Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
« Tagasi sündmuste juurde

Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha

Ürituse kuupäev: 12. jaanuar 2020

Johannes tunnistas: “Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja Tema peale jäävat” (Jh 1:32).

1. pühapäeva pärast ilmumispüha teemaks on Jeesuse ristimine Jordanis (Mt 3:13-17), millega algas tema avalik tegevus Galileas. Jeesuse ristimise teema juhib meid mõtlema ka enda ristimisele ja ristimise tähendusele kristlikus kirikus. Ristimine ühendab meid Kristusega, tema kannatuste ja surmaga, aga ka ülestõusmise ja võiduga.

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, Jeesuse ristimisel Jordani jões tuli Püha Vaim Tema peale ja Sa ilmutasid Teda kui oma armast Poega. Tugevda kõigis ristituis kindlat teadmist, et nad on Sinu lapsed, ja juhi neid oma Vaimuga. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Prindi