuriteoohvrite Toetamise Ühingu asutaja ja esimees 1994–2004, EV kriminaalpreventsiooni nõukogu liige al 1995, Tallinna linnavolikogu liige al 2011; Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi asutaja, Eesti Kongressi saadik, Maarjamaa Konvendi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi klubi Heinakuu jt organisatsioonide liige.

Publikatsioonid: novelle, jutte, arvustusi ja artikleid ajakirjanduses; näidendid „Pöial-Liisi” (esmalavastus 1988, koos Tiiu Aasmäega) ja „Akvaariumihaid” (2003); filmistsenaarium „Vaata, siin on inimene” (Jüri Stepanovist; reþissöör Elo Tust); romaan „Koopainimesed” (1990); luulekogud „Aja raamat” (1988), „Hälin ja aeg” (1990), „Müütide varjust” (1995), „Toompea vang” (2007); teadustööd „Õigus halastusele. Eesti Kiriku kriminaaltöö ja hingehoiu osa selles” 2000, magistritöö „Eluaegse vanglakaristuse kandmine ja sellest vabastamine” 2009 ja ühe koostajana uuringus „Graying Prisoners” (eakate vangide tervisliku seisundi ja elukvaliteedi uuring Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Ungaris, Valgevenes) 2012.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2007; Valgetähe V klassi teenetemärk 2001, Läti Siseministeeriumi teenetemärk, UNICEFi teenetemärk, Maarjamaa Altari ordeni I klass. EELK Teeneteristi II järk 2015. Auhind justiitsministeeriumi esseekonkursil "Kiviaeg ja lend Kuule kriminaalpoliitikas" 2016.


Vaher, Anna-Liisa (06.08.1980 Võru) – kaitseväekaplan.

Ristitud 2002. Konfirmeeritud 2003 Tartu Ülikooli-Jaani kog. Ordineeritud diakoniks 07.09.2006, preestriks 05.06.2007.

Hariduskäik: Võru Fr. R. Kreutzwaldi nim gümn 1998, TÜ 1999–2005 (usuteadus, BA), UI past-sem Tartu Ülikooli-Jaani 2005/2006; KOK-7 2002.

Teenistuskäik: Tarvastu diak 2006–2007 ja õp 2007–2011, Kuperjanovi jalaväepataljoni kaplan al 2011.

Sõjaväeline auaste: lipnik 2006, nooremleitnant 2012.

Autasud: EELK tänukiri 2020.


Vaher, Ülo (04.07.1960 Rakvere) – vanglakaplan.

Ristitud 1987. Konfirmeeritud 1989 Viru-Nigula kog. Ordineeritud aseõpetajaks 07.04.1993, antud õpetaja õigused 03.03.1998.

Hariduskäik: Rakvere 3. kk (raadiotehnika lisaeriala) 1978, UI 1991–1998 (dipl).

Teenistuskäik: Pühajõe õp 1993–2008, Illuka h-õp 1993–1997, Narva Aleksandri h-õp 1997–2000, Narva-Jõesuu h-õp 1997–2008, Tallinna vangla kaplan al 2008. Viru abipr kt 2001–2002 ja abipr 2002–2008.

Muud ametid ja ülesanded: Toila vallavolikogu aseesimees 2005–2008.

Autasud: ajalehe Eesti Kirik tänukiri 2004, Narva Aleksandri kog tänukiri 2004, Pühajõe kog tänukiri 2008, EELK tänukiri 2016, EELK aukiri 2020. Tallinna vangla direktori tänukiri 2011. 


Vain, Jane (26.04.1975 Puka) – Pärnu-Jakobi koguduse diakon.

Ristitud ja konfirmeeritud 1997. Ordineeritud diakoniks 25.08.2019.

Hariduskäik: Fr. Reinhold Kreutzwaldi nim. Võru I kk 1993. EMK Teoloogiline Seminar 2011–2015.

Teenistuskäik: Pärnu-Jakobi diak al 2019.


Väliaho (snd Aaliste), Anu (18.04.1952 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa) – diakon emeritus.

Ristitud ja konfirmeeritud 1990 Ranna kog. Ordineeritud diakoniks 01.06.1995. Arvatud emerituuri 01.10.2018.

Hariduskäik: Harju kaugõppekk 1979, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1985 (koolieelne pedagoogika ja psühholoogia), UI 1992–1998 (dipl), magistriõpe (diakoonia) 2007–.

Teenistuskäik: misjonär Venemaal 1995–2012, Keila diak 2013–2018. Misjonikeskuse koolitaja al 2012.

Autasud: EELK aukiri 2008, EELK Teeneteristi III järk 2011.


Väliaho, Juha Tapani (23.02.1947 Pieksämäki, Soome) – misjonär, Saue Peetruse koguduse abiõpetaja.

Ristitud 1947. Konfirmeeritud 1962 Soomes Pieksämäe kog. Ordineeritud Ingeri Evangeelses Luterlikus Kirikus pastoriks 20.11.1994.

Hariduskäik: Helsingi ülik teoloogiateaduskond 1965–1973, Helsingi ülik riigiteaduse teaduskond 1965–1976.

Teenistuskäik: misjonär Venemaal 1995–2012, Keila abiõp 2013–2018, Saue abiõp al 2018. Misjonikeskuse koolitaja al 2012.

Autasud: EELK aukiri 2008, EELK Teeneteristi III järk 2011.


Valk, Küllike (11.03.1966, Tallinn) – Ridala Püha Maarja Magdaleena koguduse õpetaja, Lääne praostkonna abipraost.

Ristitud ja konfirmeeritud 1991 Tallinna Kaarli kog. Ordineeritud diakoniks 06.11.2011, preestriks 31.10.2015.

Hariduskäik: Tallinna 8. kk 1984, Tallinna Majanduskool 2003 (õigus), UI 2008–2011 (usuteadus, BA).

Teenistuskäik: politsei- ja piirivalvekaplan 2011–2014, Lääne vik-diak 2014–2015, Lääne vik-õp 2015, Ridala õp al 2015, Martna h-õp al 2015. Lääne abipr kt 2019–2020, abipr al 2020. Kirikukogu liige al 2017. Õiguskomisjoni liige al 2017.

Autasud: EELK aukiri 2020.


Vallsalu, Jüri (15.07.1957 Ääsmäe, Harjumaa) – Hageri Lambertuse koguduse õpetaja, Lääne-Harju praostkonna praost.

Ristitud 1957. Konfirmeeritud 1975 Hageri kog. Ordineeritud aseõpetajaks 10.06.1981, antud õpetaja õigused 03.06.1986.

Hariduskäik: Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum 1976 (tööstus- ja tsiviilehitus), UI 1979–1986 (dipl); täiendanud end Helsingi ülik 1981–1983.

Teenistuskäik: Saarte jutl 1979–1981. Püha õp ning Muhu ja Mustjala h-õp 1981–1985, Vastseliina õp 1985–1990, Tallinna Jaani 1. pk õp 1990–1993, Hageri õp al 1993, Nissi h-õp 1996–2002, Kuusalu, Harju-Jaani ja Tuhala h-õp 1997, Jõelähtme, Jüri, Loksa ja Leesi h-õp 1997–1998, Randvere h-õp 1998–1999, Keila ja Paldiski h-õp 2008, Rapla ja Järvakandi h-õp 2012–2013, Saku h-õp 2013–2020. Tallinna abipr 1992–1993, Lääne-Harju pr al 1993, Ida-Harju pr kt 1997–1998, 1999–2000. Kons ass 1997–2001. Kirikukogu liige al 1991. Majandusnõukogu liige al 2009.

Muud ametid ja ülesanded: Kohila vallavolikogu liige al 2009.

Autasud: EELK aukiri 2006, EELK Teeneteristi III järk 2007, aasta vaimulik 2008, EELK Teeneteristi II järk 2016, kuldristi kandmise õigus 2018.


Vassel, Johannes (20.10.1946 Baškortostan, Venemaa) – õpetaja emeritus.

Konfirmeeritud 1964 Rapla kog. Ordineeritud aseõpetajaks 07.03.1976. Arvatud reservi 15.01.2006. Arvatud emerituuri 08.05.2012.

Hariduskäik: UI (lõpetamata).

Teenistuskäik: Rapla jutl 1974–1975, Tori ja Vändra jutl 1975–1976. Vändra õp ja Tori h-õp 1976–1991, Roosa õp 1991–2006.


Veimer, Tõnu (08.06.1952 Paide) – Viljandi praostkonna vikaardiakon

Ristitud ja konfirmeeritud 1997 Suure-Jaani kog. Ordineeritud diakoniks 12.08.2001. Arvatud reservi 01.08.2006. Kustutatud EELK vaimulike nimekirjast 06.04.2010. Ennistatud EELK vaimulikuks 10.12.2019.

Hariduskäik: Jõgeva Metsamajanduse Tehnikum 1971 (metsatehnik). Tallinna Miilitsa Erikeskkool 1990 (keskastme jurist õiguskorra kaitse alal). UI 1997–2004 (dipl), past-sem Viljandi Jaani 2005/2006.

Teenistuskäik: Vahastu diak (2001–2006), reservis 2006–2010, kutsutatud vaimulike nimekirjast 2010–2019, Viljandi vik-diak al 2019.


Vihuri, Veiko (13.02.1968 Tallinn) – Karja Katariina koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1987 Karja kog. Ordineeritud diakoniks 07.11.1991, aseõpetajaks 16.12.1992, antud õpetaja õigused 04.02.1997.

Hariduskäik: Tallinna 46. kk 1986, TÜ 1987–1989 (ajalugu, kaugõpe, lõpetamata), UI 1991–1996 (dipl), Durhami ülik 2000 (mag. theol.), TÜ 2007 (dr. theol.).

Teenistuskäik: Pöide, Karja, Saaremaa Jaani diak 1992, Karja õp al 1992, Saaremaa Jaani h-õp al 1992, Pöide h-õp 2000-2007, Orissaare h-õp 2000-2017, Pöide h-õp al 2010. Saarte abipr kt 1997-1998, abipr 1998-2001, pr kt 2001-2003, pr 2003-2015. Kirikukogu liige 1994-2015. 

Autasud: EELK tänukiri 2015.


Viilma, Urmas (13.08.1973 Tallinn) – Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop.

Ristitud 07.04.1990 ja konfirmeeritud 08.04.1990 Tallinna Jaani kog. Ordineeritud diakoniks 02.05.1993, õpetajaks 15.09.1998.

Hariduskäik: Saue kk 1991, UI 1991–1998 (dipl), magistriõpe (religioonipedagoogika) 2006–2018

Teenistuskäik: Keila diak 1993, Pärnu-Jakobi diak 1993–1998 ja õp 1998–2004, Mihkli h-õp 1999–2004, Tõstamaa h-õp 2001–2004, Vigala h-õp 2003–2004, Lääne-Harju vik-õp 2005–2008, EELK vik-õp 2008–2010, Tallinna toomi õp 20102015. Saue gümn kaplan 2004–2011, Tallinna Toomkooli SA juhatuse liige ja Tallinna toomkooli kaplan 2011-2015. Tallinna Toomkooli SA nõukogu esimees al 2015-. Kirikute Maailmanõukogu täitevkomitee liige 2013–2018 ja Luterliku Maailmaliidu Ida- ja Kesk-Euroopa piirkonna asepresident ja nõukogu liige al 2017–. Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni liige al 2014. EELK esindaja Eesti Kirikute Nõukogus al 2015. EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamise ajutise komisjoni liige 2016–2017.

Muud ametid ja ülesanded: religiooniõpetuse õpetaja Saue kk 1991–1993, Pärnu-Jaagupi gümn 1994–2004, Saue gümn 2004–2011 ja Tallinna Toomkool 2019–; Halinga vallavolikogu liige 1996–2003, esimees 1999–2002, Saue linnavolikogu aseesimees 2005-2013.

Autasud: EELK Teeneteristi III järk 2007, aasta vaimulik 2012, EELK Teeneteristi I järk 2015 ja EELK Kuldrist 2015.


Viise, Michael (23.11.1926 Tartu) – õpetaja emeritus.

Ordineeritud õpetajaks 08.06.1955. Arvatud EELK vaimulike nimekirja 12.09.1995. Arvatud emerituuri 01.07.1998.

Hariduskäik: Augsburgi eesti gümn 1947, Wagner College New Yorgis USAs (ajalugu ja politoloogia) 1952, Philadelphia luterlik seminar 1952–1955, Virginia ülik (ajalugu, dr 1995).

Teenistuskäik: Ameerika Ühendatud Luterliku Kiriku teenistuses, USA õhujõudude kaplan 1955–1985, Baltimore’i ja Washingtoni eesti õp 1990–1995.

Teenistuskäik EELKs: kaitseväe peakaplan 1995–1998.

Sõjaväeline auaste: kolonel 1972.

Autasud: EELK Teeneteristi II järk 2007; kaitseväe teeneterist 1998, Kotkaristi III klassi teenetemärk 1999, USA ja Vietnami aumärgid.

Eesti kaitseväe kaplaniteenistuse taastaja.


Vilu, Aare (03.02.1968 Kiviõli) – Vara Brigitta koguduse õpetaja.

Ristitud ja konfirmeeritud 1990 Püha kog. Ordineeritud diakoniks 30.12.1997, õpetajaks 09.08.2001.

Hariduskäik: Kiviõli õhtukk 1986, UI 1991–2000 (dipl), past-sem Jõgeva 2000/2001, magistriõpe (religioonipedagoogika) 2005–.

Teenistuskäik: Tartu Peetri diak 1997–2001, Tartu vik-õp (Vara al 2005) 2001–2018, Vara õp al 2018.

Muud ametid ja ülesanded: restaureerinud kirikuid, haridusministeeriumi ametnik al 2001.

Autasud: EELK tänukiri 2020.


Vilumaa (snd Metsamäe), Hedi (12.06.1969 Viljandi) – Kõpu Peetri koguduse õpetaja, haiglakaplan.

Ristitud ja konfirmeeritud 1989 Pilistvere kog. Ordineeritud õpetajaks 08.08.2003.

Hariduskäik: Tallinna 46. kk 1987, laste- ja noorsootöö kursus Seurakuntaopistos Järvenpääl Soomes 1990, Helsingi ülik 1991–1993 (religioonipedagoogika), UI 1997–2003 (dipl), past-sem Viljandi Jaani ja Viljandi Pauluse 2002/2003, TÜ 2007 (religiooniantropoloogia, MA), doktoriõpe 2008–; täiendanud end Marburgi ülik 2002/2003.

Teenistuskäik: Kõpu õp al 2003, Tarvastu h-õp 2006–2007, Suure-Jaani h-õp al 2018, Viljandi haigla kaplan 2008–2009, al 2010. Viljandi abipr kt 2004–2009 ja abipraost 2009–2011. Kirikukogu liige 2010-2013. Viljandi Pauluse pühapäevakooliõp 1989–2003. EELK esindaja Euroopa Kirikute Konverentsi Keskkomitees 2004–2008.

Muud ametid ja ülesanded: Viljandi J. Köleri kk kujutava kunsti, kunstiajaloo ja joonestamise õpetaja 1987–1989, Viljandi Kultuurikolledþi kirikumuusika kateedri juhataja abi, kolledþi juhatuse liige 1996–1999, Viljandi maakonna haridus- ja kultuuriosakonna religiooniõpetuse aineühenduse juhataja 2002–2012, Viljandi Männimäe algkooli ja Viljandi Valuoja põhikooli religiooniõpetuse õpetaja 1995–2005, Kõpu põhikooli eetikaõpetaja 2004–2005, Halliste põhikooli religiooniõpetuse õpetaja al 2007. TTA kristliku noorsootöö õppejõud 2007–2012, Ühenduse Naised Teoloogias juhatuse esinaine al 2003.

Autasud: ajalehe Eesti Kirik tänukiri 2004; kantud Viljandi linna auraamatusse 1999, Kõpu vallavalitsuse tänukiri 2008. EELK aukiri 2016.


Zeiger, Tiit (07.01.1962) – Tallinna Toompea Kaarli koguduse diakon.

Ristitud 1970. Konfirmeeritud 1988 Tallinna Kaarli kog. Ordineeritud diakoniks 21.12.2014.

Hariduskäik: Tallinna Kutsekeskkool nr 3 1980, Tartu Ülikool al 2008 (usuteadus), UI past-sem Tallinna Kaarli 2013/2014.

Teenistuskäik: Tallinna Kaarli diak al 2014.

Autasud: EELK tänukiri 2017.