Category Archives: Uncategorized

Peapiiskopi üleskutse eestpalveks

Armsad õed ja vennad!

Seoses rahvusvahelise vaenatud kristlaste eestpalvepäevaga on Eesti Kirikute NõukoguSüüdakem mälestusküünlad ja Eesti Evangeelne Allianss kutsunud üles palvetatama jumalateenistustel üle maa tagakiusatud, jälitatud ja vangistatud kristlaste eest.

Seoses Pariisis toimunud terrorirünnakuga ja suure arvu inimeste surmaga, palun homsel jumalateenistusel kõigis kogudustes eestpalvesse võtta ka selle terrorirünnaku süütute ohvrite lähedased nende leinas. Palvetagem ja süüdakem küünlad ka kõigi lahkunud hingede eest, kes on Issanda palge ette jõudnud vägivalla ohvritena kõikjal maailmas või on oma elu pidanud jätma oma usku tunnistavate märtritena. Mõtleme palves Prantsusmaa riigi ja rahva ning kõigi teiste maade rahvaste peale, kus vägivald on lämmatanud armastuse ja inimesed on sunnitud selle eest põgenema või oma ja lähedaste elu pärast kartma.

Südamlik kaastunne kõigile Pariisi terrorirünnaku ohvrite lähedastele! Paistku Issanda igavene valgus lahkunud hingedele ja kinkigu ülestõusmise Issand ülekohtu ohvritele oma rahu!

„On lohutav, kui neil, kes surevad inimkäe läbi, on Jumalalt antud lootus, et ta meid jälle üles äratab.” 2 Mak 7:14

Armu ja rahu soovides

+Urmas Viilma
Peapiiskop

Peapiiskop Urmas Viilma seadis ametisse Evangeelse Luterliku Kiriku Venemaal peapiiskopi Dietrich Braueri

viilma_brauerPühapäeval, 8. veebruaril seadis EELK peapiiskop Urmas Viilma Moskva Peeter-Pauli katedraalis ametisse Evangeelse Luterliku Kiriku Venemaal peapiiskopi Dietrich Braueri.

Peapiiskop Viilmad assisteerisid Luterliku Maailmaliidu asepresident, Evangeelse Luterliku Kiriku Ungaris piiskop dr Tamás Fabiny, Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas peasekretär, Augsburgi Usutunnistuse Evangeelse Kiriku Austrias piiskop dr Michael Bünker, Soome Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop emeeritus dr Jukka Paarma, Augsburgi Usutunnistuse Evangeelse Kiriku Slovakkias piiskop dr Miloš Klátik, Evangeelse Luterliku Kiriku Venemaal piiskop Otto Schaude, Kasahstani Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Juri  Novgorodov ja Läti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Einars Alpe.

Dietrich Brauer on sündinud 3. jaanuaril 1983 aastal Vladivostokis. 2011. aastal valiti ta Evangeelse Luterliku Kiriku Venemaal Euroopa-osa piiskopiks ning 2014. aastal Evangeelse Luterliku Kiriku Venemaal peapiiskopiks.

Peapiiskop Dietrich Brauer seati ametisse Moskva Peeter-Pauli katedraalis 8. veebruaril 2015.