Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi sündmuste juurde

Suur Neljapäev

Ürituse kuupäev: 29. märts 2018

Suur Neljapäev on püha õhtusöömaaja päev. Enne kui Jeesus ristil suri, kogus ta oma jüngrid ühise laua taha paasasöömaajale, ent muutis selle muistse juutide vabadusepüha Uue Lepingu pidupäevaks.

Kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis
ja ütles jüngritele andes: „Võtke, sööge, see on minu ihu!”
Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles:
„Jooge kõik selle seest, sest see on minu lepinguveri,
mis valatakse paljude eest pattude andeksandmiseks!

– Matteuse 26:26-28


Õpetaja Illimar Toometi mõtisklus Suurel Neljapäeval A.D. 2018
 

Palveid Suurel Neljapäeval:

Issand Jeesus Kristus, toida meid eluleivaga ja anna meile juua õnnistuse karikast pühal armulaual, mille Sa oled meie jaoks seadnud. Liida meid selle sakramendi kaudu üha täielikumalt Sinu osadusse ja aita kasvada Sinule meelepärases pühitsetud elus. Luba meid kord taevasesse lauda Sinu juurde, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Prindi